Anne Eriksen

Bilde av Anne Eriksen
English version of this page
Telefon +47-22856989
Mobiltelefon +47-41680140
Rom 424 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

 

Faglige interesser


Folkloristikk; kollektiv erindering og minnepolitikk; folkelig religøsitet; fortidsforståelse og historiesyn; medisinhistorie, særlig 1700-tall.

Undervisning


Program for kulturhistorie og religionshistorie, studieretningene for Religionshistorie og kulturhistorie (BA) og Kulturhistorie og museologi (MA)

Bakgrunn


Professor i kulturhistorie fra 2003. Professor i folkloristikk fra 1996.
 

 

Emneord: Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Folkereligiøsitet, Historieforståelse og minnepolitikk, Museer og museologi, Kollektiv erindring, Medisinhistorie

Publikasjoner

1995: Det var noen annet under krigen. 2.verdenskrig i norsk kollektivtradisjon.

1997: Minner fra Den evige stad. Skandinavers reiser til Roma 1850-1900.

1999: Historie, minne og myte.

2002: Mariakult og helgendyrkelse i moderne katolisisme (sammen med Anne Stensvold).

2006: Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk (sammen med Torunn Selberg).

2007: Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse.

2008: Kulturanalyse. En teksthistorie (sammen med Anders Johansen, Siv Ellen Kraft og Erling Sandmo)

2009: Museum. En kulturhistorie.

