Dag Øistein Endsjø

Professor
Bilde av Dag Øistein Endsjø
English version of this page
Telefon 22854918
Mobiltelefon 99043311
Rom 343 PAM
Brukernavn
Besøksadresse P.A. Munchs hus
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Endsjø arbeider med en rekke ulike temaer, som blant annet fysisk udødelighet, sex, kjønn og religion, religion og populærkultur, religion og menneskerettigheter, religion og sted, religionsskifter, gresk religion og kristendom.

Emneord: Religionshistorie, Kristendom, Religion og kjønn, Seksualitetshistorie, Religion og politikk, Menneskerettigheter, Religion og populærkultur, Antikken, Folkereligiøsitet, Ritualer, Død og udødelighet

Publikasjoner

Udødelighetens historie. Fra Jesus’ oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden. Oslo: Cappelen Damm 2016. ISBN 9788202489113.

Sex and religion. Teaching and taboos in the history of world faiths. London: Reaktion Books 2011. ISBN 9781861898159 ISBN 9781861898159. (også utgitt på norsk, bulgarsk, italiensk, kinesisk, makedonsk, polsk, portugisk, serbisk og svensk).

Det folk vil ha. Religion og populærkultur (Skrevet sammen med Liv Ingeborg Lied). Oslo: Universitetsforlaget 2011. ISBN 9788215017488.

ISBN 9788215017488 Greek resurrection beliefs and the success of Christianity. New York: Palgrave Macmillan 2009. ISBN 978-0-230-62256-2.

Primordial landscapes, incorruptible bodies. Desert asceticism and the Christian appropriation of Greek ideas on geography, bodies, and immortality. New York: Peter Lang 2008. ISBN 978-1-4331-0181-6.

Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten (redigert sammen med Helge Svare). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2001.

«‹The truth is out there›. Primordial lore and ignorance in the wilderness» i Laura Feldt (red.) Wilderness in mythology and religion. Approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature. Boston & Berlin: Walter de Gruyter 2012: 113-29.

«Immortal bodies, Before Christ. Bodily continuity in ancient Greece and 1 Corinthians». Journal for the Study of the New Testament 30, 2008: 417-36.

«The queer periphery. Sexual deviancy and the cultural understanding of space». Journal of Homosexuality, vol. 54, 2008: 9-20.

«Sex, nattverd og menneskerettigheter. Nye utfordringer for Den katolske kirke». Tomas Hägg (red.) Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Oslo: Scandinavian Academic Press 2008: 209-22. Også publisert på tysk, Kirche und Ketzer. Wege und Abwege des Christentums. Böhlau Verlag 2010.

«Funksjonshemmede og rangeringssamfunnet. Hva sier menneskerettighetene om å rangere diskrimineringsvernet etter diskrimineringsgrunnlag?» Toril Heglum og Ann Kristin Krokan (red.) Med vitende og vilje. Om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Oslo: Kommuneforlaget 2006: 70-82.

«Lesbian, gay, bisexual and transgender rights and the religious relativism of human rights». Human Rights Review, 6:2, 2005: 102-10.

«To control death. Sacrifice and space in classical Greece». Religion, vol. 33/4, 2003: 323-340.

«To lock up Eleusis. A question of liminal space». Numen, vol. 47, 2000: 351-86.

«Placing the unplaceable. The making of Apollonius’s Argonautic geography». Greek, Roman and Byzantine Studies. Vol 38. 1997: 373-85.

