Line Esborg

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Line Esborg
English version of this page
Telefon +47-22854919
Rom 406 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk P. A. Munchs hus 4. et. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Kulturhistorie, folkloristikk, kulturarvstudier, digital humaniora. Cand.philol i folkloristikk (1995) med sosiologi, språk og litteratur i cand.mag.graden. Dr.art i kulturhistorie fra UiO (2008) med avhandlingen Det norske nei til EU.En studie av motstand som kulturell praksis. Fra 2005 har jeg vært fast ansatt ved IKOS, med bred erfaring fra undervisning og veiledning innen fagfeltene folkloristikk, kulturhistorie, kulturarvsstudier og museologi. Siden 2012 ansatt som som førsteamanuensis i kulturhistorie., IKOS, UiO.

Pågående forskning

Cultural Heritage Mediascapes: innovation in Knowledge and Mediation practices

Et prosjekt om digital formidling, ungdomsdeltakelse og kunnskapspraksiser i museer og arkiver. Her er arkivet Norsk Folkeminnesamling utgangspunkt for delprosjekter som New Voices in the Archive hvor vi har rekruttert ungdom til workshops om dokumentasjon og kunnskapsformidling og engasjert dem som vitenskapelige assistenter for arkivet.

Mapping the Fields: The Geography of Knowledge Production

Dette prosjektet etablerer en databasemodul, en database og et kartverktøy til bruk for forskning, undervisning og formidling. Slik undersøker vi hvordan digital humaniora med vekt på sted og rom - Spatial Humanities - kan muliggjøre og endre analyser av kunnskapsproduksjon, i dette tilfelle norske feltarbeid på 1800- og 1900-tallet. Gjennom å undersøke to case, folkloristen Molke Moes feltarbeid til Telemark i 1889 og Catharine Kølles reise til Stockholm i 1838, søker prosjektet å svare på hvordan man kan kartlegge kunnskapsproduksjon og hvordan kartlegging produserer kunnskap.   

Målet er tosidig. For det første: Med særlig fokus på forholdet mellom kartlegging og historisk arkivmateriale søker prosjektet å bidra til debatter om hvordan spredning av det digitale er involvert i kunnskapsproduksjon og fremstilling av humaniora, med derav epistemologiske og ontologiske implikasjoner. Prosjektet skal diskutere teoretiske og praktiske aspekter ved den pågående digitale vendingen i humaniora i relasjon til Norsk Folkeminnesamling.

For det andre: I århundrer har feltarbeid vært en viktig del av humaniora forskningen for å samle forskningsmateriale, gjøre observasjoner, nedtegnelser og innspilling. Prosjektet utforsker hvordan romlig begreper har vært satt i spill gjennom feltarbeid.  Hvordan kan digitale kartet bidra til analyser og visualiseringer av feltarbeidets ruter og hendelser? Hvordan kartlegge feltarbeidets geografiske- og metaforiske landskap?

Prosjektgruppe: 

Kart tegnet av Catharine Kølle (1788-1859). Original fra Bergen Museum. 

Undervisning

Jeg underviser og veileder BA i kulturhistorie (KULH) og MA museologi & kulturarvstudier (MUSKUL) og Europeisk kultur (EKUL).

Våren 2018

Bakgrunn

 • Valgt representant for fast vitenskapelig ansatte IKOS`Instituttstyre 2014-2016
 • Studieretningsansvarlig museologi H2013-V2014, for kulturhistorie H2010-H2013.
 • Leder Relkul-programmet 2011-2012.  
 • Førsteamanuensis kulturhistorie 2012. 
 • Lektor kulturhistorie 2005.

Verv

Fagansvarlig for arkivet Norsk Folkeminnesamling ved IKOS, UiO

Aktuelt fra arkivet: Norsk-svensk sagnkart

Emneord: Kulturhistorie, Folkloristikk, Museologi og kulturarvsstudier. Heksetro og trolldom, Medisinske kulturer, Politisk retorikk/Nasjonalisme, Historieforståelse og minnepolitikk, Folklore og folkeminne, Feltarbeid, Norsk folkeminnesamling (NFS)

