Saphinaz Amal Naguib

Professor emeritus
Bilde av Saphinaz Amal Naguib
English version of this page
Telefon 22854718
Mobiltelefon Privat: 22 50 11 39
Rom 429 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglig interesser


Mitt faglige utgangspunkt er egyptologi og religionshistorie med vekt på gammelegyptisk religion og materiell kultur, koptiske og koptiske-arabiske hagiografier og islam.

Sentrale forskningsfelt er: kulturarv og museers samfunnsrolle i flerkulturelle samfunn, kulturmøter, internasjonal migrasjon og etniske relasjoner, kontinuitet og endring, kollektiv erindring, kjønn og identitet, materiell kultur.

Medlem av forskningsgruppen After Discourse.Things, Archaeology and Heritage in the 21st Century; Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters, academic year 2016-2017. https://cas.oslo.no/research-groups/after-discourse-things-archaeology-and-heritage-in-the-21st-century-article1802-827.html

Medlem av NFR-finansierte forskningsprosjekt Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21th Century.(2014-2018) http://objectmatters.ruinmemories.org/
Leder for NFR-finansierte forskningsprosjektet Patterns of Cultural. Priorities and aesthetics in exhibitions of identity in museums (PaCuVal) innenfor KULVER-program (2008-2011).
Seniorforsker ved det NFR-finansierte forskningsprosjektet Språk, Kultur, Identitet (SKI; 2008-2011). 

Undervisning

Materiell kultur i en globalisert verden, 
Museumkunnskap 2000
Kjønn og religion

Bakgrunn

- 1996 -: professor i kulturhistorie/ kulturanalyse, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.
- 2004 – 2006: Leder for Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid i samfunnsvitenskap og humaniora, Paris.
- 1995: Førsteamanuensis (vikar), Institutt for kulturstudier (IKS), avd. for religionshistorie, UiO.
- 1991-1994: Post.doc., Institutt for kulturstudier (IKS), UiO, på prosjektet The Martyr as Witness. Coptic and Copto-Arabic Oral and Written Traditions and the Transmission of Texts as Mediators of Religious Memory.
- 1989 - Dr.philos., Universitet i Bergen. Doktoravhandling Le clergé féminin d'Amon thébain à la 21e dynastie. Publisert i Analecta Lovaniensia Orientalia 38, Louvain: Peeters Press 1990.
- 1984-1988: NAVF-stipendiat, Etnografisk museum, Universitet i Oslo.
- 1980-1983: NAVF-vit.ass., Etnografisk museum, Universitet i Oslo knyttet til det internasjonale forskningsprosjektet Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum.
- 1974: M.A. i egyptologi, Arkeologisk fakultet, Kairo Universitet.
- 1971: Diplom som kunstkonservator knyttet til arkeologiske funn og veggmalerier, Istituto Centrale del Restauro, Roma.
- 1970-1974: Lærer, Arkeologisk fakultet, Kairo Universitet.
- 1970: B.A. i egyptologi, Det humanistiske fakultet, Kairo Universitet.

Verv

 •  Leder for Det humanistiske fakultets ph.d. linje i kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier (KRA).
 • Styreleder for UiOs tverrfakultære forskningsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM, 2004-2010)
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til EUs finansierte forskningsprosjekt European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus; 2010- )
 • Leder for temaområde 2: ”Religiøsitet og kollektiv erindring” innenfor Universitetet i Oslos tverrfakultære forskningsprogram Religion i pluralistisk samfunn (PLUREL; 2009-).
 • Medlem av temaområde 4: ”Kulturproduksjon: estetikk og materialitet” innenfor Universitetet i Oslos tverrfakultære forskningsprogram Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS; 2009-).
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til Musée National des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée i Marseille (2005-).
 • Styremedlem av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), Ullevål universitetssykehus, Oslo (2003-2008).
 • Medlem av NFRs komité for humanistiske fag, Område Kultur og Samfunn (2001-2003).
 • Medlem av programstyret i NFRs program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) (1997-2002).
 • Medlem av International Committee of Museums (ICOM). Styremedlem Comité International pour l'Egyptologie (CIPEG) i to perioder (1995-1998, 1998-2001).
 • Leder for Seksjon for tverrfaglige kulturstudier, Institutt for kulturstudier, Universitet i Oslo (1997-2000).
Emneord: Kulturhistorie, Museer og museologi, Egypt, Islam, Midtøsten, Kulturmøter, Gammelegyptisk religion, Etnisitet, SIMS

