Brynjar Lia

Professor - Midtøstenstudier
Bilde av Brynjar Lia
English version of this page
Telefon +47-22857191
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er utdannet historiker med støttefagene arabisk, russisk og midtøstenstudier. De siste femten årene har mine forskningsinteresser hovedsakelig omfattet jihadisme og militante islamistbevegelser. Jeg har tidligere forsket på islamisme i Egypt og palestinsk politikk og statsbygging.

De siste årene har jeg forsket på jihadistbevegelsens syn på stat og territorier, og i 2016 fikk vi (Dag Tuastad, Anne StenersenPinar Tank og jeg) innvilget et fireårig NFR-prosjekt om opprørskontrollerte områder (rebel governance) i Midtøsten. Samfunnsrelevansen av forskningen min på ekstrem islamisme er blitt fremhevet av HFs og UiOs ledelse. 

Siden 2015 har jeg også begynt å interessere meg for fremveksten av fornybar energiutnyttelse i Midtøsten, og jeg er involvert i et forskningsinitiativ om grønn energiomlegging i Midtøsten (GreenMENA). 

Jeg har deltatt i flere forskningsnettverk på IKOS, herunder "The New Middle East Project (NewME)" og "Kristne i Midtøsten: kamp om tilhørighet". Førstnevnte forskermiljø ble løftet frem i NFRs sin HUMEVAL-rapport som en av sju "especially highperforming and world-leading groups" (s.35) i norsk humanioraforskning. Utenfor IKOS har jeg en professor II-stilling ved det internasjonalt anerkjente forskningsmiljøet på jihadisme- og terrorismeforskning ("TERRA-prosjektet") ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

For mer om mine publikasjoner, se nedenfor eller forsøk følgende lenker: Google ScholarAcademia og ResearchGate.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser (har undervist) flere bachelor- og mastergradsemner, herunder:  

For tiden (2017) veileder jeg fire doktorgradsstudenter ved IKOS (hovedveiler for Sogge, Makboul, og Aarseth og biveileder for Skare).

Utdanning og bakgrunn

Jeg ble fast ansatt ved IKOS som førsteamanuensis i midtøstenstudier i januar 2014 og fikk professoropprykk våren 2015.

Jeg har en Cand.Philol.-grad i historie og en Dr.Philos.(PhD) grad fra Universitetet i Oslo. Temaet for min doktorgradsavhandling var de palestinske selvstyremyndighetene og bestrebelsene på å bygge opp en palestinsk politistyrke. Avhandlingen ble senere publisert som to bøker. Fra 1996 til 2013 var jeg forsker (inkl. prosjektleder og forskningsleder) ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) hvor jeg etablerte og utviklet et større forskningsprogram om terrorisme- og jihadismestudier. Jeg er for tiden tilknyttet dette forskermiljøet som professor II. 

I perioden 2001-2 var jeg Visiting Fulbright Scholar ved Harvard University.

I 1999-2000 og i 2012) arbeidet jeg deltid som timelærer i Midtøstenstudier ved UiO. 

I 1996 var jeg observatør i den multinasjonale observatørstyrken "Temporary International Presence in Hebron" (TIPH) på Vestbredden.

I 1996 fullførte jeg min Cand.Philol.-avhandling (330 sider) om den tidlige historien til Det egyptiske muslimske brorskapet, basert på feltarbeid og omfattende arkivstudier i Kairo, med et toårig stipend fra Forskningsrådet. Avhandlingen ble senere publisert som bok på forlaget Ithaca Press. Den har senere blitt oversatt til tyrkisk or persisk

I 1993-94 gjennomførte jeg Intensive Arabic Language Programme (advanced level) ved Det amerikanske universitetet i Kairo (AUC).

Mellom 1988 og 1993 tok jeg en rekke universitetsfag, herunder mellomfag i historie, mellomfag i russisk, grunnfag i arabisk og semesteremne i Midtøstenstudier. Som del av mine Cand.Mag.(bachelor)-studier tok jeg også sommerkurs ved Moskva Statsuniversitet i 1991 og Det hebraiske universitetet i Jerusalem i 1992.

