Cecilie Endresen

Førsteamanuensis - Religionshistorie
Bilde av Cecilie Endresen
English version of this page
Telefon +47-22856706
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Undervisning

REL3050 - Islam i Europa

REL2250 - Islam - tradisjoner og utvikling

REL3020 - Religion og politikk

REL1001 - Religionhistorisk teori

REL3210/REL4220 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet

REL4001 - Religionshistorisk teori og metode

REL3060 - Nyreligiøsitetens røtter

Faglige interesser

 • Islam og pluralisme i Europa
 • Kristendom og politikk
 • Religion, politikk og identitet i Sørøsteuropa
 • Islam og kristendom på Balkan
 • Religion blant albanere
 • Sekularisering
 • Nyreligiøsitet og religiøs endring

Pågående forskning

For tiden undersøker jeg nye og alternative former for religiøsitet på Balkan, møter mellom nyreligiøsitet og islam, samt religiøse endringer blant albanske migranter. Dette er del av underprosjektene MUSLIM+/- og ALTERNATIVE MUSLIMS Mobile Muslims/Invisible Islam, som jeg leder sammen med min kollega Ragnhild J. Zorgati.

Bakgrunn

Emneord: Religionshistorie, islam og kristendom i Sørøsteuropa, Religion og politikk, religionsmøter, albansk, rumensk, SIMS

Publikasjoner

“Norway, religion and the United Nations». (Medforf.: Ingrid Vik.) Religion, State and the United Nations: Value Politics. Anne Stensvold (ed.).New York: Routledge, 2017. p. 170-184.

Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419. 8, 2016. s 28- 56

Reform, sekularisme og globaliseringInternasjonal Politikk, 2016. http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630

«Faith, Fatherland, or both? Accommodationist and neo-fundamentalist Islamic discourses in Albania», The revival of Islam in the Balkans. Arolda Elbasani and Olivier Roy (eds.). Palgrave, 2015. http://www.palgrave.com/page/detail/the-revival-of-islam-in-the-balkans-arolda-elbasani/?K=9781137517838

«The nation and the nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State», Islam and Christian–Muslim Relations 1/2015, p. 53-74. dx.doi.org/10.1080/09596410.2014.961765. 

«Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?», Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe. Pål Kolstø (ed.). Farnham and Burlington: Ashgate, 2014, p. 201-226. www.ashgate.com/isbn/9781472419163. 

«One object, several definitions. The Albanian ‘church-mosque’ dispute», Annuario  2013, p. 39-60.

Is the Albanian’s religion really «Albanianism»? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012, www.harrassowitz-verlag.de/title_4092.ahtml?NKLN=410_A 

«Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud». Dīn 2, 2012, ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/449.     

«Romania’s Saving Angels: ‘New Men’, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement», Bulletin for the Study of Religion 41/2, 2012, www.equinoxpub.com/journals/index.php/BSOR/article/view/Endresen. 

«‘Kristi soldater’ i Romania». Nordisk Østforum 2, 2012, www.idunn.no/ts/nof/2012/02/kristi_soldater_i_romania_jerngardens_postkommunistiske_. 

