Ane Ohrvik

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Ane Ohrvik
English version of this page
Telefon +47-22857837
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Fra Grimstad, Norge. Cand.mag i 1997 i kristendom, sosiologi og folkloristikk. Cand.philol. i folkloristikk i 2000 og PhD i kulturhistorie i 2012, alle gradene ved Universitetet i Oslo (UiO). Universitetslektor i folkloristikk ved UiO 2001-2003, fra 2004-2008 førstekonsulent med ansvar for e-læring, internasjonalisering og evu samme sted. Visiting fellow ved Harvard University, USA, i 2010. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark 2014-2015. Førsteamanuensis ved UiO fra 2015.

Forskningsområder

 • Kunnskapshistorie
 • Bokhistorie
 • Heksetro og trolldom, magi
 • Folkelig religiøsitet
 • Medisinhistorie, folkemedisin
 • Kulturmøter
 • Tradisjon
 • Ritualer

Undervisning

2017/2018

KULH 1001 - Europas kulturhistorie. En innføring

KULH 1090 - Ritualer

KULH 1050 - Witchcraft and Magic in Europe

EKUL 4002 - Prosjektutvikling for masterprogrammet i Europeisk kultur

Verv

2017-: Faggruppeleder for Seksjon for kulturhistorie og museologi ved IKOS

2017-: Leder for Forening for kulturforskning

2015-: Medlem av redaksjonsrådet for Fortidsminneforeningens årbok

Priser

2005-2006: Tildelt Nils-Eric Svenssons stipendium för att främja utbytet av yngre forskare innom Europa. Riksbankens Jubileumsfond Sverige.

 

Follow me on Academia.edu       

Follow me on ResearchGate

Emneord: Kulturhistorie, Kulturmøter, Folkereligiøsitet, Bokhistorie, Heksetro og trolldom, Ritualer, Medisinhistorie, Nærlesning

Publikasjoner

 • Ohrvik, Ane (2016). "Negotiating Medical Knowledges: A Bakhtinian Reading of a Norwegian Medical Manuscript from 1794". Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 111- 127
 • Ohrvik, Ane (2015). A Hidden Magical Universe? Exploring the Secrets of Secrecy in Early Modern Manuscripts. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 101- 124
 • Ohrvik, Ane (2015). Forskning som terapi, I: Rósa Þorsteinsdóttir; Aðalheiður Guðmundsdóttir & Andrew Wawn (red.),  Gamanleikir Terentíusar settir upp fyrir Terry Gunnell sextugan 7. júlí 2015.  Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen.  ISBN 978-90-04-16811-4.  Kapittel.  s 15 - 16
 • Ohrvik, Ane & Guðmundsdóttir, Aðalheiður (2015). Magic and Texts: An Introduction. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 7- 14
 • Ohrvik, Ane (2014). Et forsøk på portrett av en svarteboksamler i Norsk Folkeminnesamling, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Artikkel.  s 207 - 218
 • Ohrvik, Ane (2013). "Knowledge Making and Authorization Strategies. A Study of an Eighteenth Century Norwegian manuscript Culture", In Jörg Rogge (ed.),  Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-38376-2531-8.  Kapittel.  s 75 - 92
 • Ohrvik, Ane (2012). “… For All Honest Christian and Science-Loving Readers”. Religious Encounters in Early Modern Norwegian Black Books. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 7- 26
 • Ohrvik, Ane (2011). Autorisering i norske svartebøker. En studie av forfatterskap i Cÿperianus Konstbog, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  artikkel.  s 119 - 141
 • Ohrvik, Ane (2010). Egészségben, betegségben: orvosi tudás és gyakorlat a 18-19. századi Norvégiában, I: Éva Pócs (red.),  Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben.  Balassi Kiadó.  ISBN 978-963-506-834-0.  Kapittel.  s 515 - 523
 • Ohrvik, Ane (2010). "Sjælens Læger" og "de Syge selv": Sykdomsbehandling i norske svartebøker mellom 1600-1800 med vekt på religiøs tro og praksis, I: Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud (red.),  Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-998339-0-5.  Tema 3: Omdefinering og utdefinering av praksiser og forestillinger.  s 169 - 187
 • Ohrvik, Ane (2007). "May the Star Come in?": The Process of Tradition in Grimstad, Norway, In Terry Gunnell (ed.),  Masks and Mumming in the Nordic Area.  Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  ISBN 978-91-85352-70-8.  Local Case Studies.  s 583 - 602
 • Ohrvik, Ane (2007). Ritualization as Entrepreneurship, In Birgitta Skarin Frykman; Annika Nordström & Lina Midholm (ed.),  The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of The SIEF Working Group on The Ritual Year.  Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.  ISBN 978-91-7229-039-6.  Ritual Theories.  s 103 - 108
 • Ohrvik, Ane (2006). Hallowiiiin! Ritualisering som entreprenørskap, I: Arne Bugge Amundsen; Bjarne Hodne & Ane Ohrvik (red.),  Ritualer. Kulturhistoriske studier.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  Kapittel 7.  s 139 - 159
 • Ohrvik, Ane (2003). Conference Report. Traditional Masks and Mumming in Northern Europe. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 221- 227