I 1986-88 fullførte jeg et 18 måneders intensivt språkopplæringsprogram i russiskstudier i Det norske forsvaret. Jeg jobbet senere som militær tolk for Den norske kystvakten i Barentshavet og Fiskerivernsonen i perioden 1989-1990. Jeg begynte mine arabiskstudier ved Universitetet i Oslo i 1990.

Verv

Jeg er også Faggruppeansvarlig (FGA) for Midtøstenstudier ved Instituttet. I 2014-16 var jeg leder for Senter for islam- og midtøstenstudier ved IKOS, et verv som Joakim Parslow nå har. I januar 2017 ble jeg medlem av Redaksjonsrådet i Babylon: Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier.

Priser og stipender

FFIs publikasjonspris i 2005, 2011 and 2015. 
Fulbright Visiting Scholar Fellowship, 2001-2002.
Norges allmennvitenskaplige forskningsråd/Norsk forskningsråds sommer- og studiestipender for 1991, 1992, 1993-95.
Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship for 1993-95.

Books

Jeg er eneforfatter av følgende monografier:

Oxford University Press, 2009

Emneord: Midtøsten, Islamisme, Jihadisme, SIMS

Publikasjoner

— “The Jihādī Movement and Rebel Governance: A Reassertion of a Patriarchal Order?Die Welt des Islams 57, no.3-4 (2017): 458-479.

— With Rania Maktabi. “Middle Eastern Patriarchy in Transition.” Introduction to special issue of Die Welt des Islams 57, no.3-4 (2017): 265-277.

"Fanatismens seier? Jihadismens frammarsj i den arabiske verden"Babylon: Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier 15, no.2 (2016): 60-85. 

"لماذا تضخمت السلفية الجهادية بعد 2011 ؟", Middle East Policy (Winter 2016). Arabic translation by Iyad Suwid, Research Service Group.

— "Jihadism in the Arab World after 2011Explaining its Expansion", Middle East Policy 23, no.4 (2016): 74-91.

— With P Nesser. "Jihadism in Norway: a Typology of Militant Networks in a Peripheral European Country". Perspectives on Terrorism 10, no.6 (2016): 121-134.

"En undersøgelse af islamistiske statsdannelsesforsøg". In: Splittelsen i global jihad: Kampen mellem IS og al-Qaeda. Redigert av Manni Crone. 30-43. København: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2016.

"The Islamist Uprising in Syria, 1976-82: The History and Legacy of a Failed Revolt". British Journal of Middle Eastern Studies 43, no.4 (2016): 541-559.

"Autobiography or Fiction? Ḥasan al-Bannā’s Memoirs Revisited"Journal of Arabic and Islamic Studies 15 (2015): 199-226.

"Understanding Jihadi Proto-States"Perspectives on Terrorism: Special Issue on the Islamic State 9, no.4 (2015): 31-41.

"Korsfarernes medløpere eller lydige undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten". In De kristne i Midtøsten: kampen for tilhørighet, edited by Berit Thorbjørnsrud. 193-213. Oslo: Cappelen Damm.

"Jihadbevegelsen i den arabiske verden før og etter 2011″Babylon: Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier 12, no.2 (2014): 8-22.

— With P Nesser. "Norske muslimske fremmedkrigere". Nytt Norsk Tidsskrift 31, no.4 (2014): 399-416.

— With P Nesser & Anne Stenersen. "Ekstremisme i sosiale medier: En oversikt over forskning, internasjonale trender og implikasjoner for norske forhold". In Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett, edited by Inger Marie Sunde. 80-104. Oslo: Politihøyskolen, PHS Forskningsrapport No 2013:1.

"Profetens Ummah og sosiale medier". In Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett, edited by Inger Marie Sunde. 105-112. Oslo: Politihøyskolen, PHS Forskningsrapport No 2013:1.

Müslüman Kardeşlerin doğuşu 1928-1942. ["The Society of the Muslim Brothers"] Translated by İhsan Toker. Istanbul: Ekin Yayınları, 2013.

Sakkyndig vitnesforklaring i rettsaken mot Anders Behring Breivik, Oslo tingrett, fredag 1 juni 2012.

"What is terrorism?". In Winds of Change: On Irregular Warfare. 360-374. Helsinki: National Defence University of Finland, Publication series, N:o 18, 2012.