 • Endresen, Cecilie & Vik, Ingrid (2017). Norway, religion and the United Nations, In Anne Stensvold (ed.),  Religion, State and the United Nations: Value Politics.  Routledge.  ISBN 9781317382584.  Chapter 11.  s 170 - 184 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet.  ISSN 2000-4419.  8, s 28- 56 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Reform, sekularisme og globalisering. (Fokusartikkel). Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  74(4) . doi: http://dx.doi.org/10.17585/ip.v74.630 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Faith, Fatherland, or Both? Accommodationist and Neo-Fundamentalist Islamic Discourses in Albania, In Arolda Elbasani & Olivier Roy (ed.),  The Revival of Islam in the Balkans. From Identity to Religiosity.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137517838.  kapittel.  s 222 - 241 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). The Nation and the Nun: Mother Teresa, Albania’s Muslim Majority and the Secular State. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  26(1), s 53- 74 . doi: 10.1080/09596410.2014.961765 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Albania, In Thomas Riggs (ed.),  Worldmark Encyclopedia of Religious Practices.  Gale.  ISBN 9781414498751.  kapittel.  s 13 - 21
 • Endresen, Cecilie (2014). Bokanmeldelse: Nora Repo: An Islamic Mosaic – Women’s Identities in Transition: Albanian Muslim Women in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  1
 • Endresen, Cecilie (2014). Book review: Iosif Ross, Anamaria. 2012. The Anthropology of Alternative Medicine. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  20(2), s 171- 172
 • Endresen, Cecilie (2014). Diversiteti Fetar në Teori dhe Praktikë: Qasja e Klerikëve Shqiptarë ndaj Ritualeve të Familjes dhe Jetës. Përpjekja.  ISSN 2073-4107.  32-33 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Status report Albania 100 years: symbolic nation-building completed?, In Pål Kolstø (ed.),  Strategies of Symbolic Nation-building in South Eastern Europe.  Ashgate.  ISBN 9781472419163.  Kapittel 8.  s 201 - 226 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Book review: Arlinda Merdani: Das Verhältnis der Religionen in Albanien. Neue Perspektiven für die Europäische Union. Südosteuropa.  ISSN 0722-480X.  61(4), s 597- 599
 • Endresen, Cecilie (2013). One object, several definitions. The Albanian "church-mosque" dispute. Annuario - The Albanian Yearbook of Historical and Anthropoligical Studies.  ISSN 2225-6210.  2, s 39- 60 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Gud i nasjonal kontekst: En sammenligning av rumensk-ortodokse og albansk-ortodokse forestillinger om Gud. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  2, s 98- 123 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). «Kristi soldater» i Romania: Jerngardens postkommunistiske etterfølgere og deres verdensbilde. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (2), s 113- 134 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Med Gud og verdenskart: Folk og steder i geistlige diskurser i Albania. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (55), s 107- 134 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Romania’s Saving Angels: ”New Men”, Orthodoxy and Blood Mysticism in the Legionary Movement. Bulletin for the Study of Religion.  ISSN 2041-1863.  41(2), s 16- 21 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Diverging images of the Ottoman legacy in Albania, In Tea Sindbaek & Maximilian Hartmuth (ed.),  Images of imperial legacy: modern discourses on the social and cultural impact of Ottoman and Habsburg rule in Southeast Europe.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-10850-0.  4.  s 37 - 51
 • Endresen, Cecilie (2011). Med Gud og verdenskart: Folk og steder i geistlige diskurser i Albania :. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  (55), s 107- 134
 • Endresen, Cecilie (2011). The Legionaries rise! The neo-Legionary movement in post-Communist Romania. Südost-Forschungen.  ISSN 0081-9077.  69/70, s 286- 319 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). "Do not look to church and mosque"? Albania's post-Communist clergy on nation and religion, In Andreas Rathberger (ed.),  Religion und Kultur im albanischsprachigen Südosteuropa.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9783631602959.  kapittel.  s 233 - 259
 • Endresen, Cecilie (2010). Mellom Bosporos og Brussel : diskurser om religion og nasjon i Albania etter ateismen. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  24(4), s 353- 374
 • Endresen, Cecilie (2009). Religious diplomacy in Shkodra, Albania, In Anne Stensvold (ed.),  Western Balkans: The Religious Dimension.  Sypress forlag.  ISBN 978-82-91224-42-8.  kapittel.  s 185 - 247
 • Endresen, Cecilie (2008). Religiøse helter og nasjonens fiender: Islamske, ortodokse og katolske voktere av den albanske nasjonen. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  47, s 85- 124 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Cecilie (2012). Is the Albanian's religion really 'Albanianism'? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Harrassowitz Verlag.  ISBN 9783447065610.  280 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Endresen, Cecilie (2017). Global kristendom.