 • Eriksen, Anne (2017). Copies, Concepts and Time. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  9(1), s 6- 22 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.17916
 • Eriksen, Anne (2017). Romerske mirakler og kronede madonnabilder. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  16(1), s 27- 40
 • Eriksen, Anne (2017). The Medical Periodicals of J.C. Tode and the Idea of Public Health. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  42(1), s 28- 45 . doi: 10.1080/03468755.2016.1204677
 • Eriksen, Anne (2017). Time and exemplarity. Journal of Early Modern Studies.  ISSN 2279-7149.  6, s 183- 204
 • Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud & Mo, Gro Bjørnerud (2017). Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  9(1), s 1- 5 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.17911
 • Eriksen, Anne (2016). Advocating Inoculation in the Eighteenth Century: Exemplarity and Quantification. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  29(2), s 213- 239 . doi: 10.1017/S0269889716000028
 • Eriksen, Anne (2016). Antikvarene, tingene og tiden. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 3- 7
 • Eriksen, Anne (2016). Entangled Genealogies. History and the Notion of Tradition.. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  46(2), s 91- 105
 • Eriksen, Anne (2016). Krumsabler, krutt og kanoner. Historiske våpensamlinger og moderne museer.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(2), s 22- 36
 • Eriksen, Anne (2016). Public and Population in S.A.D. Tissot’s Books of Medical Advice (1761–1770). Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 85- 110
 • Eriksen, Anne (2015). How to Study History. Nicolas Lenglet Dufresnoy and the Heritage of Ars Historia. Sjuttonhundratal.  ISSN 1652-4772.  12, s 13- 31 . doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.3523
 • Eriksen, Anne & Selberg, Torunn (2015). The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore : the journal of the Folklore Society.  ISSN 0015-587X.  126(3), s 301- 316 . doi: 10.1080/0015587X.2015.1068027
 • Eriksen, Anne (2014). Antikvarianisme på norsk. Iver Wiels beskrivelse over Ringerike og Hallingdalen. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  13(1-2), s 5- 18
 • Eriksen, Anne (2014). Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  13(4), s 19- 31
 • Eriksen, Anne (2014). Historiebegrep og historiske genre, I:  Historikeren Ludvig Holberg.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0123-1.  kapittel.  s 33 - 59
 • Eriksen, Anne (2014). Nasjon og museum. Vestfoldminne.  ISSN 0504-0590.  s 55- 64
 • Eriksen, Anne (2013). Cure or Protection? The meaning of smallpox inoculation, ca 1750–1775. Medical history.  ISSN 0025-7273.  57(4), s 516- 536 . doi: 10.1017/mdh.2013.37
 • Eriksen, Anne (2013). Edvard Edvardsens Bergensbeskrivelse og den europeiske antikvarianismen. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  92(3), s 385- 404
 • Eriksen, Anne (2013). Giants: from Monsters to Ancestors. Analele Universitatii Bucuresti.  ISSN 1220-0255.  LXI, s 15- 28
 • Eriksen, Anne (2013). Making Sense of Europe, In Jörg Rogge (ed.),  Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-38376-2531-8.  kapittel.  s 93 - 105
 • Eriksen, Anne (2013). Museet og tingene, fremvisning og usynliggjøring, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  kapittel.  s 169 - 192
 • Eriksen, Anne (2013). Tradisjon og kulturarv, I:  Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok til Ulf Palmenfelt.  Gotland University Press.  ISBN 978-91-86343-15-6.  kapittel.  s 79 - 96
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster: Historie og estetikk, I:  Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  kapittel.  s 9 - 24
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (2013). Et sekel kulturhistorie, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  Kapittel 1.  s 9 - 23
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  kapittel.  s 113 - 145
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplets makt, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 1.  s 9 - 38
 • Eriksen, Anne (2011). From Ethnology and Folklore Studies to Cultural History in Scandinavia, In Jörg Rogge (ed.),  Cultural History in Europe. Institutions - Themes - Perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-3-8376-1724-5.  kapittel.  s 31 - 44
 • Eriksen, Anne (2011). Medisinsk opplysning, medisinsk autoritet : S.A.D. Tissots "Underretning for Landmanden-". Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  10(2/3), s 62- 72
 • Eriksen, Anne (2011). Museum - beterninger og betydninger, I: Bo Lönnqvist; Niklas Huldén; Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötsch (red.),  Kulturens byggstenar. Festskrift til Anna-Maria Åström.  Föreningen Brage.  ISBN 978-951-9224-75-6.  kapittel.  s 66 - 72
 • Kjus, Audun; Bartolo, Inês Espås; Eriksen, Anne; Krefting, Ellen Marie; Ruud, Lise Camilla; Rønning, Anne Birgitte; Sigurdsson, Jon Vidar & Vadum, Kristoffer (2011). Autoritet og eksempel. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  (58), s 6, 57-78 : ill.
 • Eriksen, Anne (2010). A Case of Exemplarity: C.F.Rottböll's history of smallpox inoculation in Denmark-Norway, 1766. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  35(4), s 351- 370 . doi: 10.1080/03468755.2010.522042
 • Eriksen, Anne (2010). Fra stevneplass til dialoginstitusjon.Norske kulturhistoriske museer 1950-2010, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  kapittel 4.  s 61 - 75
 • Eriksen, Anne (2010). Koppeinokulasjon i Norge. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  89, s 345- 366
 • Eriksen, Anne (2010). Livets læremester eksemplarisk historieskriving. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 39- 54
 • Eriksen, Anne (2010). Making Facts from Stones. Gerhard Schøning and the Cathedral of Trondheim. Sjuttonhundratal.  ISSN 1652-4772.  s 97- 122
 • Eriksen, Anne (2010). Memorial, Sentiment and Exemplarity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  66, s 143- 162
 • Eriksen, Anne (2010). Smallpox inoculation in eighteenth-century Norway. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  89(3), s 345- +
 • Eriksen, Anne (2010). Speaking about disease Provincialläkare Lars Montin and the inoculation of smallpox. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(1), s 57- 74
 • Eriksen, Anne (2009). Foreword, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  forord.  s 7 - 12
 • Eriksen, Anne (2009). Fra niende april til åttende mai. Fem viktige år i nasjonens historie. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3-4), s 13- 21
 • Eriksen, Anne (2009). Kulturarv og kulturarvinger. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  26(3-4), s 474- 480
 • Eriksen, Anne (2009). On Whales, Potholes, and Giants, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  kapittel.  s 151 - 173
 • Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (2009). Negotiating the Past – an Afterthought, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  14.  s 309 - 314
 • Eriksen, Anne (2008). Blant kjemper og skjoldmøyer folk og folkekultur i 1700-tallets topografiske litteratur. Heimen.  ISSN 0017-9841.  45(4), s 315- 328
 • Eriksen, Anne (2008). Forfatterintroduksjoner, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  introduksjon.
 • Eriksen, Anne (2008). Forskjell og forandring, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  kapittel.  s 385 - 388
 • Eriksen, Anne (2008). Kjemper fra monstre til forfedre. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(4), s 45- 61
 • Eriksen, Anne (2008). Nature and the Historization of History. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(3)
 • Eriksen, Anne (2008). Om menneskehetens opprinnelse, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  kapittel.  s 19 - 23
 • Eriksen, Anne (2008). om fedrenes liv, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  kapittel.  s 37 - 45
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (2008). Innledning, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Innledningskapittel.
 • Eriksen, Anne (2007). Mariabilder og folkereligiøsitet, I: Lena Marander-Eklund; Sofie Strandén & Nils G. Holm (red.),  Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till professor Ulrika Wolf-Knuts.  Åbo Akademis Förlag.  ISBN 978-951-765-380-0.  kapittel.  s 135 - 144
 • Eriksen, Anne (2007). The Miracles that happened in Rome. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  63, s 161- 186
 • Eriksen, Anne (2007). The Murmur of Ruins. A Cultural History. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  36(1), s 5- 20
 • Eriksen, Anne (2007). The domestication of a national symbol: The private use of flags in Norway, In Thomas Hylland Eriksen & Richard Jenkins (ed.),  Flag, Nation and Symbolism in Europe and America.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45854-2.  kapittel 11.  s 157 - 170
 • Eriksen, Anne (2006). "Intet uden de sedvanlige Leerpotter..." Antikvarer og fornminner i 1700-tallets topografiske litteratur. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  5(1), s 39- 55