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2009). Nisser! Fra helgen til sinnatagg. Humanist Forlag.  ISBN 9788292622582.  235 s.
 • Amundsen, Arne Bugge; Hodne, Bjarne & Ohrvik, Ane (red.) (2006). Ritualer. Kulturhistoriske studier. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00858-5.  242 s.
 • Ohrvik, Ane (2004). Nisser! Fra helgen til sinnatagg. Humanist forlag.  ISBN 82-90425-85-6.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2017). "Fast or slow, distant or close: Reading strategies in cultural history research".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Folkloristisk tid - kulturhistorisk tid: fra objekt til periodisering og temporalitet".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Food, Nature, and Relics: Transforming Tourists into Pilgrims".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Hvordan kan vi forstå fortidens forestillinger? Trolldom og trollfolk etter reformasjonen".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway: From pilgrimage to Japanese sake".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Re-telling the Religious Past: Routes and Roots of Neo-pagan Movements in Norway".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Snurr film! Visuell formidling som kunnskaps- og ferdighetsmål".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Svartebøker, eventyr og kunnskapshistorie".
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?. [Video ].
 • Ohrvik, Ane (2016). "De europeiske hekseforfølgelsene: 3 myter og 3 fakta.".
 • Ohrvik, Ane (2016, 30. oktober). "Har vi noen helnorske høytider?" NRK Ytring. [Radio].  NRK P2, Ytring.
 • Ohrvik, Ane (2016). Like norsk som pizza. Kronikk på NRK Ytring. www.nrk.no/ytring. Vis sammendrag
 • Ohrvik, Ane (2016, 17. februar). "Norske svartebøker på 1700-tallet". [TV].  NRK, Anno.
 • Ohrvik, Ane (2016). The Grimm Ripples in Norway: Asbjørnsen & Moe and their networks.
 • Ohrvik, Ane (2016). The who-what-where of blasphemy in the early modern period in Denmark-Norway.
 • Ohrvik, Ane (2016). "What do we do when we close read? A search for a disciplinary methodology.".
 • Ohrvik, Ane (2016). Å tenke ut av teksten - bruk av video som oppgaveform.
 • Ohrvik, Ane (2015). Book review: Simon Olaus Wolff: Underestimated Folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  71, s 192- 193
 • Ohrvik, Ane (2015, 24. desember). "Er det noen snille barn her? Den norske julenissen.". [Internett].  ABC Nyheter.
 • Ohrvik, Ane (2015, 31. oktober). "Hvorfor kler vi oss ut? Om maskeringsskikker i norsk og europeisk kultur.". [Radio].  NRK Ekko Helg.
 • Ohrvik, Ane (2015, 23. desember). "Vet du hvor juletradisjonene våre kommer fra?". [TV].  Aftenposten TV.
 • Ohrvik, Ane (2014). Anmeldelse: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2014. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 67- 69
 • Ohrvik, Ane (2014). Slitte permer, krokete signaturer og blanke ark: nye perspektiver på gammelt materiale.
 • Amilien, Virginie; Ohrvik, Ane & Tangeland, Torvald (2013). Halloweeen på norsk. En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual. SIFO Prosjektnotat. 22.