Publikasjoner

 • Esborg, Line (2016) Minnets materialitet. Norske krigsminnesmerker i Normandie. Fortidsminneforeningens Årbok 2016.
 • Esborg, Line, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus (2016) Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.I: Heimen 03-04/2016 
 • Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, Leiv Sem (2016) Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. I: Tidsskrift for kulturforskning. vol 15, 2/2016
 • Esborg, Line (2015). The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. I: Arv. Nordic yearbook of Folklore.
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (red.) (2014). "en vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  352 s.
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. I: Acta Borealia: A Nordic Journal of Circumpolar Societies 2012, Vol 29:1. London:Routledge
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.
 • Esborg, Line (2008) Det norske nei til EU.En studie av motstand som kulturell praksis. 2008. Dr.avh. Acta Humaniora nr. 341, 2008.
 • Esborg, Line (2005) Feltarbeidets mange samtaleformer. I: Gustavsson (red) Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Esborg, Line (2016). Minnets materialitet - Norske Krigsminnesmerker i Normandie. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  s 49- 64
 • Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida & Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.. Heimen.  ISSN 0017-9841.  3(4), s 337- 343
 • Kjus, Audun; Kverndokk, Kyrre; Esborg, Line & Sem, Leiv (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  15(2), s 83- 102
 • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.
 • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia.  ISSN 0800-3831.  29(1), s 77- 97 . doi: 10.1080/08003831.2012.678722
 • Esborg, Line (2011). "I giorde galt at I sagde I haffde seet det, I schulle sagt at I drømpt det". Rettssaken mot Kields Aase 1662, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  artikkel.  s 142 - 162
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Kapittel 1: Innleiing, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  kapittel 1.  s 7 - 11
 • Esborg, Line (2010). Norske EU-motstandshistorier, I: Flemming Hemmersam; Astrid Jespersen & Lene Otto (red.),  Kulturelle processer i Europa.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-0505-5.  Kapittel.  s 213 - 223
 • Esborg, Line (2005). Feltarbeidets mange samtaleformer, I: Anders Gustavsson (red.),  Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-658-8.  kapittel 4.  s 91 - 107
 • Esborg, Line (2002). Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted, I: Anne Eriksen; Jan Garnert & Torunn Selberg (red.),  Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik.  Nordic Academic Press, Lund, Sverige.  ISBN 91-89116-34-8.  s 239 - 258
 • Esborg, Line & Utheim, Marit Eide (2002). Sagnomsust. Om å fortelle seg inn i den nye tid, I:  Sagnomsust. Fortelling og virkelighet.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-355-7. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (1999). Om kultur, politikk og EU-kamp. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  25(3), s 5- 19 Vis sammendrag
 • Esborg, Line (1996). Forestilt fellesskap? Synspunkter på nyere nasjonalismeforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (2), s 12- 23 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (red.) (2014). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  352 s.
 • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (red.) (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  193 s.
 • Esborg, Line (1995). Krigshverdag. Oslo-kvinner forteller. Norsk Folkemuseum.  ISBN 82-90036-58-2.  102 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Esborg, Line (2017). "En helt ny nyhet" Skillingstrykk som 1700 og 1800-tallets sosiale medier.
 • Esborg, Line (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
 • Esborg, Line (2017). Skillingstrykk i våre samlinger.
 • Esborg, Line (2017). Wonders and wanderers.
 • Esborg, Line (2016). En helt ny nyhet: Skillingstrykk som kildemateriale.
 • Esborg, Line (2016). Fortidens framtid.
 • Esborg, Line (2016, 17. desember). Hvorfor står juletradisjonene så sterkt?. [Radio].  NRK Nitimen.
 • Esborg, Line (2016). Narrative archives and collective memory. Prosjektpresentasjon.
 • Esborg, Line (2016). Treue und wahrheit - The Grimm Ripples in Norwegian public discourse.
 • Esborg, Line (2016). Åpne opp de gamle samlingene - Uproblematisk?.
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?. [Video ].
 • Esborg, Line (2014). Bilder av Moltke Moes Telemarken.
 • Esborg, Line (2014). "En vil endevending av al virkelighet" NFS etter hundre år.
 • Esborg, Line (2014). Gjenstand, handling, fortelling. Norsk Folkeminnesamling som kilde.
 • Esborg, Line (2014). Norsk Folkeminnesamling (NFS) hjemmeside. Vis sammendrag
 • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Innledning.  s 9 - 16
 • Esborg, Line (2012). "Laurbær er til for genier og ansjos" Om Peter Christen Asbjørnsens internasjonale ry.
 • Esborg, Line (2010). Sans for historie. Museet som historieformidler.
 • Esborg, Line (2010). Som man spør får man svar. Om metode.
 • Esborg, Line (2009). Gjenreist kulturarv.
 • Esborg, Line (2009). Historie som argument. Norsk EU-motstands erindringspolitiske prosjekt.
 • Esborg, Line (2009, 01. mai). Norge - et annerledesland?. [Internett].  Ndla.no, samfunnsfag.
 • Esborg, Line (2009, 22. april). Om overgangsriter. [Radio].  Østlandsendingen.
 • Esborg, Line (2009, 03. april). Om påske som rituale. [TV].  God morgen Norge, TV2.
 • Esborg, Line (2009). Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008). Argumentasjonens visuelle formspråk.
 • Esborg, Line (2008). Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Acta Humaniora. 341. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008, 28. april). EU-kampen for det gode liv, intervju av journalist Sandra Lillebø.  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008, 20. mai). EU-nei var ja til Noreg, Intervju av journalist Johanne Landsverk. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008). Langsomt ble landet vårt eget. Nasjonal estetisering av identitet. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008). Motstandsretorikken formspråk. NTEU 1962-1994.Presentasjon av dravh.
 • Esborg, Line (2008). Norsk EU-motstandshistorie. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (2008, 17. mai). Om betydningen av nasjonal identitet. Verdibørsen. [Radio].  NRK P1.
 • Mollø-Christensen, Kristine & Esborg, Line (2008, 21. august). Lær mer om den norske EU-motstanden.  Standpunkt.
 • Esborg, Line (2007). Hexeformularer og magiske opskrifter. Om svartebokas rolle i eldre folkemedisinsk praksis.
 • Esborg, Line (2006). Heksetro og trolldom - Når sola snurFortellinger om det farlige og det løfterike, om folkelig og kirkelig tradisjon.
 • Esborg, Line (2006). Sykdomsforståelse og behandling i et kulturhistorisk perspektiv.
 • Esborg, Line (2004). Heksen i kulturhistorien.
 • Esborg, Line (2002). Historiens betydning for EU-motstanden.
 • Esborg, Line (1999). "Bilder av Norge og Europa".
 • Esborg, Line (1999). Norsk EU-motstand som historie, erfaring og fortelling.
 • Esborg, Line (1998). EU-kampens nasjonale dimensjon.
 • Esborg, Line (1998). The Concept of Collective Memories. Vis sammendrag
 • Esborg, Line (1996). Bokanmeldelse. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60årsdagen 28.september 1995. Red. Amundsen, Arne Bugge og Anne Eriksen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (1), s 66- 70
 • Esborg, Line (1995). "Og så var vi alle gode nordmenn" Fortellinger om den symbolske motstanden under okkupasjonen av Norge 1940-45.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 16. mars 2018 15:29