 • Endresen, Cecilie (2017, 02. desember). Intervjuet av Kjell G. Kvamme om endetidsforventinger og millenaristiske bevegelser, artikkel "Adventens mørke side".  Vårt land.
 • Endresen, Cecilie (2017, 06. desember). Intervjuet av Line Brustad om HL-rapport, i artikkel "Muslimfrykt".  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie (2017). Kosmiske språk, babelsk forvirring og indoeuropeisk kvantefysikk. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2017). Skrevet 30 artikler. Ansvar for 77 artikler som er lest 18 927 ganger. Fagansvarlig for 7 kategorier, bl.a.: Kosovos historie., I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Div. artikler i snl.no.
 • Endresen, Cecilie (2017, 11. februar). Unge med ikke-vestlig bakgrunn mener de er mer positive enn foreldrene til ekteskap på tvers av religioner.  Dagbladet.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 27. oktober). Alkohol og religion har gått hånd i hånd. [Internett].  religioner.no.
 • Endresen, Cecilie & Kai Erik, Westergaard (2017, 09. oktober). Drikker muslimer?. [Internett].  religioner.no.
 • Endresen, Cecilie & Kersten, Carool (2017). "Blasphemy & Religious Intolerance:Indonesian contexts and cases".
 • Endresen, Cecilie (2016). Aliens, helgener og kykloper: Kommunikasjon mellom mellomvesener og muslimer.
 • Endresen, Cecilie (2016). Ansvar for 81 artikler som er lest 18 222 ganger i 2016 Fagansvarlig for 7 kategorier: Albanias geografi 25 artikler, Albanias historie 23 artikler, Albanias litteratur 6 artikler, Albanias samtidshistorie 5 artikler, Kosovos geografi 11 artikler, Kosovos historie 3 artikler. Kosovos samtidshistorie 3 artikler, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2016).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikler.
 • Endresen, Cecilie (2016). Bokanmeldelse: "Fuglerud, Øivind and Leon Wainwright (eds). 2015. Objects and Imagination. Perspectives on Materialization and Meaning". Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  XXIII, No. 1, s 131- 132
 • Endresen, Cecilie (2016). Der Einfluss der New Age-Bewegung auf Formen des Islams im Mittelmeerraum. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Globalization and religious change: major trends in Islam. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Islam in heutigen Albanien: Eine Taxonomie (Glaube, Vaterland, oder beides? Neo-fundamentalistische und Anpassungsdiskurse in Albanien). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). Mother Teresa: A Saint in Albanian Politics. Religion: Going Public Blog. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2016). "The pope in Balkan conflicts", panel The Pope: Relocation and Contestation in Local and Global Spheres of Meaning (chair). Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Svendsen, Jonas (2016). En forbudt substans? Alkoholbruk i muslimsk og islamsk kontekst. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Book review: Globalization: The Key Concepts by Thomas Hylland Eriksen. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(3), s 147- 148
 • Endresen, Cecilie (2015, 23. januar). Debatt om religion i Europa på Dagsnytt atten. [Radio].  Dagsnytt atten, NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 25. september). Derfor skaper Øst-Europa EU-splittelse. Intervjuet av Amund Bakke Foss.. [Internett].  Verdens Gang. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Fra fez til flosshatt. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 28- 29 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. oktober). "Hvor kommer flyktningene fra?", Dagsnytt atten. [Radio].  NRK P2/NRK2.
 • Endresen, Cecilie (2015, 11. mai). Intervju i "Ekspert om Makedonia: Kan være provokasjon fra myndighetene".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. juli). Intervju i "Kreftsyke Alkeo (8) kastes ut av Norge".  VG. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015, 02. januar). Intervju i N. Pantel: «Balancieren in Tirana».  Süddeutsche Zeitung.
 • Endresen, Cecilie (2015). Pagans and Pantheists: Pluralist New Age Islam in Albania, Paper at panel "Retraditionalisation, Anti-Foundationalism and Glocalisation in a Post-Islamist Muslim World", co-chair Carool Kersten. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2015). Partridge, Damani J. 2012. Hypersexuality and Headscarves Race, Sex, and Citizenship in the New Germany.. Anthropological Notebooks.  ISSN 1408-032X.  21(1), s 149- 150
 • Endresen, Cecilie (2015, 10. desember). Tolerance Test: Radicalisation Poses Challenge for Albania, av Vladimir Karaj. [Internett].  Balkan Insight.
 • Endresen, Cecilie & Taraku, Sylo (2015). Makedonia på bristepunktet?. Minervanett. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Hellige fjell, hemmelighetsfulle hieroglyfer og himmelske hester: Naturlover og landskap tolket som uttrykk for albanernes utenomjordiske opphav og sivilisatoriske overlegenhet i myter om ‘pelasgerne’. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2014). Pelasgian fantasies reinterpreted: Albanian nationalist themes in the context of migration, globalisation and New Age.
 • Endresen, Cecilie (2014). Politisk islam.
 • Endresen, Cecilie (2014). Religion, nation and globalisation: Romania and Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Are Albanian Muslims becoming Christian in Greece?. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). Cecilie Endresen Becoming Greek and Christian? Identity changes among Muslim Albanians in Greece.
