Cecilie Endresen

Førsteamanuensis - Religionshistorie
Bilde av Cecilie Endresen
English version of this page
Telefon +47-22856706
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO
Emneord: Religionshistorie, islam og kristendom i Sørøsteuropa, Religion og politikk, religionsmøter, albansk, rumensk, SIMS

Publikasjoner

“Norway, religion and the United Nations». (Medforf.: Ingrid Vik.) Religion, State and the United Nations: Value Politics. Anne Stensvold (ed.).New York: Routledge, 2017. p. 170-184.

Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419. 8, 2016. s 28- 56

Reform, sekularisme og globaliseringInternasjonal Politikk, 2016. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630

«Faith, Fatherland, or both? Accommodationist and neo-fundamentalist Islamic discourses in Albania», The revival of Islam in the Balkans. Arolda Elbasani and Olivier Roy (eds.). Palgrave, 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/the-revival-of-islam-in-the-balkans-arolda-elbasani/?K=9781137517838

«The nation and the nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State», Islam and Christian–Muslim Relations 1/2015, p. 53-74. dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.961765. 

«Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?», Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Pål Kolstø (ed.). Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, p. 201-226. www.ashgate.com/isbn/9781472419163. 

«One object, several definitions. The Albanian ‘church-mosque’ dispute», Annuario  2013, p. 39-60.

Is the Albanian’s religion really «Albanianism»? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, www.harrassowitz-verlag.de/title_4092.ahtml?NKLN=410_A 

«Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud». Dīn 2, 2012, ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/449.     

«Romania’s Saving Angels: ‘New Men’, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement», Bulletin for the Study of Religion 41/2, 2012, www.equinoxpub.com/journals/index.php/BSOR/article/view/Endresen. 

«‘Kristi soldater’ i Romania». Nordisk Østforum 2, 2012, www.idunn.no/ts/nof/2012/02/kristi_soldater_i_romania_jerngardens_postkommunistiske_. 