 • Ohrvik, Ane (2013). "Abracadabra! sopelimer og krumme neser? Magisk praksis i norske svartebøker fra 1700-tallet".
 • Ohrvik, Ane (2013). Book review: Books in Early Modern Norway - Gina Dahl: Leiden: Brill, 2011. (The handpress world ; vol. 11). Renaissance quarterly.  ISSN 0034-4338.  66(2), s 707- 709 . doi: 10.1086/671667
 • Ohrvik, Ane (2013). "Kristen høytid eller folkelig fest? Et kulturhistorisk tilbakeblikk på de norske høstfestene".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Magiske kunster i norske svartebøker".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Nyttig kunnskap eller farlig svartekunst?".
 • Ohrvik, Ane (2012). Conceptualizing Knowledge in Early Modern Norway: A Study of Paratexts in Norwegian Black Books.
 • Ohrvik, Ane (2012). "Conceptualizing knowledge in early modern Norway: the case of Norwegian black books in the eighteenth century".
 • Ohrvik, Ane (2012, 14. juni). Doktoren svarer: "Det virker!" Oppskriftene i svartebøkene hadde dokumentert virkning.  Morgenbladet.
 • Ohrvik, Ane (2012). Embodying Knowledge in Early Modern Norway: Eating Words as Medical Treatment.
 • Ohrvik, Ane (2012, 31. oktober). Halloween og entreprenørskap. [TV].  TV2, God morgen Norge.
 • Ohrvik, Ane (2012). Julenissens kulturhistorie i bilder.
 • Ohrvik, Ane (2012). Knowledge Making and Authorization Strategies in Early Modern Norway.
 • Ohrvik, Ane (2012). Nisse, I: Ottar Grepstad & Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (red.),  Allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2012, 17. august). Svartebøkene viktige i norsk kultur.  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Ohrvik, Ane (2012, 30. juni). Svartebøker var vitenskap. [Internett].  forskning.no.
 • Ohrvik, Ane & Hovden, Astrid (2012). Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter.
 • Ohrvik, Ane (2010, 01. september). Billedlig talt. Hvorfor vi må ha ritualer. [Fagblad].  Fri Tanke.
 • Ohrvik, Ane (2010). Medisin og magi i norsk 1700-tall. ANSAnytt.  39(2), s 44- 46
 • Ohrvik, Ane (2009). Book review: Folk Conceptions and Folk Religiosity,Lena Marander-Eklund, Sofie Stran-dén, Nils G. Holm (eds.): Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till Professor Ulrika Wolf-Knuts. Åbo. Åbo Akademis förlag 2007. 235 pp. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 191- 194
 • Ohrvik, Ane (2009). "Chanting away eye blisters…": Rethinking medical practices in 18th Century Norway.
 • Ohrvik, Ane (2009). Folkemedisin og skolemedisin i 1700-tallets Norge.
 • Ohrvik, Ane (2009). Fossegrim, I:  allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2009). “In sickness and in health…": Medical practitioners and their patients in Norway in the 18th century.
 • Ohrvik, Ane (2009). Magi og trolldom eller legekunnskap? Et blikk på norske svartebøker fra 1700-tallet.
 • Ohrvik, Ane (2009). Mare, I:  allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2009). Oskorei, I:  www.allkunne.no.  Allkunne.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2008). ”At læse blemen af øyet…”: sykdomsbehandling som ritualisert kunnskap i norske svartebøker.