 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Book review. More than a monologue. Sexual diversity and the Catholic Church. Inquiry, thought, and expression. Edited by J. Patrick Hornbeck II & Michael A. Norko. Numen.  ISSN 0029-5973.  62(5-6), s 669- 672
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Book review. Religion, gender and sexuality in everyday life. Edited by Peter Nynäs and Andrew Kam-Tuck Yip. Ashgate, 2012. Numen.  ISSN 0029-5973.  60, s 680- 682
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). «Jeg skal frelse verden! Wham! Bam! Boom!» Religion som tekst i Melodi Grand Prix, I: Ingvild S. Gilhus & Lisbeth Mikaelsson (red.),  Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019895.  12.  s 195 - 218
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Statens ulydige museumsvoktere - Om NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 175- 183
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Book review. Religion and material culture. The matter of belief. By David Morgan (ed). Routledge 2010. Numen.  ISSN 0029-5973.  59, s 99- 101
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Hva definerer det seksuelle menneskesynet?. Sexologi.  ISSN 1503-7088.  (10), s 5- 8
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). «The truth is out there». Primordial lore and ignorance in the wilderness, In Laura Feldt (ed.),  Wilderness in Mythology and Religion: Approaching religious spatialities, cosmologies, and ideas of wild nature.  Walter de Gruyter.  ISBN 9781614512240.  5.  s 113 - 129
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Sex, Abendmahl und Menschenrechte. Neue Herausfordeungen für die katholische Kirche, I: Tomas Hagg (red.),  Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums.  Böhlau.  ISBN 9783412204655.  10.  s 243 - 259
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Religion og homoseksualitet. Hellig og fordømt, I: Lars Emil Hansen & Hans Philip Einarsen (red.),  Si meg hvem du elsker. Artikler om skeiv seksualitet og kjærlighet.  Oslo Museum.  ISBN 82-91467-27-7.  Kapittel.  s 39 - 43
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Immortal bodies, Before Christ. Bodily continuity in ancient Greece and 1 Corinthians. Journal for the Study of the New Testament.  ISSN 0142-064X.  30(4), s 417- 436 . doi: 10.1177/0142064X08091442
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Sex, nattverd og menneskerettigheter: nye utfordringer for Den katolske kirke, I: Tomas Hagg (red.),  Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 978-82-304-0036-4.  10.  s 209 - 222
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). The queer periphery: Sexual deviancy and the cultural understanding of space. Journal of Homosexuality.  ISSN 0091-8369.  54(1-2), s 9- 20 . doi: 10.1080/00918360801951939
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Funksjonshemmede og rangeringssamfunnet: Hva sier menneskerettighetene om å rangere diskrimineringsvernet etter diskrimineringsgrunnlag, I: Toril Heglum & Ann Kristin Krokan (red.),  Med vitende og vilje - om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse.  Kommuneforlaget AS.  ISBN 8244611383.  4.  s 70 - 82
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Lesbian, gay, bisexual and transgender rights and the religious relativism of human rights. Human Rights Review.  ISSN 1524-8879.  6(2), s 102- 110
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Redaktørens forord, I:  Hellig føde, hellig faste. Kvinner og mat i middelalderen.  Pax Forlag.  Forord.  s 5 - 5
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Sex, tid og geografi: Seksuelle avvik og den kulturelle forståelsen av sted, I: Jostein Børtnes; Siv-Ellen Kraft & Lisbeth Michaelson (red.),  Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  8.  s 161 - 172
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Parfyme, død og udødelighet. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  39
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). To control death: Sacrifice and space in classical Greece. Religion.  ISSN 0048-721X.  33, s 323- 340 Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Greske atleter i dødens grenseland. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  (2), s 7- 11
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Redaktørens forord, I: Dag Øistein Endsjø (red.),  Carlo Ginzburg: Nattens ekstase. En dechiffrering av heksesabatten.  Pax Labyrint. Oslo.
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Redaktørens forord, I: Dag Øistein Endsjø (red.),  Jeffrey Russell: Himmelens historie. Den syngende stillhet.  Pax Labyrint. Oslo.
 • Endsjø, Dag Øistein & Moxnes, Halvor (2002). Naturlig sex? En innledning, I:  Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken.  Gyldendal Akademisk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Hvordan den hellige Antonios nådde paradiset i en gresk ødemark. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  35, s 17- 23
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). I kjønnets grenseland. Vestens relative menneskerettighetsbegrep. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  19(4), s 81- 90
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Ingen skal få fortelle meg hvilket kjønn jeg er, I: Dag Øistein Endsjø & Helge Svare (red.),  Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21269-3.  s 116 - 121
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Kjønn. Er det så nøye?, I: Dag Øistein Endsjø & Helge Svare (red.),  Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21269-3.  s 79 - 86
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Oppstandelse og evig liv i det gamle Hellas, I: Troels Engberg-Pedersen & Ingvild Sælid Gilhus (red.),  Kropp og oppstandelse.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2270-0.  s 63 - 79
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Redaktørens forord, I: Dag Øistein Endsjø (red.),  Frances A. Yates. Modernitetens okkulte inspirasjon. Giordano Bruno og arven etter Hermes Trimegistus.  Pax Labyrint, Oslo.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Religion og materiel kultur (Lisbeth Bredholt Christensen & Stine Benedicte Sveen [red.]). Anmeldelse. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  34, s 100- 102
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). William Dalrymple. I skyggen av Bysants». Bokanmeldelse. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  35
 • Endsjø, Dag Øistein & Røislien, Hanne (2001). Relative steder, hellige steder». Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier.  ISSN 0108-4453.  35, s 9- 16
 • Endsjø, Dag Øistein & Svare, Helge (2001). Lei av kjønn?, I: Dag Øistein Endsjø & Helge Svare (red.),  Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21269-3.  s 5 - 10
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Capitol, Washington D.C. En arkitektonisk iscenesettelse av urtiden. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (nr. 5-6), s 68- 72
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Placing the Unplaceable: The Making of Apollonius¿s Argonautic Geography. Greek, Roman and Byzantine Studies.  ISSN 0017-3916.  38, s 373- 385
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). To Lock Up Eleusis: A Question of Liminal Space. Studies in the history of religion.  ISSN 0169-8834.  47