 • Endresen, Cecilie & Vik, Ingrid (2017). Norway, religion and the United Nations, In Anne Stensvold (ed.),  Religion, State and the United Nations: Value Politics.  Routledge.  ISBN 9781317382584.  Chapter 11.  s 170 - 184 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419.  8, s 28- 56 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Reform, sekularisme og globalisering. (Fokusartikkel). Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  74(4) . doi: http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Faith, Fatherland, or Both? Accommodationist and Neo-Fundamentalist Islamic Discourses in Albania, In Arolda Elbasani & Olivier Roy (ed.),  The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137517838.  kapittel.  s 222 - 241 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). The Nation and the Nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  26(1), s 53- 74 . doi: 10.1080/09596410.2014.961765 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Albania, In Thomas Riggs (ed.),  Worldmark Encyclopedia of Religious Practices.  Gale.  ISBN 9781414498751.  kapittel.  s 13 - 21
 • Endresen, Cecilie (2014). Bokanmeldelse: Nora Repo: An Islamic Mosaic – Women’s Identities in Transition: Albanian Muslim Women in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  1
 • Endresen, Cecilie (2014). Book review: Iosif Ross, Anamaria. 2012. The Anthropology of Alternative Medicine. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  20(2), s 171- 172
 • Endresen, Cecilie (2014). Diversiteti Fetar në Teori dhe Praktikë: Qasja e Klerikëve Shqiptarë ndaj Ritualeve të Familjes dhe Jetës. Përpjekja.  ISSN 2073-4107.  32-33 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?, In Pål Kolstø (ed.),  Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe.  Ashgate.  ISBN 9781472419163.  Kapittel 8.  s 201 - 226 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Book review: Arlinda Merdani: Das Verhältnis der Religionen in Albanien. Neue Perspektiven für die Europäische Union. Südosteuropa.  ISSN 0722-480X.  61(4), s 597- 599
 • Endresen, Cecilie (2013). One object, several definitions. The Albanian "church-mosque" dispute. Annuario - The Albanian Yearbook of Historical and Anthropoligical Studies.  ISSN 2225-6210.  2, s 39- 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  2, s 98- 123 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). «Kristi soldater» i Romania: Jerngardens postkommunistiske etterfølgere og deres verdensbilde. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (2), s 113- 134 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Med Gud og verdenskart: Folk og steder i geistlige diskurser i Albania. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (55), s 107- 134 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Romania’s Saving Angels: ”New Men”, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement. Bulletin for the Study of Religion.  ISSN 2041-1863.  41(2), s 16- 21 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Diverging images of the Ottoman legacy in Albania, In Tea Sindbaek & Maximilian Hartmuth (ed.),  Images of imperial legacy: modern discourses on the social and cultural impact of Ottoman and Habsburg rule in Southeast Europe.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-10850-0.  4.  s 37 - 51
 • Endresen, Cecilie (2011). Med Gud og verdenskart: Folk og steder i geistlige diskurser i Albania :. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (55), s 107- 134
 • Endresen, Cecilie (2011). The Legionaries rise! The neo-Legionary movement in post-Communist Romania. Südost-Forschungen.  ISSN 0081-9077.  69/70, s 286- 319 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). "Do not look to church and mosque"? Albania's post-Communist clergy on nation and religion, In Andreas Rathberger (ed.),  Religion und Kultur im albanischsprachigen Südosteuropa.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631602959.  kapittel.  s 233 - 259
 • Endresen, Cecilie (2010). Mellom Bosporos og Brussel : diskurser om religion og nasjon i Albania etter ateismen. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  24(4), s 353- 374
 • Endresen, Cecilie (2009). Religious diplomacy in Shkodra, Albania, In Anne Stensvold (ed.),  Western Balkans: The Religious Dimension.  Sypress forlag.  ISBN 978-82-91224-42-8.  kapittel.  s 185 - 247
 • Endresen, Cecilie (2008). Religiøse helter og nasjonens fiender: Islamske, ortodokse og katolske voktere av den albanske nasjonen. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  47, s 85- 124 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Cecilie (2012). Is the Albanian's religion really 'Albanianism'? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag.  ISBN 9783447065610.  280 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Cecilie (2017). Global kristendom.
 • Endresen, Cecilie (2017). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017, 11. februar). Unge med ikke-vestlig bakgrunn mener de er mer positive enn foreldrene til ekteskap på tvers av religioner.  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 27. oktober). Alkohol og religion har gått hånd i hånd. [Internett].  religioner.no.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 09. oktober). Drikker muslimer?. [Internett].  religioner.no.
 • Endresen, Cecilie (2016). Aliens, helgener og kykloper: Kommunikasjon mellom mellomvesener og muslimer.
 • Endresen, Cecilie (2016). Ansvar for 81 artikler som er lest 18 222 ganger i 2016 Fagansvarlig for 7 kategorier: Albanias geografi 25 artikler, Albanias historie 23 artikler, Albanias litteratur 6 artikler, Albanias samtidshistorie 5 artikler, Kosovos geografi 11 artikler, Kosovos historie 3 artikler. Kosovos samtidshistorie 3 artikler, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikler.
 • Endresen, Cecilie (2016). Bokanmeldelse: "Fuglerud, Øivind and Leon Wainwright (eds). 2015. Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning". Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  XXIII, No. 1, s 131- 132
 • Endresen, Cecilie (2016). Der Einfluss der New Age-Bewegung auf Formen des Islams im Mittelmeerraum. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Globalization and religious change: major trends in Islam. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Islam in heutigen Albanien: Eine Taxonomie (Glaube, Vaterland, oder beides? Neo-fundamentalistische und Anpassungsdiskurse in Albanien). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Mother Teresa: A Saint in Albanian Politics. Religion: Going Public Blog. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). "The pope in Balkan conflicts", panel The Pope: Relocation and Contestation in Local and Global Spheres of Meaning (chair). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Svendsen, Jonas (2016). En forbudt substans? Alkoholbruk i muslimsk og islamsk kontekst. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Book review: Globalization: The Key Concepts by Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(3), s 147- 148
