Mattias Bäckström

Bilde av Mattias Bäckström
English version of this page
Telefon +47-22857192
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Kulturhistorie og museologi

Pågående forskning

Mattias Bäckström er fil. dr i idéhistorie og postdoktor ved Senter for museumsstudier, IKOS, Universitetet i Oslo.

I forskningsprosjektet sitt, Making things matter. Meaning and materiality in museum displays, ser Bäckström på hvordan kunnskapsbegrep ble benyttet og omformet i og gjennom utstilte samlinger og permanente utstillinger på museer i Berlin, København, London og Stockholm, i årene 1880 til 1920.

Mer spesifikt undersøker han de utstilte samlingene og de permanente utstillingene som grensesnitt mellom mening og materialitet. Slik undersøker han hvordan ulike former for forhistorie, kunsthistorie og kulturhistorie ble produsert i og gjennom utstillingene.

Postdoktorprosjektet går over tre år, fra 2015 til 2018, og i 2016 har Bäckström hovedsakelig gjennomført empiriske studier ved forskningsopphold i de ovennevnte byene. For mer informasjon om forskningsprosjektet, se artikkel i Nordisk Museologi, nr. 2, 2015 (s. 133–141). Fulltekst.

Faglige interesser

Historiesyn, samfunnsideal og kunnskapsproduksjon i og gjennom 1800- og 1900-tallets museer, utstillinger og kulturminnevern.

Bilder, ting og rom samt kart, bygninger og landskap med historiske og teoretiske perspektiver.

Utstillingsproduksjon som forskningsprosess.

Undervisning

Museum og kulturarv: Kontekst og kommunikasjon (UiO, MUSKUL4000)

Kritiske museumsstudier: Teori og historie (UiO, MUSKUL4200)

Metoder innen museumsstudier (UiO, MUSKUL4210)

Kulturarvproduksjon, Eilert Sundt og digital humaniora (UiO, KULH4015)

Museenes kulturhistorie (UiO, KULH2002)

Kulturminnevernets historie (UiO, KULH2010)

Identiteter i endring - kulturhistoriske perspektiver (UiO, KULH1030)

 

Kritiska utställningsstudier (GU, FKGCES)

Utställningsproduktion (GU, KLS404)

Kulturarvets politik och ideologi (GU, KA1120)

Kultur och ideologi (GU, KP1100 delkurs 4)

Bakgrunn

Mattias Bäckström disputerte i 2012 i idéhistorie ved Göteborgs universitet med doktoravhandlingen Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (Gidlunds förlag, 2012).

I avhandlingen viser han blant annet hvordan kulturhistoriske museer føyde sammen idéer og forestillinger om kunst, historie og vitenskap med historiske funn og rekonstruksjoner i sine utstillinger og andre museale iscenesettelser.

Bäckström har også forsket på kinoens historie i Västernorrlands län i Sverige (se publikasjoner nedenfor). Videre har han studert ved Uppsala universitet og skrev der magistergradsavhandling og kandidatoppgave i kunsthistorie med spesialisering i arkitektur- og bygningshistorie. De kunsthistoriske oppgavenes fokus var det tidlige 1900-tallets institusjoner for utøvende myndighet og historiske museums- og utstillingspraksiser.

I tillegg til denne akademiske bakgrunnen har Bäckström yrkeserfaring fra museums- og kulturminnevernsektoren i Sverige, i Gøteborg, Sundsvall og Härnösand. Han har først og fremst arbeidet som konservator – som produsent og prosjektleder for utstillinger, festivaler, forelesnings- og konsertserier – men også som forsker og utreder i kulturarvs- og utstillingsprosjekter.

Aktuell bok

Erfaringene fra universitetsforskning og utstillingsproduksjon har vært utgangspunkt for hans vitenskapelige monografi Att bygga innehåll med utställningar. Utställningsproduktion som forskningsprocess (Nordic Academic Press, 2016).

I boken undersøker Bäckström det å stille ut som idé og prosess ut fra historiske, teoretiske og praktiske perspektiv, og diskuterer inngående en ny type forskningsvirksomhet som finner sted i utstillingsproduksjoner: utstillingsspesifikk forskning.

Se videre nettstedet til Nordic Academic Press.

Emneord: Idehistorie, Museer og museologi, Kulturhistorie, Arkitektur- og bygningshistorie, Utstillingsproduksjon

Publikasjoner

Bäckström, Mattias (2016), Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess, Lund: Nordic Academic Press. ISBN 978-91-88168-57-3 (298 s.).

Bäckström, Mattias (2015), Making things matter: Meaning and materiality in museum displays, I: Eva Silvén mfl. (red.), Nordisk Museologi, nr. 2, 2015. ISSN 1103-8152 (s. 133–141). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2012), Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (diss.), Möklinta: Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-843-2 (372 s.). Abstract.