Se alle arbeider i Cristin

 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Udødelighetens historie. Fra Jesus’ oppstandelse til zombier, antioksidanter og barn i ilden. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202489113.  304 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Seksot i religijata (Сексот и религијата). Bata Press.  ISBN 978-608-4654-42-1.  275 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Sexo e religião. Do baile de virgens ao sexo sagrado homossexual. Geraçao Editorial.  ISBN 978-85-81302294.  376 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Xìng yu zongjiào. Shìjiè xìnyang shishàng de xìntiáo yu jìnjì (性与宗教——世界信仰史上的信条与禁忌). Social Sciences Academic Press (China).  ISBN 978-7-5161-3758-1.  306 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Tra sesso e castità. Un viaggio fra dogmi e tabù nelle religioni del mondi. Odoya.  ISBN 978-88-6288-137-1.  368 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Сексът и религията. Персей/Perseus.  ISBN 978-619-161-001-3.  288 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks homoseksualny. Czarna Owca.  ISBN 978-83-7554-349-0.  464 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Sex and religion. Teachings and taboos in the history of world faiths. Reaktion Books.  ISBN 978-1861898159.  333 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Sex och religion. Från kyskhetsbal till heligt homosex. Norstedts Förlag.  ISBN 9789113033105.  272 s.
 • Endsjø, Dag Øistein & Lied, Liv Ingeborg (2011). Det folk vil ha. Religion og populærkultur. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01748-8.  224 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Seks i religija. Karpos.  ISBN 978-86-85941-26-9.  407 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Greek resurrection beliefs and the success of Christianity. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-61729-2.  284 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Sex og religion: Fra jomfruball til hellig homosex. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01350-3.  248 s. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Primordial Landscapes, Incorruptible Bodies. Desert Asceticism and the Christian Appropriation of Greek Ideas on Geography, Bodies and Immortality. Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0181-6.  205 s.
 • Endsjø, Dag Øistein (red.) (2002). Carlo Ginzburg: Nattens ekstase. En dechiffrering av heksesabatten. Pax Labyrint. Oslo.
 • Endsjø, Dag Øistein (red.) (2002). Jeffrey Russell: Himmelens historie. Den syngende stillhet. Pax Labyrint. Oslo.
 • Moxnes, Halvor; Børtnes, Jostein & Endsjø, Dag Øistein (2002). Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken. Gyldendal Akademisk.
 • Endsjø, Dag Øistein (red.) (2001). Frances A. Yates. Modernitetens okkulte inspirasjon. Giordano Bruno og arven etter Hermes Trimegistus. Pax Labyrint, Oslo.
 • Endsjø, Dag Øistein & Svare, Helge (red.) (2001). Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21269-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Barnas egen religionsfrihet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 16. september). Den evige jomfruen.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Det opprinnelige påske-mysteriet (Om hvorfor grekerne trodde på Jesu oppstandelse). Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Det stuerene amerikanske homohatet. Ytring : NRK.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 26. mars). Drømmen om udødelighet.  Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Drømmer i marmor og gull. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Døden i dag – skjult og fortrengt eller overeksponert og tabloid?.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). En gang fantes elefanter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). En varslet okkupasjon: Øyfolket mot overmakten (Om Australias okkupasjon av Norfolk Island). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 22. mars). Evig liv er blodig alvor.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 27. september). Fest ved reisens slutt (Intervjuet om nye ritualer).  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 17. juni). Flere muslimer ser ikke på Orlando-ofrene som vanlige mennesker.  Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Følelsene som dreper (Om Stortingets rovdyrpolitikk). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Gi 3 milliarder nå. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 29. november). Ingen julekrig på kjøpesenteret.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 31. mars). Intervjuet om kroppstransplantasjon og dødelighetens historie. [TV].  Dagsnytt Atten på NRK2 og NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 07. juni). Intervjuet om religion og faste. [Radio].  Norgesglasset på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 06. mars). Intervjuet om rovdyr og verdensbilder. [Radio].  Ytring på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 25. mars). Intervjuet om udødelighetens historie. [Radio].  Nitimen på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 27. mars). Intervjuet om udødelighetens historie. [Radio].  Kulturhuset på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 26. mars). Intervjuet om udødelighetens historie. [Radio].  Mellom himmel og jord på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 09. april). Intervjuet om udødelighetens historie. [Radio].  Verdibørsen på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 10. juli). Kan ta religiøs støy til Strasbourg.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Landet som hater naturen (Om norsk rovdyrpolitikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 30. september). Muslimske «Amir» (18) er homofil, men vil gifte seg med en kvinne (Intervjuet om islam og likekjønnet sex).  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 28. juli). Pressen kan overdrive religionens relevans.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 09. juli). Reagerer mer på religiøs støy (Intervjuet om strid rundt høylytte religiøse arrangementer).  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 28. oktober). Skam-Sana. Korleis forklarer du homofili med evolusjonsteori. [Internett].  Framtida.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 26. juni). Sommer i P2 – Dag Øistein Endsjø. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Utryddelsen fortsetter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016). Vampyr-Jesus. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 29. mars). Vil ha verdens første hodetransplantasjon / – Vil ikke være den samme (Intervjuet om kroppstranplantasjon og udødelighet).  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2016, 27. mars). Ville du stått opp fra de døde? (Intervjuet om udødelighetens historie). [Internett].  NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 14. januar). 12 tiltalt for å ha hyllet terror – 3 dager etter at alle hyllet ytringsfrihet. [Internett].  NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 24. desember). Det hendte i de dager. Om Jesus i julen.  