 • Endresen, Cecilie (2015, 23. januar). Debatt om religion i Europa på Dagsnytt atten. [Radio].  Dagsnytt atten, NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 25. september). Derfor skaper Øst-Europa EU-splittelse. Intervjuet av Amund Bakke Foss.. [Internett].  Verdens Gang. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Fra fez til flosshatt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 28- 29 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. oktober). "Hvor kommer flyktningene fra?", Dagsnytt atten. [Radio].  NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 11. mai). Intervju i "Ekspert om Makedonia: Kan være provokasjon fra myndighetene".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. juli). Intervju i "Kreftsyke Alkeo (8) kastes ut av Norge".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. januar). Intervju i N. Pantel: «Balancieren in Tirana».  Süddeutsche Zeitung.
 • Endresen, Cecilie (2015). Pagans and Pantheists: Pluralist New Age Islam in Albania, Paper at panel "Retraditionalisation, Anti-Foundationalism and Glocalisation in a Post-Islamist Muslim World", co-chair Carool Kersten. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Partridge, Damani J. 2012. Hypersexuality and Headscarves Race, Sex, and Citizenship in the New Germany.. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(1), s 149- 150
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. desember). Tolerance Test: Radicalisation Poses Challenge for Albania, av Vladimir Karaj. [Internett].  Balkan Insight.
 • Endresen, Cecilie & Taraku, Sylo (2015). Makedonia på bristepunktet?. Minervanett. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Hellige fjell, hemmelighetsfulle hieroglyfer og himmelske hester: Naturlover og landskap tolket som uttrykk for albanernes utenomjordiske opphav og sivilisatoriske overlegenhet i myter om ‘pelasgerne’. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Pelasgian fantasies reinterpreted: Albanian nationalist themes in the context of migration, globalisation and New Age.
 • Endresen, Cecilie (2014). Politisk islam.
 • Endresen, Cecilie (2014). Religion, nation and globalisation: Romania and Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Are Albanian Muslims becoming Christian in Greece?. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Cecilie Endresen Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece.
 • Endresen, Cecilie (2013). Emigration et identifications. A presentation of research in progress. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). "From Sufis to Salafis: Islamic theology in Albania - attitudes towards otherness".
 • Endresen, Cecilie (2013). Gullalder og traumatisk tid som religiøse rettesnorer. Islamske og kristne forestillinger om fortid og fremtid.
 • Endresen, Cecilie (2013, 16. oktober). Kombformimi simbolik në Evropën juglindore. Om religion og etnisitet i Albania. [TV].  Koha Vizion - SOT.
 • Endresen, Cecilie (2013, 19. oktober). Om religion og etnisitet i Albania. Presentasjon av Kombformimi simbolik në Evropën juglindore. [TV].  Koha Vizion - Rubrika e librit.
 • Endresen, Cecilie (2013). Oppdatering/skriving av artikler om Albania i Store Norske leksikon Oppdatering/skriving av andre/nye artikler på temaer som religion, nyreligiøsitet, språk og Balkan.
 • Endresen, Cecilie (2013). Presentasjon av forskningsresultater om religion og etnisitet i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2013). "Sannheten" om Albania. En innføring i albansk kultur.
 • Endresen, Cecilie (2013). The «inside/outside» problem.
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 04. februar). Albania e censimento 2011: di che religione sei?. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso.
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 04. februar). Albania e censimento 2011: di che religione sei?. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 19. april). Ideologie: l'Albania naturale. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso. Vis sammendrag
 • Mappes-Niediek, Norbert & Endresen, Cecilie (2013, 24. desember). Jesus ist für alle da: Auf dem Balkan feiern Muslime zusammen mit Christen Weihnachten.  Die Welt. Vis sammendrag
 • Severin Bruland, Roger & Endresen, Cecilie (2013, 04. oktober). Intervju om Stor-Albania. [TV].  URIX, NRK.
 • Endresen, Cecilie (2012). A Norwegian apocalypse: Millenarian, Christian, secular, and Islamist elements in the worldview of Anders Behring Breivik. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Human rights controversies: Gender, minorities and religion.
 • Endresen, Cecilie (2012). "Jorden rundt: Albania".
 • Endresen, Cecilie (2012). Kristi soldater i Romania - nyfascisme på fremmarsj?.
 • Endresen, Cecilie (2012). Presentasjon av forskningsresultater og boklansering.
 • Endresen, Cecilie (2012). Religion og utvikling i et brukerperspektiv, I: Ingrid Vik; Nikolai Hegertun & Håvard Kleppa (red.),  Innblikk i forholdet mellom religion og utvikling : en rapport for prosjektet religion og utvikling 2011-2012.  Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Utenriksdepartementet.  ISBN 978-82-7177-887-3.  Misjon og bistand.  s 47 - 53 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Same, but different? ”God”, Creation and Judgement in different nationalist contexts. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie; Stensvold, Anne & Frydenlund, Iselin (2012). Et vitenskaplig studium av religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 7- 7 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Forskjellige artikler om Albania (litteratur, historie, geografi, samtidshistorie) i Store norske leksikon.
 • Endresen, Cecilie (2011, 19. november). Intervju, Verden på lørdag. [Radio].  Verden på lørdag, NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2011). Islam under press i Europa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Nasjon og religion i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2011). Romanias reddende engler: ”Nye menn” og blodmystikk hos Erkeengelen Mikaels legion. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Bokanmeldelse: ‘Albanien – örnarnas land’ av Ulla Siljeholm. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (1)
 • Endresen, Cecilie (2010). Is the Albanian’s religion really ”Albanianism”? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Nødvendig forskning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Religion og nasjonale spørsmål på Balkan.
 • Endresen, Cecilie (2010). Religiøs geografi blant muslimske og kristne ledere i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2009). Ada I. Engebrigtsen: Exploring Gypsiness: Power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 115- 118
 • Endresen, Cecilie (2009). Bedre enn forventet i Kosovo. ABCnyheter.no. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2009). Helvetesfjellet: Dagbok fra krigen i Kosovo (bokomtale). Rødt!.  ISSN 1504-4777.  (1), s 112- 113 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2009). ”Og således skilte Gud religion og stat”: Forestillinger om politikk og sekularisme blant albanske sufiledere.
 • Endresen, Cecilie (2008). Nistads tvilsomme omgang med fakta. Universitas.  ISSN 0805-1798. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Taraku, Sylo (2008). Ahtisaari fremmet fred i Kosovo. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2007). An analysis of religious boundaries in post-atheist Albania.
 • Endresen, Cecilie (2007). The World according to the Legion of Michael the Archangel. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2006). Albansk historie, kultur og politikk.
 • Endresen, Cecilie (2006). An analysis of the politico-religious ideology of the Legion of Michael the Archangel. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2006). Balkan og himmelretninger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2016 13:21 - Sist endret 22. nov. 2017 12:45

Prosjekter