 • Endresen, Cecilie (2013). Emigration et identifications. A presentation of research in progress. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2013). "From Sufis to Salafis: Islamic theology in Albania - attitudes towards otherness".
 • Endresen, Cecilie (2013). Gullalder og traumatisk tid som religiøse rettesnorer. Islamske og kristne forestillinger om fortid og fremtid.
 • Endresen, Cecilie (2013, 16. oktober). Kombformimi simbolik në Evropën juglindore. Om religion og etnisitet i Albania. [TV].  Koha Vizion - SOT.
 • Endresen, Cecilie (2013, 19. oktober). Om religion og etnisitet i Albania. Presentasjon av Kombformimi simbolik në Evropën juglindore. [TV].  Koha Vizion - Rubrika e librit.
 • Endresen, Cecilie (2013). Oppdatering/skriving av artikler om Albania i Store Norske leksikon Oppdatering/skriving av andre/nye artikler på temaer som religion, nyreligiøsitet, språk og Balkan.
 • Endresen, Cecilie (2013). Presentasjon av forskningsresultater om religion og etnisitet i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2013). "Sannheten" om Albania. En innføring i albansk kultur.
 • Endresen, Cecilie (2013). The «inside/outside» problem.
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 04. februar). Albania e censimento 2011: di che religione sei?. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso.
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 04. februar). Albania e censimento 2011: di che religione sei?. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Rukaj, Marjola (2013, 19. april). Ideologie: l'Albania naturale. [Internett].  Osservatorio Balcanic e Caucaso. Vis sammendrag
 • Mappes-Niediek, Norbert & Endresen, Cecilie (2013, 24. desember). Jesus ist für alle da: Auf dem Balkan feiern Muslime zusammen mit Christen Weihnachten.  Die Welt. Vis sammendrag
 • Severin Bruland, Roger & Endresen, Cecilie (2013, 04. oktober). Intervju om Stor-Albania. [TV].  URIX, NRK.
 • Endresen, Cecilie (2012). A Norwegian apocalypse: Millenarian, Christian, secular, and Islamist elements in the worldview of Anders Behring Breivik. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Human rights controversies: Gender, minorities and religion.
 • Endresen, Cecilie (2012). "Jorden rundt: Albania".
 • Endresen, Cecilie (2012). Kristi soldater i Romania - nyfascisme på fremmarsj?.
 • Endresen, Cecilie (2012). Presentasjon av forskningsresultater og boklansering.
 • Endresen, Cecilie (2012). Religion og utvikling i et brukerperspektiv, I: Ingrid Vik; Nikolai Hegertun & Håvard Kleppa (red.),  Innblikk i forholdet mellom religion og utvikling : en rapport for prosjektet religion og utvikling 2011-2012.  Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og Utenriksdepartementet.  ISBN 978-82-7177-887-3.  Misjon og bistand.  s 47 - 53 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2012). Same, but different? ”God”, Creation and Judgement in different nationalist contexts. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie; Stensvold, Anne & Frydenlund, Iselin (2012). Et vitenskaplig studium av religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 7- 7 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Forskjellige artikler om Albania (litteratur, historie, geografi, samtidshistorie) i Store norske leksikon.
 • Endresen, Cecilie (2011, 19. november). Intervju, Verden på lørdag. [Radio].  Verden på lørdag, NRK P2.
 • Endresen, Cecilie (2011). Islam under press i Europa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2011). Nasjon og religion i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2011). Romanias reddende engler: ”Nye menn” og blodmystikk hos Erkeengelen Mikaels legion. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Bokanmeldelse: ‘Albanien – örnarnas land’ av Ulla Siljeholm. Nordisk Østforum.  ISSN 0801-7220.  (1)
 • Endresen, Cecilie (2010). Is the Albanian’s religion really ”Albanianism”? Religion and nation according to Muslim and Christian leaders in Albania. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Nødvendig forskning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2010). Religion og nasjonale spørsmål på Balkan.
 • Endresen, Cecilie (2010). Religiøs geografi blant muslimske og kristne ledere i Albania.
 • Endresen, Cecilie (2009). Ada I. Engebrigtsen: Exploring Gypsiness: Power, exchange and interdependence in a Transylvanian village. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (1), s 115- 118
 • Endresen, Cecilie (2009). Bedre enn forventet i Kosovo. ABCnyheter.no. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2009). Helvetesfjellet: Dagbok fra krigen i Kosovo (bokomtale). Rødt!.  ISSN 1504-4777.  (1), s 112- 113 Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2009). ”Og således skilte Gud religion og stat”: Forestillinger om politikk og sekularisme blant albanske sufiledere.
 • Endresen, Cecilie (2008). Nistads tvilsomme omgang med fakta. Universitas.  ISSN 0805-1798. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie & Taraku, Sylo (2008). Ahtisaari fremmet fred i Kosovo. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Endresen, Cecilie (2007). An analysis of religious boundaries in post-atheist Albania.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2016 13:21 - Sist endret 18. feb. 2018 22:09