Janne Werner Olsrud

Bilde av Janne Werner Olsrud
English version of this page
Telefon +47-22854684
Rom 411 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Jeg er en Ph.d.-stipendiat innenfor museologi, og er tilknyttet hovedprosjektet Museum: A Culture of Copies. Tittelen på mitt Ph.d.-prosjekt er Håndskrift og databaser – gjenstandsdokumentasjonspraksis ved norske kulturhistoriske museer.

Faglige interesser

 • Museologi og museer
 • Museumskataloger
 • Dokumentasjon og teknologi
 • Museumspraksiser
 • Museumshistorie
 • 1800-tallet
 • Arkiv

Bakgrunn

Bachelorgrad i arkeologi og mastergrad i museologi fra Universitetet i Oslo, 2006-2012:                                                                                                                 "Gjenstandskategorier som historieforteller".

Ph.d.-prosjekt: Håndskrift og databaser – gjenstandsdokumentasjonspraksis ved norske kulturhistoriske museer.

Det overordnede målet med mitt avhandlingsprosjekt er å undersøke hvordan ny teknologi har endret hvordan norske kulturhistoriske museer dokumenterer og katalogiserer sine samlinger. En implementering av ny teknologi fører til en endring av eksisterende praksiser og utviklingen av nye. Jeg ønsker også å undersøke om dette endrer hvordan en museumsgjenstand blir betraktet og forstått, og hvordan den blir definert gjennom ulike praksiser. Min definisjon av teknologi er ganske bred, og jeg anser alt fra katalogmedier (bok, kort, database), nomenklatur, standarder og så videre som teknologi. Vi er fortsatt midt i en teknologisk revolusjon og nyvinninger vil forme kommende praksiser i museene, og da også hvordan gjenstander, katalogisering og digitalisering betraktes og forstås.

 

 

Emneord: Museer og museologi, Praksis, Kulturhistorie, Materiell kultur

Publikasjoner

 • Olsrud, Janne Werner (2014). Museumskataloger som museologiske "ekspertvitner", I: Janne Werner Olsrud & Christine Snekkenes (red.),  Museologer på museum - Fra undring til kunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-786-2.  Kapittel 1.  s 15 - 34
 • Olsrud, Janne Werner & Snekkenes, Christine (2014). Kritisk museologi og akademisk undring, I: Janne Werner Olsrud & Christine Snekkenes (red.),  Museologer på museum - Fra undring til kunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-786-2.  Innledning.  s 9 - 14

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsrud, Janne Werner & Snekkenes, Christine (red.) (2014). Museologer på museum - Fra undring til kunnskap. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-786-2.  213 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsrud, Janne Werner (2017). Organisering av viten på museum.
 • Olsrud, Janne Werner (2017). Spor av fortid, nåtid og fremtid i museumskatalogen.
 • Olsrud, Janne Werner (2016). Gjenstandsdokumenasjonspraksis fra håndskrift til databaser; om kopiering av kataloginformasjon.
 • Olsrud, Janne Werner (2016). "Inge Adriansen (red.). Kulturel nordisme i hundrede år. Skandinavisk Museumsforbund 1915–2015.". Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.
 • Olsrud, Janne Werner (2016). Museenes praksis: innsamling, registrering og bevaring - registrering i et historisk perspektiv.
 • Olsrud, Janne Werner (2015). Museum: A Culture of Copies - Presentasjon av et forskningsprosjekt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2, s 113- 115
 • Olsrud, Janne Werner & Iranowska, Joanna (2015). Museum: a Culture of Copies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 11:12 - Sist endret 25. nov. 2017 05:07