Publikasjoner

 • Funerary Statuettes. Etnografisk Museum Oslo (Mainz/Rhein: Verlag Philipp von Zabern 1985),
 • Predynastic Pottery. Etnografisk museum Oslo (Oslo: Novus 1987),
 • Le clergé féminin d'Amon thébain à la 21e dynastie, (Louvain: Peeters Press 1990),
 • Miroirs du Passé, Cahiers de la Société d'Egyptologie Genève 2,(Société d'Egyptologie Genève (Genève 1993),
 • Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space, (Oslo: Novus forlag 2001),
 • Den egyptiske dødeboken - og tekster om livets vei, (Oslo: De norske bokklubbene 2001),
 • The Intangible Heritage of the Mediterranean. Tradition, Adaptation and Innovation' (Oslo: Unipub 2002).
 • Naguib, Saphinaz Amal (2018). Exploring Biographies. Ancient Egyptian Statuettes at the University Museum of Cultural History in Oslo.. CLARA Classical Art and Archaeology.  ISSN 2464-3726.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Engaged Ephemeral Art: Street Art and the Egyptian Spring.. Transcultural Studies.  ISSN 2191-6411.  2, s 53- 88 Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Forgotten Things: Pen-Boxes and their Stories., In Nora Sunniva Eggen & Rana Issa (ed.),  Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-904-0.  Culture, chapter 9.  s 219 - 232
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Når veggene taler. Gatekunst, graffiti, kalligraffiti og den arabiske våren i Egypt.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2, s 6- 21
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Collecting Moments of Life. Museums and the Intangible Heritage of Migration. Museum International.  ISSN 1350-0775.  65(1-4), s 77- 86 . doi: 10.1111/muse.12035 Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Materializing Islam and the Imaginary of Sacred Space., In Øivind Fuglerud & Leon Wainwright (ed.),  OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  chapter 3.  s 64 - 78
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). The Articulation of Cultural Memory and Heritage in Plural Societies., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kapittel 10.  s 221 - 246
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kap. 1.  s 17 - 37
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Skrivingens materialitet: Peter Christen Asbjørnsens reiseskriveskrin, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Del 1 - Oppskrifter.  s 91 - 100
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). La politique de la diversité dans un musée sans collection, l'Interkulturelt Museum d'Oslo, I: Denis Chevallier (red.),  Métamorphoses des musées de société.  La Documentation française.  ISBN 978-2-11-009260-1.  del II/ kap. 4.  s 105 - 110
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). Museums, Diasporas and the Sustainability of Intangible Cultural Heritage. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  5(5), s 2178- 2190 . doi: 10.3390/su5052178
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Engaging with gender and diversity in museums of cultural history :. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 111- 128
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Et blikk på Egypt. Neo-faraonisme og sekulariseringen av det offentlige rom, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  kapittel 7.  s 125 - 144
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Introduction: Patterns of Cultural Valuation. Priorities and Aesthetics in Exhibitions of Identity in Museums. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 9- 12
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer; utfordringer og fallgruver. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag.  ISSN 0333-2586.  (32), s 97- 112
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Seyla Benhabib og Et annet verdensborgerskap, I:  Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  Artikkel.  s 109 - 123
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Naguib, Saphinaz Amal (2010). Egypt in View: Postcards of Nostalgia, In Solrun Williksen & Nigel Rapport (ed.),  Reveries of Home: Nostalgia, Authenticity and the Performance of Place.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-1979-4.  Home-Making and Memory Work.  s 109 - 123
 • Naguib, Saphinaz Amal (2010). Reconciling History and Memory at the Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration in Paris, In Hanne-Lovise Skartveit & Katherine J. Goodnow (ed.),  Changes in museum practice : new media, refugees and participation.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-610-8.  4.  s 48 - 57
 • Naguib, Saphinaz Amal (1996). The Era of Martyrs. Texts and Contexts of Religious Memory, In Kari Vogt & Nelly van Doorn-Harder (ed.),  Between Desert and City.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-257-7.  kap. 9.  s 121 - 141
 • Naguib, Saphinaz Amal (1994). The Martyr as Witness. Coptic and Copto-Arabic Hagiographies as Mediators of Religious Memory. Numen.  ISSN 0029-5973.  41, s 223- 254
 • Naguib, Saphinaz Amal (1993). Martyr and Apostate: Victor, Son of Romanos and Diocletian. A Case of Intertextuality in Coptic Religious Memory. Temenos.  ISSN 0497-1817.  29, s 101- 113