— "Osama bin Laden: mannen bak al-Qaida". Samtiden, no. 3 (2011): 247-251.

— "Al Qaeda without Bin Laden". In The U.S. vs. al Qaeda: A History of the War on Terror, edited by Gideon Rose & Jonathan Tepperman. 247-251. New York: Council of Foreign Affairs, 2011.

— "Al Qaeda Without Bin Laden: How Terrorists Cope With their Leader's Death". ForeignAffairs.com & CNN.com (May 11, 2011).

"Jihadis divided between strategists and doctrinarians". In Faultlines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and ideological fissures, edited by Assaf Moghadam and Brian Fishman. 69-87. London: Routledge, 2011.

— "Insight and Hypotheses on Causes of Terrorism Identified on the Basis of a Survey of the Literature on Terrorism". In The Routledge Handbook of Terrorism Research, edited by Alex P. Schmid. 276-279. London: Routledge, 2011.

"Jihadi Strategists and Doctrinarians". In Self-Inflicted Wounds Debates and Divisions within al-Qa’ida and its Periphery, edited by Assaf Moghadam & Brian Fishman. 100-131. New York: Combating Terrorism Center, 2010.

— With P Nesser. "Lessons Learned from the July 2010 Norwegian Terrorist Plot"CTC Sentinel 3, no.8 (2010): 13-17.

(جمعیت اخوان المسلمین مصر : ظهور یک جنبش توده ای اسلامی (۱۹۲۸-۱۹۴۲ ["The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942"] (Tehran: Pizhūhishkadah-i Tārīkh-i Iṣlām, 1388 [2009]). Translated by ʻAbd Allāh Farahī.

"'Destructive Doctrinairians': Abu Mus‘ab al-Suri's Critique of the Salafis in the Jihadi Current". In Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, edited by Roel Meijer. 249-268. New York: Oxford University Press, 2009.

— With Q Siddique (eds). "Understanding Global Jihadism: Origin, Evolution, and Future Trends". FFI-Report-09/01145. Kjeller: FFI, 2009.

"Al-Qaida’s Appeal: Understanding its Unique Selling Points"Perspectives on Terrorism 2, no.8 (2008): 3-10.

"Doctrines for jihadi terrorist training"Terrorism and Political Violence 20, no. 4 (2008): 518-542.

Architect of Global Jihad: The Life of Al Qaeda Strategist Abu Musʻab Al-Suri. New York: Oxford University Press, 2007/2012.

"Abu Mus'ab al-Suri's Critique of Hard Line Salafists in the Jihadist Current"CTC Sentinel 1, no.1 (2007): 1-4.

— "Al-Suri’s Doctrines for Decentralised Jihadi Training". (Part 1), (Part 2), Terrorism Monitor: In-depth analysis of the War on Terror 5, no.1-2 (Jan-Feb 2007).

— With A Stenersen . "Al-Qaida’s online CBRN manuals: A real threat?". FFI-Report-2007/02405. Kjeller: FFI, 2007.

— With J K Berg. "Terrorisme"Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. 4. utgave 2005-2007.

"Al-Qaeda’s Dissident Voices"CSIS Congressional Forum on Islam (December 4, 2007).

"Osama bin Ladens taler og skrifter: Eit etterord". In Budskap til verden: Osama bin Ladens ytringer, edited by Bruce Lawrence. 507-523. Oslo: L.S.P. Forlag, 2007.

Building Arafat's Police: The Politics of International Police Assistance in the Palestinian Territories After the Oslo Agreement. Reading: Ithaca Press, 2007.

A Police Force Without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank and Gaza. Reading: Ithaca Press, 2006.

"Al-Qaeda online: understanding jihadist internet infrastructure"Jane’s Intelligence Review 18, no. 1 (2006): 14-19.

— With L Bokhari, T Hegghammer, P Nesser & T H Tønnessen. "Paths to Global Jihad: Radicalisation and Recruitment to Terror Networks". FFI-Report-2006/00935. Kjeller: FFI, 2006.

Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions. London: Routledge, 2005.

— With K H-W Skjølberg. "Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature". FFI-Rapport-2004/04307. Kjeller: FFI, 2004.