 • Ohrvik, Ane (2008). Book review: Charms and Charming. Jonathan Roper (ed.): Charms and Charming in Europe, 2004. Jonathan Roper: English Verbal Charms, 2005. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 226- 228
 • Ohrvik, Ane (2008, 24. desember). Julenissens kulturhistorie. [Radio].  NRK Østlandssendingen, Lang lunsj.
 • Ohrvik, Ane (2007). "O jul med din glede..." Norsk julefeiring i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Ohrvik, Ane (2006). Anmeldelse av utstilling. Nordmenn og svensker 1814-2005 på Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  5(1), s 76- 81
 • Ohrvik, Ane (2006, 31. oktober). Bokpresentasjon: Ritualer. [Radio].  NRK Østlandssendingen - Lang lunsj.
 • Ohrvik, Ane (2006). Folkemedisin og svartebøker.
 • Ohrvik, Ane (2006). Ritualization as entreprenurship.
 • Ohrvik, Ane (2005). Folkelig religiøsitet.
 • Ohrvik, Ane (2005). Folkemedisin og svartebøker.
 • Ohrvik, Ane (2005, 26. desember). Julenisser, julebukker og stjernegutter i norsk tradisjon. [Radio].  P4.
 • Ohrvik, Ane (2005). Nordmenn, svensker og unionsjubileet.
 • Ohrvik, Ane (2005). Ritualer og overganger.
 • Ohrvik, Ane (2005). Unionsjubileet: De norske dagene på Skansen 14.-18. mai 2005.
 • Ohrvik, Ane (2005). The Intertextual Julenisse.
 • Ohrvik, Ane (2004). Død og ritualer.
 • Ohrvik, Ane (2004, 01. desember). En kulturhistorisk reise i julenissens historie. [Radio].  NRK P1, Nitimen.
 • Ohrvik, Ane (2004, 29. november). En kulturhistorisk reise i julenissens historie. [Radio].  NRK P1, Nitimen.
 • Ohrvik, Ane (2004, 30. november). En kulturhistorisk reise i julenissens historie. [Radio].  NRK P1, Nitimen.
 • Ohrvik, Ane (2004, 27. november). Fra St. Nikolas til Santa Coke. [Radio].  P4.
 • Ohrvik, Ane (2004, 22. desember). Fra helgen til rødkledd nisse. Nissenes kulturhistorie i et europeisk perspektiv. [Radio].  NRK P1, Østlandssendingen.
 • Ohrvik, Ane (2004, 23. desember). Julenissens kulturhistorie. [Radio].  P4.
 • Ohrvik, Ane (2004, 18. november). Julenissens mange ansikter. [Radio].  P4.
 • Ohrvik, Ane (2004, 24. desember). Julens kulturhistorie. [Radio].  NRK P1, Julekuriosa.
 • Ohrvik, Ane (2004, 09. desember). Nisser! Fra helgen til sinnatagg. Bokpresentasjon og forfatterintervju. [TV].  NRK 1, Frokost-tv.
 • Ohrvik, Ane (2004, 30. november). Nisser! Fra helgen til sinnatagg. Bokpresentasjon og forfatterintervju. [Radio].  NRK P2, Verdt å vite.
 • Ohrvik, Ane (2004, 11. desember). Portrettintervju. [Internett].  Forskning.no.
 • Ohrvik, Ane & Ødegaard, Knut Jørgen Røed (2004, 22. desember). Julen i et astrofysisk og kulturhistorisk perspektiv. [Radio].  NRK P1, Dagsnytt 18.
 • Ohrvik, Ane (2004). Fra helgen til julenisse. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (6-2004), s 59- 63
 • Ødegaard, Knut Jørgen Røed; Einevoll, Gaute; Hjort, Nils Lid & Ohrvik, Ane (2004, 22. desember). Selvsagt finnes Julenissen! av Didrik Sødelind.
 • Ødegaard, Knut Jørgen Røed; Einevoll, Gaute; Hjort, Nils Lid & Ohrvik, Ane (2004, 23. desember). The Physics of Santa Claus! av Didrik Sødelind.
 • Ohrvik, Ane (2003, 23. juli). Hundedagene. [TV].  TV2, Nettopp nå.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2015 09:44 - Sist endret 27. nov. 2017 02:39

Prosjekter