Mattias Ekman

Bilde av Mattias Ekman
English version of this page
Telefon +47-22844742
Mobiltelefon +47-932 00 252
Rom PAM 417
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Kulturhistorie og museologi

Faglige interesser

Mattias Ekman interesserer seg særlig for teorier om romlig og arkitektonisk erindring, fra tidligmoderne ars memoriae til nyere tenking om kollektiv og kulturell hukommelse, og deres innvirkning på arkitekturutviklingen.

Ekman forsker for tiden på romlig organisering av minne og kunnskap i 1600-tallets Sverige, med fokus på samspillet mellom utviklingen av nye klassifikasjoner for samlinger og nye arkitekturtyper, som kunstkammer, bibliotek, anatomisk teater, botanisk hage og rustkammer. Det personlige postdoktorprosjektet Spatial Orders of Memory and Knowledge finansieres av Norges forskningsråd.

Bakgrunn

Mattias Ekman har en ph.d. i arkitekturteori- og historie og minnestudier fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han foreleser og publiserer i Norge, Sverige og internasjonalt og har undervist på bachelor- og masternivå. Ekman har diplom i arkitektur fra the Architectural Association i London og har tidligere arbeidet som arkitekt og byplanlegger.

Samarbeid

Mattias Ekman samarbeider med forskningsprosjektet Museum: A Culture of Copies og Making Things Matter – Meaning and Materiality in Museum Displays (Mattias Bäckström), begge ved IKOS.

Emneord: Museer og museologi, Museumstudier, Kollektiv hukommelse, Kulturell hukommelse, Monument, Minnesmerker, Arkitektur- og bygningshistorie, Kunst- og raritetskammer

Publikasjoner

 • Ekman, Mattias (2016). Jubileumsutställningarnas historiska topografi: Arkitektur som minnesstruktur för Norges förflutna: 1814, 2014, I: Hans Ruin; Johan Hegardt & Trond Lundemo (red.),  Historiens hemvist, 3 bd:iii: Minne, medier och materialitet.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-202-2.  kapittel.  s 359 - 388 Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekman, Mattias (2016). Mediation and Preservation, In Bryony Roberts (ed.),  Tabula Plena: Forms of Urban Preservation.  Lars Müller Publishers.  ISBN 978-3-03778-491-4.  Case Study.  s 148 - 156
 • Ekman, Mattias (2016). Museet – minnepalass og kunnskapsteater. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  99(2), s 102- 113 . doi: 10.18261 Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekman, Mattias (2016). Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural schemes for collections in seventeenth-century Sweden. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 148- 158 Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekman, Mattias (2015). Remembrance and the Destruction of Church Windows, In Jonna Bornemark; Mattias Martinson & Jayne Svenungsson (ed.),  Monument and Memory.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90467-6.  kapittel 3.  s 43 - 61
 • Ekman, Mattias (2014). Husk! Den rumlige tilrettelæggelse af erindringen i Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948 , I: Anna Louise Manly (red.),  Magt Minder Mennesker – Mindesmærker i dag.  KØS Museum for kunst i det offentlige rum.  ISBN 978-87-89074-64-1.  kapittel.  s 140 - 157
 • Ekman, Mattias (2014). Remember! The Spatial Orchestration of Memory in the Monument for Denmark's International Engagement after 1948, In Anna Louise Manly (ed.),  Power Memory People – Memorials of Today.  KØS Museum of Art in Public Spaces.  ISBN 978-87-89074-65-8.  kapittel.  s 140 - 157
 • Ekman, Mattias (2012). Architecture for the Nation's Memory: History, Art, and the Halls of Norway's National Gallery, In Suzanne MacLeod; Laura Hourston Hanks & Jonathan Hale (ed.),  Museum Making. Narratives, Architectures, Exhibitions.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67603-8.  13.  s 144 - 156
 • Ekman, Mattias (2012). Edifices of Memory. Topical Ordering in Cabinets and Museums, In Johan Hegardt (ed.),  The Museum Beyond the Nation.  The National Historical Museum.  ISBN 978-91-89176-46-1.  3.  s 61 - 86 Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekman, Mattias (2011). Remembering Home. Displacement, Return and Spatial Frameworks of Memory, In Marianne David & Javier Munoz-Basols (ed.),  Defining and Re-Defining Diaspora. From Theory to Reality.  Inter-Disciplinary Press.  ISBN 978-1-84888-064-1.  Part I.  s 3 - 24
 • Ekman, Carl Mattias (2009). Registration With Video, In  Re-store.  AHO. Institutt for form, teori og historie.  faglig_bok_institusjon.  s 16 - 17
 • Ekman, Carl Mattias (2009). The Memories of Space - Appropriation of the National Gallery in Oslo as a Framework for Individual, Social and Cultural Remembrance, In  Re-store.  AHO. Institutt for form, teori og historie.  faglig_bok_institusjon.  s 20 - 22

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2015 11:40 - Sist endret 15. sep. 2017 11:55

Prosjekter

 • Spatial Orders of Memory and Knowledge. Architectural Schemes for Collections in Early Modern Sweden

Forskergrupper