Askøyværingen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Død av diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Død og tro gatelangs. Kronikk om påskeprosesjoner i Spania. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Død, død og mer død. Om de dødes dag i Mexico.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Et enda bedre Jerusalem. Kronikk om Etiopias Jerusalem og rekonstruksjon av steder. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 13. februar). Fasten leder fram mot oppstandelsen. [Radio].  Kystradioen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Forakten for andre. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Gjør hva du vil, bare ikke snakk om det. Kronikk i Bergens Tidende om religion, sex og skandaler. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Glemte symboler. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Hvor var Sovjet 9. april?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 12. desember). Intervjuet om Star Wars og religion. [Radio].  Mellom himmel og jord på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 13. november). Intervjuet om merking av varer fra okkuperte områder. [Radio].  Her & Nå på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 09. oktober). Intervjuet om pave Frans. [Radio].  Studentradioen ved Universitetet i Bergen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 16. januar). Intervjuet om ytringsfrihet og dobbeltstandard i Frankrike. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 14. januar). Intervjuet om ytringsfrihet og dobbeltstandard i Frankrike. [Radio].  Nyhetsettermiddag på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Islam er ikke mot homofili. NRK nett.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 24. mars). Kristendommen på egne bein. Intervjuet om kristendom og diskriminering.  Studvest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). La oss skyte tigere. Kronikk om norsk rovdyrforvaltning. NRK nett.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Løgn, løgn og atter løgn». Kronikk om løgn i russisk utenrikspolitikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Materialiserte trosgrenser. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Når kommer de tilbake?. Kronikk om MH370 og andre mystiske forsvinninger. NRK nett.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Ode til et glemt land. Kronikk om Nøytrale Moresnet. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Sannheten i villmarken. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 17. november). Savner likestilling i den nye strategien.  På Høyden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Sex, hellighet og turisme. Bokbilag (Vårt Land, Nationen).
 • Endsjø, Dag Øistein (2015, 17. desember). Vil feire jul hjemme. Om feiring av jul hjemme. [Radio].  P4.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Virkelighetens Hunger Games. Kronikk om flyktningkristen. NRK nett.
 • Endsjø, Dag Øistein (2015). Ytringsfrihet på fransk. NRK nett.
 • Endsjø, Dag Øistein & Remø, John Jeanette Solstad (2015). Den mistorståtte likestillingsloven. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 31. oktober). – Utstedet fatwa mot Halloween. Intervjuet om muslimsk og kristen motstand mot halloweenfeiring. [Internett].  Nettavisen.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Artisten som dveler ved døden. Om Kate Bush. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Bagatelliserer hatvold mot homofile. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 04. januar). Ber norske jøder anmelde staten. Intervjuet om norsk forbud mot kosherslakting.  Dagen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Dei vi elskar, dei vi et. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 19. oktober). Det guddomlege vatnet. [Internett].  Framtida.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Disneys ondskap. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Ein fortvilt fisk. Om dyrevelferd og dyrs bevissthet. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (4), s 57- 62
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). En ekte pilegrim?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 24. desember). Englene hemmelige liv. [Tidsskrift].  A-Magasinet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Geografi og moralisme/Moralismen bak sexkjøpsloven. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Glemt noen hus, Israel? Om hvorfor Israel ikke river hus til jødiske terrorister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Handler vi med tyvegods? Om handel med varer fra okkuperte områder. NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Heteroseksualitetens forbannelser og velsignelser.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 07. november). Hvem er Kristi brud?.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Hvilke sosiale, politiske og religiøse mekanismer ligger bak homofobi?.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 14. desember). Høytiden som har sin helt egen tro: «Disneyevangeliet». Om den populærkulturelle julen. [Tidsskrift].  Tara.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 04. november). Intervjuet om endringer i Melodi Grand Prix før og etter Murens fall. [Radio].  «Spillerom» på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 15. desember). Is Christmas a religious holiday without Jesus?. [Internett].  Religionsoraklene.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Jakten på urtiden (Gauguin og hans syn på tid og geografi). Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (2)
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Når Jesus og UFO-tro blir fornøyelsespark. Aftenposten Viten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Når det selvsagte blir vanskelig. Om menneskerettigheter og Melodi Grand Prix. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Når noen forsvinner sporløst. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Orwellske unoter i Melodi Grand Prix. NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Os conflitos politicos as guerras e a intolerância religiosa (simultanoversatt fra engelsk).
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). På tide med et nytt folk? Om Den norske kirke. NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Religionsfrihet. Forkjøpsrett eller vikeplikt?.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 18. juli). Tabus que regem comportamento sexual têm origem em preceitos religiosos milenares, diz pesquisador (Intervjuet om den brasilianske utgivelsen av boken Sex og religion). [Internett].  UAI.com.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014, 02. august). Udødeliggjør de som forsvinner (Intervjuet om mytiske forestillinger om forsvinning).  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2014). Udødeligheten varer ikke så lenge. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (23-24), s 134- 134 . doi: 10.4045/tidsskr.14.1291