Bäckström, Mattias (2011), Loading guns with patriotic love: Artur Hazelius’s attempts at Skansen to remake Swedish society, I: Simon J Knell, Peter Aronsson, Arne Bugge Amundsen mfl. (red.), National Museums: New Studies from around the World, London og New York: Routledge. ISBN 978-0-415-54774-1 (s. 69–87).

Bäckström, Mattias (2011), Museet som centrum i samhällsbygget: Universellt, internationellt och interassociationellt på Göteborgs Museum under 1860-talet, I: Mats Sjölin (red.), Att fånga det flyktiga: Göteborgs Museum 150 år, Stockholm: Carlssons Bokförlag. ISBN 978-91-7331-453-4 (s. 119–153).

Bäckström, Mattias (2011), Om bjälkar, myter och vetenskap i museala rumsinteriörer, I: Henrik Björck mfl. (red.), Språket i historien, historien i språket: En vänbok till Bo Lindberg, Arachne 22, Gøteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. ISBN 978-91-976239-3-3 (s. 43–58).

Bäckström, Mattias (2010), Hembygden som självkännedom och folkbildning: Theodor Hellman och daningen av en poetisk hembygd och centralanstalt för en nationell enhetsskola på Murberget i Härnösand, I: Ane Hejlskov Larsen og Sigurjón Baldur Hafsteinsson (red.), Nordisk Museologi, nr. 1, 2010. ISSN 1103-8152 (s. 7–28). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2010), Att skapa lappar: Om en debatt och två expeditioner till lappmarkerna, I: Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth og Lennart Pettersson (red.), Regionernas bilder: Estetiska uttryck från och om periferin, Studier i språk och litteratur från Umeå universitet 12, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier. ISBN 978-91-7264-964-4 (s. 74–87). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2009), Att ta spjärn: En essä om relativism, platonism och metautställningar med utgångspunkt i Alla dessa stolar på Göteborgs stadsmuseum, I: Eva Persson (red.), UtställningsEstetiskt Forum #2009, Archives of the Nobel Museum 13, Stockholm: Nobelmuseet. ISBN 978-91-977335-2-6 (s. 139–145). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2008), Den snygga utställningen: När den arkitektoniska formen segrar över innehållet, I: Eva Persson (red.), UtställningsEstetiskt Forum, juli 2008. ISSN 2000-6934. Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2007), Konstkupper: Plundringståg i heliga hus, I: Ninni Wahlsten, Anders Tapper og Mårten Leo (red.), Brott och trakt: En kriminell resa genom Sverige, Svenska Turistföreningens årsbok 2007, Stockholm: STF, Svenska Turistföreningen. ISSN 0283-2976 (s. 79–90).

Bäckström, Mattias (2006), De försvinnande minnenas prins: Om svenskhet och folkkaraktärer i prins Wilhelms kulturhistoriska filmer, I: Cecilia Verdinelli Peralta (red.), Ord & Bild, nr. 6, 2005. ISSN 1402-2508 (s. 27–37).

Bäckström, Mattias (2006), Övervakning, säkerhet och Munchs omåttlighet: Kyrkstölderna i Norrland och kuppen mot Munchmuseet i Oslo, I: Johan Kärnfelt (red.), I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Arachne 20, Gøteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori. ISBN 91-976239-0-3 (s. 51–70).

Bäckström, Mattias (2005), Ljudbilder och biomörker: Om brytpunkter i biografernas historia i Medelpad och Ångermanland, I: Anna Cedergren (red.), Biografliv, Sundsvall: ISKA – industrisamhällets kulturarv, Sundsvalls kommun og Stockviks Folkets hus. ISBN 91-631-7660-2 (s. 106–155).

Bäckström, Mattias (2005), Striden om biosalongerna: Folkbiografer eller privata biografer i Folkets hus, I: Klaus Misgeld (red.), Arbetarhistoria: Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr. 116, 2005:4, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. ISSN 0281-7446 (s. 25–30).

Bäckström, Mattias (2003), Frizon och lagrum: Världsarv och riksintresse som kulturmiljö och tillväxtpotential, I: Per-Uno Ågren (red.), Nordisk Museologi, nr. 2, 2003. ISSN 1103-8152 (s. 109–139). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2003), Kulturarvens speglingar, I: Per-Uno Ågren (red.), Nordisk Museologi, nr. 1, 2003. ISSN 1103-8152 (s. 71–94). Fulltekst.

Bäckström, Mattias (2003), Kyrkstölderna en illegal miljonindustri: Mattias Bäckström om ett plundringståg i Norrland 1994–2003, I: Sundsvalls Tidning, Kultur, den 10. november 2003.

Bäckström, Mattias (2002), Murbergskyrkan: Protestantisk medeltid för 1930-talets Norrland, I: Skikt – tidskrift för Länsmuseet Västernorrland, nr. 6, oktober 2002, Härnösand: Länsmuseet Västernorrland. ISSN 1650-3015 (s. 22–23).

  • Bäckström, Mattias (2015). Making things matter. Meaning and materiality in museum displays. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 133- 141 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
Publisert 5. mai 2015 11:51 - Sist endret 29. nov. 2017 09:25