— With T Hegghammer. "Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings"Studies in Conflict and Terrorism 27, no.5 (2004): 355-375.

— With K H-W Skjølberg. "Warum es zu Terrorismus kommt – Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus"Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 6, no.1 (2004): 121-163.

— With Å Kjøk. "Energy Supply as Terrorist Targets? Patterns of 'Petroleum Terrorism' 1968-1999". In Oil in the Gulf: Obstacles to Democracy and Development, edited by Daniel Heradstveit & Helge Hveem. 100-124. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004.

"Norge og terrortrusselen etter Irak-krigen". In Hvilket Europa etter Irak: Konsekvenser og utfordringer for Norge, edited by Franck Orban. 31-45. Oslo: Europaprogrammet, 2004.

"Irak og terrortrusselen: Eit oversyn over terrorgrupper med tilknyting til det irakiske regimet". FFI-Report-2003/00940. Kjeller: FFI, 2003.

— With Å Kjøk. "Islamist insurgencies, diasporic support networks, and their host states - the case of the Algerian GIA in Europe 1993-2000". FFI-Report-2001/03789. Kjeller: FFI, 2001.

— With Å Kjøk . "Terrorism and oil - an explosive mixture? A survey of terrorist and rebel attacks on petroleum infrastructure 1968-1999". FFI-Report-2001/04031. Kjeller: FFI, 2001.

— With R I V Andrésen. "Asymmetri, asymmetrisk krigføring, asymmetriske trugsmål: bruken av asymmetri-omgrepet i tryggingspolitisk og militærteoretisk litteratur". FFI-Report-2001/01718. Kjeller: FFI, 2000.

"Mot nye og farlegare formar for terrorisme? Trendar og utviklingstrekk ved moderne terrorisme"Internasjonal politikk 58, no.3 (2000): 357-383.

"The establishment of a Palestinian police force in the West Bank and Gaza Strip"International Peacekeeping 6, no.4 (1999): 157-170.

"Security challenges in Europe's mediterranean periphery: perspectives and policy dilemmas"European Security 8, no.4 (1999): 27-56.

"The quest for regional security in the Middle East and North Africa: European and Arab security organisations in the Mediterranean". FFI-Report-99/02252. Kjeller: FFI, 1999.

"Islam, vestleg militærmakt og humanitær intervensjon"PACEM: Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 2, no.2 (1999): 133-141.

"Islamist perceptions of the United Nations and its peacekeeping missions: Some preliminary findings"International Peacekeeping 5, no.2 (1998): 38-63.

"'Heilag krig mot vesten?': Islamismen som tryggingspolitisk utfordring". In Sikkerhetspolitisk tenkning i en ny tid: fra enhet til mangfold, edited by Anders Kjølberg & Bernt Bull. 175-212. Oslo: Europaprogrammet, 1998.

The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942. Reading: Ithaca Press, 1998/2006.

"Implementing the Oslo Peace Accords: A Case Study of the Palestinian-Israeli Peace Process and International Assistance for the Enhancement of Security". FFI-Report-98/01711. Kjeller: FFI, 1998.

— With Annika S. Hansen. "Sivilt-militært samarbeid og koordinering i fredsoperasjonar: ein introduksjon". FFI-Report-97/05161. Kjeller: FFI,1998. 

— "Utsikter til ei fredsløysing for Sør-Libanon". FFI-Rapport-97/01446. Kjeller: FFI, 1997.

"The Use of History in Egyptian Party Politics"Midtøstenforum: Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 9, no.2 (1995): 38-43.

"Mubaraks regime og Muslimbrørne"Midtøstenforum: Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika 9, no.1 (1995):  54-55.

 • Lia, Brynjar (2017). The Jihādī Jihadi Movement and Rebel Governance: A Reassertion of a Patriarchal Order?. Die Welt des Islams.  ISSN 0043-2539.  57(3-4), s 458- 479 . doi: 10.1163/15700607-05734p09
 • Lia, Brynjar & Maktabi, Rania (2017). Middle Eastern Patriarchy in Transition. Die Welt des Islams.  ISSN 0043-2539.  57(3-4), s 265- 277 . doi: 10.1163/15700607-05734p01
 • Maktabi, Rania & Lia, Brynjar (2017). Middle Eastern Patriarchy in Transition. Die Welt des Islams.  ISSN 0043-2539.  57(3-4), s 265- 277 . doi: 10.1163/15700607-05734p01
 • Lia, Brynjar (2016). En undersøgelse af islamistiske statsdannelsesforsøg, I: Manni Crone (red.),  Splittelsen i Global Jihad. Kampen mellem IS og al-Qaeda.  Dansk Institutt for Internationale Studier.  ISBN 978-87-7605-828-9.  Kapittel.  s 30 - 43
 • Lia, Brynjar (2016). Fanatismens seier? : jihadismens frammarsj i den arabiske verdenen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  14(2), s 60- 85
 • Lia, Brynjar (2016). "Jihadism in the Arab World after 2011: Explaining its Expansion". Middle East Policy.  ISSN 1061-1924.  XXXIII(4), s 74- 91 . doi: 10.1111/mepo.12234 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2016). The Islamist Uprising in Syria, 1976-82: The History and Legacy of a Failed Revolt.. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  43(4), s 541- 559 . doi: 10.1080/13530194.2016.1139442
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2016). Jihadism in Norway: a Typology of Militant Networks in a Peripheral European Country. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  10(6), s 121- 134 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2015). "Autobiography or Fiction? Ḥasan al-Bannā’s Memoirs Revisited". Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  15, s 199- 226 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lia, Brynjar (2015). "Korsfarernes medløpere eller lydige undersåtter? Jihadistbevegelsens syn på kristne minoriteter i Midtøsten", I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 10.  s 193 - 213
 • Lia, Brynjar (2015). "Understanding Jihadi Proto-States". Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  9(4), s 31- 41
 • Lia, Brynjar (2014). Jihadbevegelsen i den arabiske verdenen før og etter 2011 :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  12(2), s 8- 22 Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar & Nesser, Petter (2014). Norske muslimske fremmedkrigere. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4), s 399- 416
 • Lia, Brynjar (2011). Jihadis divided between strategists and doctrinarians, In Assaf Moghadam & Brian Fishman (ed.),  Fault lines in Global Jihad: Organizational, strategic, and ideological fissures.  Routledge.  ISBN 978-0-415-58624-5.  Chapter 3.  s 69 - 87
 • Lia, Brynjar (2009). Destructive doctrinians : Abu Musab al-Suri's critique of the Salafis in the jihadi current, In Roel Meijer (ed.),  Global Salafism : Islam’s new religious movement.  C. Hurst & Co..  ISBN 9781850659792.  Kapittel.  s 249 - 268
 • Lia, Brynjar (2008). Doctrines for jihadi terrorist training. Terrorism and Political Violence.  ISSN 0954-6553.  20(4), s 518- 542 . doi: 10.1080/09546550802257226
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2004). Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings. Studies in Conflict and Terrorism.  ISSN 1057-610X.  27(5), s 355- 375
 • Lia, Brynjar & Kjøk, Åshild (2004). "Energy Supply as Terrorist Targets? Patterns of 'Petroleum Terrorism' 1968-1999" in Daniel Heradstveit & Helge Hveem (eds.) Oil in the Gulf: Obstacles to Democracy and Development. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004, In Helge Hveem & Daniel Heradstveit (ed.),  Oil in the Gulf. Obstacles to Democracy and Development.  Ashgate.  ISBN 0-7546-3968-1.  Chapter 5.  s 100 - 124
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2004). "Warum es zu Terrorismus kommt – Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus". Journal für Konflikt- und Gewaltforschung.  ISSN 1438-9444.  6(1), s 121- 163
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2004). Warum es zu Terrorismus kommt - Ein Überblick über Theorien und Hypothesen zu den Ursachen des Terrorismus. ?.  6(1), s 121- 163 Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2000). "Mot nye og farlegare formar for terrorisme? Trendar og utviklingstrekk ved moderne terrorisme". Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  58(3), s 357- 383
 • Lia, Brynjar (1999). "Security challenges in Europe's mediterranean periphery: perspectives and policy dilemmas". European Security.  ISSN 0966-2839.  8(4), s 27- 56
 • Lia, Brynjar (1999). "The establishment of a Palestinian police force in the West Bank and Gaza Strip". International Peacekeeping.  ISSN 1353-3312.  6(4), s 157- 170
 • Lia, Brynjar (1998). "Islamist perceptions of the United Nations and its peacekeeping missions: Some preliminary findings". International Peacekeeping.  ISSN 1353-3312.  5(2), s 38- 63

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2013). Müslüman Kardeşlerin doğuşu 1928-1942. ["The Society of the Muslim Brothers"] (Translated by İhsan Toker). Ekin Yayınları.  ISBN 9789758507818.
 • Lia, Brynjar (2009). (جمعیت اخوان المسلمین مصر : ظهور یک جنبش توده ای اسلامی (۱۹۲۸-۱۹۴۲. Pizhūhishkadah-i Tārīkh-i Iṣlām / Research Center for Islamic History.  ISBN 9789640443965.  372 s. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2009). Architect of Global Jihad : the life of Al Qaeda strategist Abu Mus'ab al-Suri. Oxford University Press.  ISBN 9780199326457.  510 s.
 • Lia, Brynjar (2007). Architect of Global Jihad: the life of al-Qaida strategist Abu Mus'ab al-Suri. C Hurst & Co Publishers Ltd.  ISBN 978-1-85065-856-6. Vis sammendrag
 • Lia, Brynjar (2007). Building Arafat's police : the politics of international police assistance in the Palestinian territories after the Oslo agreement. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-305-6.
 • Lia, Brynjar (2006). A Police Force Without a State: A History of the Palestinian Security Forces in the West Bank and Gaza. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-304-9.  477 s.
 • Lia, Brynjar (2005). Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions. Routledge.  ISBN 0-7146-5261-X.  259 s.
 • Lia, Brynjar (1998). The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942. Ithaca Press.  ISBN 978-0-86372-314-8.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lia, Brynjar (2015, 10. november). "'Islamsk stat' – vanlegare enn du trur", Apollon, 4/2015, s.51-53. [Fagblad].  Apollon.
 • Trine, Nickelsen & Lia, Brynjar (2014, 10. november). "Fire år etter den arabiske våren: Hva nå, Midtøsten?", Forskningsmagasinet Apollon, 4/2014, s.16-21. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Lia, Brynjar (2010). Doctrinairians vs Strategists: Fissures in the Jihadi Current.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2010). Lessons Learned from the July 2010 Norwegian Terrorist Plot.
 • Hegghammer, Thomas & Lia, Brynjar (2009). Truer verden med terrorangrep. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Lia, Brynjar (2008). Al-Qaida's appeal: understanding its unique selling points. Perspectives on Terrorism.  ISSN 2334-3745.  2(8), s 23- 28
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2007). FACTS AND FICTION IN THEORIES OF TERRORISM - An Expanded and Updated Review of the Literature on Causes of Terrorism. Vis sammendrag
 • Hegghammer, Thomas; Bokhari, Laila; Lia, Brynjar; Nesser, Petter & Tønnessen, Truls (2006). Paths to Global Jihad: Radicalisation and Recruitment to Terror Networks.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2005). Causes of Terrorism: An Expanded and Updated Review of the Literature.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2005). Terror mot jarnvegar - eit oversyn over typiske terroraksjonar mot togpassasjertransport.
 • Nesser, Petter & Lia, Brynjar (2003). Terror mot drikkevann - en oversikt over terrorgruppers interesse for å ramme offentlig vannforsyning.
 • Skjølberg, Katja & Lia, Brynjar (2003). Facts and Fiction in Theories of Terrorism - A Review of Research Literature on Causes of Terrorism.
 • Lia, Brynjar; Hegghammer, Thomas; Andresen, Rolf-Inge Vogt; kjøk, åshild & Bokhari, Laila (2002). Atommateriale, gass og mikrober som terrorvåpen? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen.
 • Lia, Brynjar & Skjølberg, Katja (2000). Why Terrorism Occurs - A Survey of Theories and Hypothesis on the Causes of Terrorism.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 19:06 - Sist endret 4. jan. 2018 15:37

Prosjekter