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 08. mars). Bergen har kvinner på toppen. Intervju om representasjon.  BA.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Biskop i glasshus. Om Den norske kirkes kritikk av finansiering av nyreligiøsitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Din kropp, min ære. Om forholdet mellom æresbegrep og diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Fido forever. Om dyr og udødelighet. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 18. september). Flere mottar gufne tilbakemeldinger. Intervju om trusler mot samfunnsdebattanter. [Internett].  På høyden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 01. februar). Formidlar av lyst og plikt. Intervjue om tildelt Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergens formidlingspris. [Internett].  På høyden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Hva man vil høre. Om Høyre/Frp-regjeringens likestillingspolitikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Ikke helt homolikestilling. Gaysir.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Ikke helt likestilling likevel. Om diskrimineringslovgivning. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 18. juni). Intervju i NRK Dagsrevyen om norske myndigheters mangel på reaksjon på menneskerettighetsbrudd mot norsk borger i Dubai. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 11. februar). Intervju i Verdens rikeste land på NRK P3 om pave Benedict 16s avgang. [Radio].  Verdens rikeste land på NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 06. februar). Intervju om islam og homoseksualitet. [Radio].  Ekko på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 07. februar). Intervju om likestilling og kjønnskvotering. [Radio].  Studentradioen ved Universitetet i Bergen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 12. februar). Intervju om pavehistorie. [Radio].  Verdens rikeste land på NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 18. juni). Intervju på Dagsnytt Atten på NRK P2 om norske myndigheters mangel på reaksjon på menneskerettighets-brudd mot norsk borger i Dubai. [Radio].  Dagsnytt Atten på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 18. juni). Intervju på Dagsnytt på NRK Radio om norske myndigheters mangel på reaksjon på menneskerettighets-brudd mot norsk borger i Dubai. [Radio].  Dagsnytt, NRK Radio.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 11. februar). Intervju på Norgesglasset på NRK P1 om pave Benedict 16s avgang. [Radio].  Norgesglasset på NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 18. juni). Intervju på Radio Norge om norske myndigheters mangel på reaksjon på menneskerettighets-brudd mot norsk borger i Dubai. [Radio].  Radio Norge.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 30. september). Jakter kunnskap om religion til UD.  Dagen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). KrF er retorikkens mestere. NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 13. juni). KrF krever svar om kristen-hat. Intervju om hatretorikk mot kristne.  Dagen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 13. februar). Kvoteringstrøbbel. Intervju om kjønnskvotering.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 30. november). Lager kalender med et smil. Intervju om jul og populærkultur.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 13. februar). Land skjeler til hverandre i homokamp.  Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Lite land, stort selvbilde. Om den religiøse fremstillingen av president Jammeh i Gambia. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 01. januar). Mennesket ville bli som gudene. Intervju om udødelighetsforestillinger og kristendommens gjennombrude, side 48-51. [Tidsskrift].  Levende Historie.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Norsk velsignelse av menneskerettighetsbrudd. NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 01. juni). Pink holocaust. En rosa tragedie. Intervju om homofile i holocaust.  Dagen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 24. april). Popreligion». Intervjuet om religion og Melodi Grand Prix. [Internett].  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013). Sex og religion. Fra heterofordømmelse til hellig homosex.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 10. mai). Snakkisen. Intervju om Melodi Grand Prix.  Klassekampen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 08. mars). Spennede å bruke dødssteder. Intervju om bruk av dødssteder i konsertsammenheng.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 22. mars). Syndenes forlatelse. Intervju om synd, kjøtt og påske.  Dagsavisen,Oppland Arbdbl, Hardanger Folkebl., Romerikes Bl..
 • Endsjø, Dag Øistein (2013, 22. mars). Søkende i troen. Intervju om tro i Norge. [Tidsskrift].  Ny Tid.
 • Endsjø, Dag Øistein & Bråten, Beret (2013). «Kjønn og makt». Paneldebatt.
 • Kalvig, Anne & Endsjø, Dag Øistein (2013). Vil de også omskjære jentebarn?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 03. august). - Hvis det er dette som er feminisering av staten, så hurra for feminiseringen.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 14. september). - Meir vald mot minoritetshomofile.  Dag og Tid.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Annerledeslandet liker ikke annerledeshet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Attenårsgrense for omskjæring?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Beæring og minoritetsforakt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Bibelsk og evolusjonistisk tegnefilmstrid. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 19. juni). Bibelske helter til filmen.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 08. september). Bibeltsunami fra Hollywood.  Klassekampen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 15. juni). Brudepar ønskjer større valfridom – vel vekk kyrkja. [Internett].  NRK.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Da Kirken slo tilbake - Om misforholdet mellom folkekirke og tradisjonell trosformidling. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Det andre juleevangeliet. Om religiøse dimensjoner i den populærkulturelle julen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Dødens triumf - Om Snøhvit og udødelighet. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 02. juni). Dødskult! Flere velger designkister.  Verdens Gang.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 01. juni). Et spørsmål om tro. Intervjuet om kjønnsidentitet og religion.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 20. desember). Farlige engler.  Dagsavisen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Fjær – og engler som virker. Kronikk om prinsesse Märthas engletro. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Grandprixmarerittet - om Den europeiske kringkastingsunionens unnfallenhet overfor arrangørlandet Aserbaidsjan. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Gratulerer, kjære homofob - Om VGs dekning av Rick Santorums valgskred i Iowa. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 08. februar). «Guuud a’ meg». Intervjuet om religion i Melodi Grand Prix. [Internett].  