Mats Malm

Bilde av Mats Malm
English version of this page
Telefon +47-22854255
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Poetik och retoriska traditioner

Bruk av antiken i medeltid och tidigmodern tid

Editionsfilologi

Digital humaniora

Undervisning

EKUL4000

 

Bakgrunn

 

1996 Fil.dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

1998–1999 Gästprofessor, Institut für Skandinavistik, J.W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main

2004– Professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Priser

2010 Schückska priset, Svenska Akademien.

Verv

2001– ledamot i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet

2008– ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg

2012–2014 Ledamot i Advisory Board, Helsinki Collegium for Advanced Studies

2013– Ledamot i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

2015– Ordförande för Digital humaniora i Norden (dig-hum-nord.eu)

2015– Ordförande i beredningsgruppen för infrastruktur, Riksbankens jubileumsfond

Samarbeid

 

Emneord: litteraturvitenskap, kulturarv, edisjonsfilologi, nordisk litteratur, antiken, digital humaniora

Publikasjoner

The Soul of Poetry Redefined. Vacillations of Mimesis from Aristotle to Romanticism, Copenhagen 2012.

Poesins röster. Avlyssningar av äldre litteratur, Stockholm/Höör 2011.

Voluptuous Language and Poetic Ambivalence. The Example of Swedish Baroque, transl. Alan Crozier, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2011.

 

”Digitala texter och forskningsfrågor”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2015, Stockholm 2015, 95–106.

Dimitrios Kokkinakis och Mats Malm, ”A Macroanalytic View of Swedish Literature using Topic Modeling”, Corpus Linguistics 2013: Abstract Book, ed. Andrew Hardie and Robbie Love, 2013.

”Ordens flykt och drömmen om det stabila vetandet”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2013, Stockholm 2013, 181–193.

”Linguistic Desire and the Moral Iconography of Language in Early Modern England”, Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, ed. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren and Mats Malm, Newcastle upon Tyne 2013, 144–156.

”The Role of Emotions in the Development of Artistic Theory and the System of Literary Genres”, The Making of the Humanities. Volume II: From Early Modern to Modern Disciplines, ed. Rens Bod, Jap Maat and Thijs Weststijn, Amsterdam 2012, 267–281.

Oelke, Daniela & Kokkinakis, Dimitrios & Malm, Mats, ”Advanced Visual Analytics Methods for Literature Analysis”, Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH), an EACL Workshop, Avignon 2012, 70–77.

”Legitimitätsanspruch und Auktorisierung in den frühen schwedischen Romanen”, Text – Reihe – Transmission. Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer Erzählprosa 1500–1800, hrsg. Jürg Glauser und Katharina Richter, Tübingen und Basel 2012, 283–309.

”Den paradoxala inbillningen”, Språket i historien. Historien i språket. En vänbok till Bo Lindberg, red. Mats Andrén et al., Arachne nr 22, Göteborg 2011, 303–314.

”Skalds, Runes, and Voice”, Viking and Medieval Scandinavia 6, 2011, 135–146.

Publisert 10. nov. 2015 10:19 - Sist endret 23. nov. 2017 00:05