Laila Makboul

Bilde av Laila Makboul
English version of this page
Telefon +47-22844512
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det humanistiske fakultet

Faglige interesser

  • Kultur, politikk, religion og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika, politisk islam, arabisk.
  • Ph.d.-stipendiat på prosjektet "The New Middle East; Emerging Political and Ideological Trends". Fokus på Saudi-Arabia.

  • Mitt PhD-prosjekt ser nærmere på kvinnelige intellektuelle islamske predikanter (al-dāʿiyāt al-muthaqqafāt) i hovedsakelig Riyadh. Jeg undersøker hvilke roller kvinnene utøver i det offentlig rom, blant annet i form av kultivering av religiøs fromhet, sosial og politisk engasjement og forfremmelse av kvinnelig religiøs autoritet. 

Bakgrunn

  • Gjesteforsker, King Faisal Center for Research and Islamic Studies (KFCRIS), 2015-2016
  • Konsulærmedarbeider, Kongelig norsk ambassade i Beirut, 2014

  • Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (UDI), 2012-2013
  • Mastergrad i asiatiske og afrikanske studier 2012, Universitetet i Oslo. Tittel: "Tawhid: konstruksjon av én sann islam i saudiarabiske lærebøker : En analyse av saudisk nasjonal identitet gjennom læren om tawhid".

  • Hospitant, Kongelig norsk ambassade i Riyadh, 2011
  • Bachelorgrad i asiatiske og afrikanske studier (Midtøsten og Nord-Afrika) 2009, Universitetet i Oslo. Fordypning: Arabisk.

 

Emneord: Midtøsten, Islam, Arabisk, SIMS, Saudi-Arabia

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2015 11:06 - Sist endret 16. jan. 2018 12:35