Ballade.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Ingen eventyr om guttejenter. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Ingenting igjen - Om Ellen Johnson Sirleafs motstand mot grunnleggende menneskerettigheter for homofile. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 25. oktober). Intervjuet i «Radioselskapet» om jomfrudom. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 30. mars). Intervjuet i «Utenriksmagasinet Mir» om religiøs konflikt i Nigeria. [Radio].  Studentradioen i Bergen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 06. desember). Intervjuet i programmet «Verdens rikeste land» om paver og modernitet. [Radio].  NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 09. januar). Intervjuet om Rick Santorums kristenfundamentalisme i det republikanske primærvalget i USA. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 03. august). Intervjuet om kjønnslikestilling og statsfeminisering i «Norgesmagasinet». [Radio].  Radio Norge.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Jesus’ nye ansikt - Om populariteten til mislykket restaurering av spansk Jesus-bilde. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Norsk politikk og Guds straff. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 19. juli). Omskæring bliver et menneskeretsspørgsmål.  Kristeligt Dagblad.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 12. mars). Overtro er mer utbredt.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 04. august). Portrettintervjuet av Shabana Rehman i programmet «SvartHvitt». [Radio].  P4 Radio.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Sannhetsord fra kjærlighetens profetinne. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Tabu. Konstruksjon og konsekvenser i religion og samfunn. - Konferansens åpningsforedrag.
 • Endsjø, Dag Øistein (2012). Vatikanets homomareritt. Blikk.  ISSN 0803-141X.  (3)
 • Endsjø, Dag Øistein (2012, 09. mars). Ånden er nær - intervjuet om alternativ religiøsitet.  A-Magasinet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 31. august). - Sjeldent at det treffer. - Intervju om kirkelig bruk av populærkultur.  StudVest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 11. april). 400 foreninger borte på ti år.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Den forbudte kjærligheten. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Et dryss av homoglitter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Etter oss. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 11. februar). Farvel til kjøttet.  NTB.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Frels verden med Grand Prix. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Hva tror vi på, Anmeldelse av Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge og Didrik Søderlind Kristen-Norge. En oppdagelesreise. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 31- 34
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Hvorfor begrense det nye «vi»?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). I all evighet. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 03. mai). Intervju om Melodi Grand Prix og folkemusikkinspirert musikk. [Radio].  Nyhetsmorgen på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 13. februar). Intervju om religion og populærkultur. [Radio].  Mellom himmel og jord, NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Joik, fado og alpehorn. Folkemusikken i Grand Prix. Folkemusikk - bladet for folkemusikk og folkedans.  (2)
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Lysbakkens homosvik. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 24. januar). Mer religiøs enn du tror?.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Noen er likere enn andre. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Når niqab blir frihetssymbol. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Påske på liv og død. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Religion og populærkultur. Konklusjoner og spørsmål for videre forskning.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 24. januar). Snuser på boklansering i Storbritannia.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Sviket mot de svakeste. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011). Til ungdommen. Det lille landet som det egentlig er. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 26. januar). Vekas namn: Film, fjernsyn, tegneserie og Gud.  Studvest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 24. november). Vesten vil ha prinsessens engler/Nå skal Europa få kontakt med englene.  NTB.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 05. mars). Vinger over Europa - Hva er en engel?.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2011, 03. februar). When religion becomes pop. [Internett].  Uib.no/News.
 • Endsjø, Dag Øistein & Lied, Liv Ingeborg (2011). Med Disney som religion. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 64- 65
 • Endsjø, Dag Øistein & Lied, Liv Ingeborg (2011, 28. januar). Tro, håp og Hollywood.  Aftenposten.
 • Reindal, Johannes; Lied, Liv Ingeborg & Endsjø, Dag Øistein (2011, 14. mars). Kirken må kjenne populærkulturen. [Internett].  Dagen. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 26. november). - Gjør seg selv til martyr.  VG. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 21. mai). - Hagen synleggjer fordomane.  Dag og tid. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Bare ikke snakk om det. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 24. juli). Carl I. Hagen styrker transesaken. [Internett].  TV2.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). De nye gudebarna. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). De som vil bestemme over deg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Den offentlige og private Siv. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 17. februar). Derfor ble vi kristne.  Dagbladet. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Det enkle liv. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 29. januar). Det evige kjøttet. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Det kristne blodet. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Does God Believe in Human Rights? Essays on Religion and Human Rights. Religion.  ISSN 0048-721X.  40(4), s 360- 361 . doi: 10.1016/j.religion.2010.09.017
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Donald Duck v. julegudstjenesten. Populærkultur og tradisjonell religion i konflikt og interaksjon.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). En gudinne for vår tid. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Er Bibelen seksualfiendtlig?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 18. april). Fest for dommedagsprofeter.  VG. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Fordommer og fordommer. Gaysir.no. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 30. januar). Forsker vil fjerne sjuskestempel.  BA. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 02. juli). Fra fisting til familielykke.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Frelsen foran alt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Fritt ord og moralpolitiet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 25. april). Grand Prix, glam, glitter og homser.  Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). «Horekundene» og vi. Forbyr vi sexkjøp for å styrke vårt seksuelle selvbilde?. Albertine.  ISSN 1500-3167.  (12), s 4- 5
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Hva slåss vi for - og mot?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Hvorfor bry oss?. Gaysir.no. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 09. september). Intervjuet på Banden på NRK P3 om frelse i religionen. [Radio].  NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 19. mai). Intervjuet på Her og nå på NRK P1 om kjønnsidentitet og diskriminering. [Radio].  NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 07. desember). Intervjuet på Kveldsåpent på NRK P1 om bibeloversettelser. [Radio].  NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 17. august). Intervjuet på NRK Dagsrevyen om Norges støtte av menneskerettighetsbrudd i Afghanistan. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 04. april). Intervjuet på Norgesglasset på NRK P1 om Den katolske kirkes fortielse av seksuelle overgrep. [Radio].  NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 19. oktober). Intervjuet på Norgesglasset på NRK P1 om sex i Bibelen. [Radio].  NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 07. september). Inverjuet om homoekteskapsmotstander Siv Jensen i homobryllup. [Radio].  Radio Norge, Norgesnyhetene.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 01. august). Jakten på jomfrudom/Jomfrujegerne.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 18. mars). Kirke, kjøtt og blod.  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). La, la, la. Melodi Grand Prix og den nasjonale identiteten. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  (2), s 28- 40
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 06. februar). Mannlig heteroseksualitet er blitt tabu. [Internett].  tv2.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Nasjonalromantikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 17. august). Norge støtter menneskerettsbrudd i afghanske fengsler. [Internett].  Nrk.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Skal de bli på Toten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Skapsprengeren Hagen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Spis, elsk, reis. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 24. juli). Spredt for alle vindar.  Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Stakkars Sverige. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 31. juli). Svett på nett: Dag Endsjø. [Internett].  Blikk.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Ta livslykken fra dem. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Trappene i våre liv. Stigmavakta.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2010, 02. februar). Vil fjerne «jomfru» fra Maria.  Dagbladet. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2010). Vær snill, ellers.... Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Den hellige sexrasismen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 24. februar). Det er Siv som angriper norsk lov. [Internett].  Nettavisen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 01. august). Det religiøse sexunivers.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Dette fortjener vi ikke. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 20. april). Engler, sex og demoner. [Internett].  På Høyden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Et symbol blir til (Kronikk om politisk skokasting). VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Fritt ords grenser. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Grand prix-sionisme / Krig og fred og Grand Prix. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Hat mot homofile i religionens navn.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 28. mai). Hellig homosex. [Internett].  Nrk.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 01. juni). Hellig og farlig sex.  Hubro.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Ingen mot ytringsfrihet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 26. mai). Intervjuet på Banden om sex og religion. [Radio].  NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 17. juli). Intervjuet på Kulturnytt om homoseksualitet, religion og menneskerettigheter i Litauen. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 28. mai). Intervjuet på Lang Lunsj om sex og religion. [Radio].  NRK P1.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 24. mai). Intervjuet på Migrapolis om sex og religion.  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 18. mai). Intervjuet på Sånn er livet om sex og religion. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 22. mai). «Kvinner som gnikker». Alt du ikke visste om religion og sex.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Likestillingens utfordringer. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Mangfoldskabalen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 07. september). Mine favoritter. Intervjuet av Geir Rammefjell.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Mine heterofile venner. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Mødrenes synder. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Når sex ikke er sex. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Overgangsritualer og deres betydning for å lykkes med integrasjon av nyansatte.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 19. september). Polygami, utroskap og arrangert ekteskap.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Religion, hellig homosex og tilfeldigheter. Gaysir.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 06. november). Samtalen: Dag Øistein Endsjø, reliigionshistorikar. Sømeleg-Hanssen vs. Pølse-Hanssen.  Dag og tid.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Skal heterofile steines?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Skal rasister også hylles?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 16. november). Slik er de ekte englene.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 01. desember). Ta sjenkebevillingen». Intervjuet om dobbelt diskriminering.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). Toleranseprinsessen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009). http:// www.dagbladet.no/kultur/2009/02/15/565865.html. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2009, 18. mai). Ønsker fri flyt.  Klassekampen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 07. november). Avkler Luther-myter. [Internett].  Forskning.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Begrenset statsrådsmangfold. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). De få som våger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Den berettigede harme. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 17. desember). Døden som arbeidsfelt.  Vårt Land.