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Anne (2014). From Antiquities to Heritage. Transformations of Cultural Memory. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-298-0.  179 s.
 • Eriksen, Anne; Reinton, Ragnhild Evang & Göran, Maria Charlotta (2013). Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-731-2.  235 s.
 • Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (red.) (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  697 s.
 • Eriksen, Anne (2012). Museum. En kulturhistorie. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.  ISBN 978-82-16-11697-5.  251 s.
 • Krefting, Ellen Marie; Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2012). Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Spartacus.  ISBN 9788230400890.  315 s.
 • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne & Garnert, Jan (red.) (2012). Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-87121-02-9.  277 s.
 • Eriksen, Anne (2009). Museum. En kulturhistorie. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3225-2.  251 s.
 • Eriksen, Anne & Sigurdsson, Jon Vidar (ed.) (2009). Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  315 s.
 • Eriksen, Anne; Johansen, Anders; Kraft, Siv Ellen & Sandmo, Erling (red.) (2008). Kulturanalyse. En teksthistorie. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  528 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (red.) (2008). Kulturanalyse - en teksthistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253031149.  528 s.
 • Eriksen, Anne (2007). Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-2982-5.  263 s.
 • Eriksen, Anne & Selberg, Torunn (2006). Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2904-7.  294 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Anne (2016). Editorial. The Cultural History of Medicine.. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 7- 10
 • Eriksen, Anne (2016). Historien som læremester.
 • Eriksen, Anne (2016). Topografisk litteratur.
 • Eriksen, Anne (2016). Å skrive med teori.
 • Eriksen, Anne (2015). Folklore and authority.
 • Eriksen, Anne (2015). Folkloristics and the Heritage Field.
 • Eriksen, Anne (2014). Anmeldelse: En pokkers skrivesyke. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  13(4), s 76- 77
 • Eriksen, Anne (2014). Minneord - Olav Christensen. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  13(3), s 69- 70
 • Eriksen, Anne (2013). Folklore and the Sources of Authority.
 • Eriksen, Anne (2013). Historie og metode i Holbergs universalhistorie (1733).
 • Eriksen, Anne (2013). Utviklingen på museumsfeltet. Delrapport til Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:3).
 • Eriksen, Anne (2012). A king and his horse. Glory, memory, eternity.
 • Eriksen, Anne (2012). Health and work in the medical thought of S.A.D.Tissot.
 • Eriksen, Anne (2012). Making sense of Europe. Johannes Lilienskiold and his Grand Tour.
 • Eriksen, Anne (2012). Ruiner: Estetikk og historie.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2012). Eksemplaritet og kjønn i Heltinnehistoriene.
 • Eriksen, Anne (2011). Presentism and the scientific fact.
 • Eriksen, Anne (2011). The limited past, or: why does heritage grow?.
 • Eriksen, Anne (2010). From European ethnology and folklore studies to cultural history in Scandinavia.
 • Eriksen, Anne (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2)
 • Eriksen, Anne (2010). Smallpox inoculation - grand narrative revisited.
 • Eriksen, Anne & Rønning, Anne Birgitte (2010). Holbergs heltinne-historier, "efter Plutarchi Maade".
 • Eriksen, Anne (2009). Comment to Stefan Willer.
 • Eriksen, Anne (2009). Fra 9.april til 8.mai - 5 viktige år i nasjonens historie.
 • Eriksen, Anne (2009). Jula. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 12- 13
 • Eriksen, Anne (2009). Kulturarven griper om seg. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (49), s 20- 21
 • Eriksen, Anne (2009). Museer - beretninger og betydninger.
 • Eriksen, Anne (2009). Votivgaver og pilegrimsferder, I: Terje Storli (red.),  TAMA offergave og kriserite. En utstilling med offergaver og kunst.  Terje Storli.  ISBN 978-82-998095-0-4.  artikkel.  s 81 - 85
 • Eriksen, Anne (2008). Antiquities, Antiquarians and the National Past.
 • Eriksen, Anne & Ødemark, John (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(4)
 • Eriksen, Anne (2007). Min debut: Hvite løgner. Stereotype forestillinger om svarte. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  13(6)
 • Eriksen, Anne & Thorsen, Liv Emma (2006). Helgenen og elefanten - tingenes tale.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 22. nov. 2017 22:30