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2015). The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  381 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (red.) (2011). Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  385 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2002). The Intangible heritage of the Mediterranean: Transmission, adaptation and innovation. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-121-4.  234 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Perspectives in Cultural Memory..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Street art and sustainability in Vardø, North Norway..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Urban art, place and affective atmospheres..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017, 28. mars). Vardø's Rich street art scene: will the city become an ecomuseum?. [Internett].  https://cas.oslo.no/read/.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Acknowledging Diversity and Sharing Culture: Museums and the Heritage of Migration..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Contentious walls and the Arab Spring in Egypt. Graffiti and the art of circumventing censorship..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Diasporas et le pays d’accueil. Le cas de la Norvège..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Egyptisk mytologi..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Rebellious Walls: Street Art, Graffiti, Calligraffiti and the Arab Spring in Egypt..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Archaeologic Fragments and their Aura..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Entangled Heritage and the Frames of Islam in European Museums..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Impact events and contentious walls. Street art during the Arab Spring in Egypt..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Memory and its materiality: the crafting of heritage..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Sharing cultures: Museums and Heritage of migrations in Scandinavia..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Bridging Gaps: Archaeological sources and resources in contact zones. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). De représentation à participation. Quand l'objet devient sujet dans les musées de société.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Haci Akman (ed.) 2014. Negotiating Identity in Scandinavia. Women, Migration and the Diaspora. New York: Berghahn. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  3, s 64- 66
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Migrasjon, museer og den inkluderende nasjonen.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013, 02. januar). Kulturnytt - Bassem Youssef og yttringsfrihet i Egypt. [Radio].  NRK - Marienlyst.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). Modes of Participation at the Museum: Practices involving a diverse public.
 • Bothner-By, Annelise Rosemary & Naguib, Saphinaz Amal (2012). The politics of participation - a reflection on the design for spatial presence and social interaction in the exhibition space. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). Estetikk og den nomadiske vending. Representasjoner av den Andre i kulturhistoriske museer.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012, 24. april). Kultur og underholdning: Fant tapt egyptisk manuskrift ved en tilfeldighet. [Internett].  nrk.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). Nefertiti’s Stories. Museums and Ancient Cultures from Colonial to Cosmopolitan Practices.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). The Gift of Life Stories and the Politics of Participation.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). The nomadic turn and the materialization of concepts in museums of cultural history.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Mathisen, Silje Opdahl (2012). Identiteter på Grensen.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Complex itineraries and the affecting presence of things.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Diasporic heritage in museums.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Egyptology today.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011, 02. august). Egypt-smugling er milliardbransje. [Internett].  NRK-vitenskap - nrk.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer: utfordringer og fallgruver.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011, 11. desember). Moderne mangfold på museum. [Internett].  forskning.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Trunks, suitcases, bags and their poetics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2017 10:58 - Sist endret 13. des. 2017 13:43

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper