Jacob Høigilt

Førsteamanuensis - Midtøstenstudier
Bilde av Jacob Høigilt
English version of this page
Telefon +47-22854429
Mobiltelefon 41256832
Rom PAM 370
Treffetider Tirsdager
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker i hovedsak på tre felter: forholdet mellom språk og samfunn i den arabiske verden, islamisme og sosiale bevegelser, særlig blant unge. Geografisk sett konsentrerer jeg meg om Egypt og Palestina. 

Undervisning

MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies
 

Bakgrunn

Emneord: Midtøsten, arabisk, islamisme, sosiale bevegelser, sosiolingvistikk, SIMS

Publikasjoner

 • Høigilt, Jacob (2017). Egyptian comics and the challenge to patriarchal authoritarianism. International Journal of Middle East Studies.  ISSN 0020-7438.  49(1), s 111- 131 . doi: 10.1017/S0020743816001161 Vis sammendrag
 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (2017). Introduction, In Gunvor Mejdell & Jacob Høigilt (ed.),  The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change..  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  Introduksjon.  s 1 - 18
 • Bjorvatn, Kjetil & Høigilt, Jacob (2016). Youth and the Arab Revolutions, In Kjetil Selvik & Bjørn Olav Utvik (ed.),  Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability.  Routledge.  ISBN 978-1-13-888834-0.  3.  s 39 - 56
 • Høigilt, Jacob (2016). Fatah from Below: The Clash of Generations in Palestine. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  43(4), s 456- 471 . doi: 10.1080/13530194.2015.1116375
 • Høigilt, Jacob (2016). Islam og islamisme i konflikten mellom Israel og palestinere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  28(3), s 6- 12
 • Høigilt, Jacob (2016). Å balansere på en knivsegg : mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  14(2), s 50- 59
 • Kindt, Kristian Takvam; Høigilt, Jacob & Kebede, Tewodros Aragie (2016). Writing change: Diglossia and popular writing practices in Egypt. Arabica.  ISSN 0570-5398.  63(3-4), s 324- 376 . doi: 10.1163/15700585-12341405 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2015). Nonviolent mobilization between a rock and a hard place: Popular resistance and double repression in the West Bank. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.  52(5), s 636- 648 . doi: 10.1177/0022343315572497
 • Høigilt, Jacob (2014). Prophets in their own country? Hizb al- Tahrir in the Palestinian context. Politics, Religion & Ideology.  ISSN 2156-7689.  15(4), s 504- 520 . doi: 10.1080/21567689.2014.965692 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob & Nome, Frida Austvoll (2014). Egyptian salafism in revolution. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(1), s 33- 54 . doi: 10.1093/jis/ett056
 • Nordenson, Jon & Høigilt, Jacob (2014). Tahrir-litteraturen. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  2014(1), s 92- 100 Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2013). The Palestinian Spring that Was Not: The Youth and Political Activism in the Occupied Palestinian Territories. Arab Studies Quarterly.  ISSN 0271-3519.  35(4), s 343- 359 Vis sammendrag
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Elsker, elsker ikke ... Libanon, Palestina og Syria. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  (4), s 520- 528
 • Kverme, Kai Egon & Høigilt, Jacob (2012). Love, do not love... Lebanon, Palestine and Syria. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  70(4), s 520- 528
 • Bangstad, Sindre & Høigilt, Jacob (2011). Hvordan forstå Muslimbrødrene? Islamisme i den arabiske og europeiske konteksten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(2), s 123- 134
 • Høigilt, Jacob (2011). Håndlangere for Hamas? Islamske privatskolers rolle i de okkuperte palestinske områdene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.
 • Høigilt, Jacob (2010). Rhetoric and ideology in Egypt's Wasatiyya Movement. Arabica.  ISSN 0570-5398.  57, s 251- 266
 • Høigilt, Jacob (2008). Systematic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt, In Zeinab Ibrahim & Sanaa Makhlouf (ed.),  Linguistics in an Age of Globalization.  The American University in Cairo Press.  ISBN 9789774161490.  Artikkel.  s 181 - 191
 • Høigilt, Jacob & Selvik, Kjetil (2008). Hva er islamisme?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 8- 20
 • Høigilt, Jacob (2007). Islamism, Pluralism and the Palestine Question: The Case of Hizbullah. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  34(2), s 123- 136 . doi: 10.1080/13530190701427859

Se alle arbeider i Cristin

 • Mejdell, Gunvor & Høigilt, Jacob (ed.) (2017). The Politics of Written Language in the Arab World. Writing Change.. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004346161.  308 s.
 • Høigilt, Jacob (2010). Islamist Rhetoric: Language and culture in contemporary Egypt. Routledge.  ISBN 978-0-415-57440-2.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høigilt, Jacob (2014). Dispatches from the Arab Spring. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(2) . doi: 10.1093/jis/etu041
 • Høigilt, Jacob (2014). Egypt's Tahrir revolution. Journal of Islamic Studies.  ISSN 0955-2340.  25(2), s 231- 233 . doi: 10.1093/jis/etu014
 • Høigilt, Jacob (2014). Fatah from below: The clash of generations in Palestine.
 • Heggen, Øystein & Høigilt, Jacob (2013, 30. oktober). Israel løslater 26 palestinske fanger. [Radio].  NRK P2 nyhetsmorgen.
 • Høigilt, Jacob (2013). Failing Against the Odds: Palestinian youth activism in the West Bank.
 • Høigilt, Jacob & Rosmer, Tilde (2013). Failing Against the Odds? Palestinian youth mobilization in the West Bank, Gaza and Israel.
 • Kindt, Kristian Takvam; Kebede, Tewodros Aragie & Høigilt, Jacob (2013). Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey: A Tabulation Report. FAFO-rapport. 2013:39.
 • Selvik, kjetil & Stenslie, Stig (2012). Authoritarian Legacy Still Weighs Heavily on Middle East. Global Times.
 • Stenslie, Stig & Selvik, kjetil (2012). Når stabiliteten rakner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Tiltnes, Åge Arild; Christophersen, Mona & Høigilt, Jacob (2012). Palestinian Youth and the Arab Spring.
 • Akerhaug, Lars & Høigilt, Jacob (2008, 24. april). Klart for ny krig i Libanon. [Internett].  http://www.abcnyheter.no.
 • Høigilt, Jacob (2008). Writing Islamism. Rhetoric and ideology in contemporary Egypt. Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob (2006). Cooperating or Guiding? The Languages of Islamic Revival in Contemporary Egypt.
 • Høigilt, Jacob (2006). De "vanskelige" muslimene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Høigilt, Jacob (2006, 26. april). Nettprat om islam og terrorisme. [Internett].  aftenposten.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Systemic Functional Linguistics and Contemporary Islamic Rhetoric in Egypt. Vis sammendrag
 • Høigilt, Jacob & Aas, Harald (2006, 20. oktober). Islams superevangelist.  Apollon.
 • Høigilt, Jacob & Fransson, Line (2006, 20. oktober). Islams superevangelist. [Internett].  Dagbladet.no.
 • Høigilt, Jacob (2006). Occidentalism. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  4(1)
 • Høigilt, Jacob (2005). Feilslått islamdebatt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Høigilt, Jacob (2005). Venner av Amerika. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  3(1), s 56- 64
 • Høigilt, Jacob (2004). Islamsk teologi som ideologisk slagmark. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  2(1), s 138- 147
 • Høigilt, Jacob (2004). Med egne ord.
 • Høigilt, Jacob (2003). Det avgjørende demokratiet. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  1(1), s 6- 14
 • Høigilt, Jacob (2003). For en europeisering av islamismen. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2)
 • Høigilt, Jacob (2002). Islamism and Pluralism: Hizbullah after the Israeli Withdrawal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2015 11:20 - Sist endret 25. nov. 2017 18:54