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 22. desember). Intervjuet på NorgesMagasinet om oppståelsen av nye juletradisjoner. [Radio].  Radio Norge.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 01. mars). Kvinner forsvinner.  Forskerforum.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 07. november). Lov å diskriminere prostituerte. [Internett].  www.p4.no.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Lovlig diskriminering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Mobb en blondine. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Når hat er irrelevant. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 07. august). Religionens mørke sider.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 01. februar). Religionsfag på villspor. [Internett].  På høyden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Sammen mot diskriminering. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008). Stopp begrepsmonopolet. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 10. april). Så du trodde du bestemte mellom laknene.  Dagbladet Magasinet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2008, 22. desember). Vi flokker oss om NRK i julen. TV er blitt den nye «kirken».  Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Det bibelske 1492. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 17. januar). Eksamen i menneskerett. Intervju.  Studvest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 31. juli). Flyktet til et bedre homofilt liv. Intervjuet om seksuelle flyktninger fra Øst-Europa.  Bergens Tidende.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). «Horekundene» og vi. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). I begynnelsen var pasta. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 24. januar). Intervjuet om Det flyvende spaghettimonsterets kirke. [Radio].  Osenbanden på NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 10. juli). Intervjuet om den kristne fundamentalistiske fornøyelsesparken Holy Land Experience. [Radio].  Radioselskapet på NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 29. juni). Intervjuet om himmelen og oppstandelse. [Radio].  Osenbanden på NRK P3.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 28. oktober). Intervjuet om kristen polygami. [Radio].  Radiofront på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 08. desember). Intervjuet om religion, menneskerettigheter og seksualitet. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Jesus i Disney World. Ny tid.  ISSN 0803-3498.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Kampen mot kjærligheten. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Kampen mot menneskerettighetene. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Legal issues and the fight against love.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 10. februar). Likestilling må gjelder flere enn kvinner. Intervju.  Aftenposten.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Likestilling og menneskerettigheter.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Lukten av udødelighet. Ny tid.  ISSN 0803-3498.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007, 21. februar). Skeivt nordisk fellesskap. Intervjuet om rangering av diskriminering.  Studvest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2007). Velgerne ingen vil ha?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Da Vinci-religionen - om den var sann. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Den hellige, skeive familie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Dømt til udødelighet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Frigjøringsministeren. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Fritt fram for diskriminering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Få byen ut i fjorden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006, 27. januar). Intervjuet om Utdanningsdirektoratets omdefinering av holocaust. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006, 04. oktober). Likestilling ekskluderer.  StudVest.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Når diskriminerte diskriminerer. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Offisiell omdefinering av Holocaust. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006, 08. september). Savner mangfold i handlingsplan for likestilling. [Radio].  På Høyden. Nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2006). Toget til Paris. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). All hets like alvorlig. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Erna Solberg må bestemme seg. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Evig barndom i dødens land. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Forglemmelse og utdefinering. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Funksjonshemmede, det internasjonale menneskerettighetsregimet og norsk praksis.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Homodiskriminering er ikke så nøye. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Homofile og menneskerettigheter.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Homosexuality and Human Rights in a Norwegian Perspective.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights and the Religious Relativism of Human Rights.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). May discrimination ground decide the legal gravity of the act of discrimination? The hierarchy of the discriminated and the European human rights regime.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Ny oransje revolusjon. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). On the legal potential for LGBT rights in the European human rights regime.
 • Endsjø, Dag Øistein (2005). Ut av paradiset. Hollywoodsk verdiformidling gjennom tre rekonstruksjoner av Eden.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 01. april). Bli kvitt de to homsene.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). -Bruk homomakta!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 31. januar). -Diskriminerende i seg selv.  Klassekampen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 13. oktober). Diskriminerte allierer seg.  Dagsavisen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). En ny homokamp. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Feil om menneskeretter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Feminismens konsekvens. Fett.  ISSN 1504-1921.  (1)
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Gift dere nå!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 22. september). Godtar drap på homofile/Muslimer i homo-bråk.  Utrop.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 16. juli). Gud velsigne presidentvalget.  Morgenbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 01. september). Homohets kontra ytringsfrihet.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Homokamp som skeiv kamp.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 23. april). Intervjuet i Kulturbeitet om religion, myter og krig. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 01. september). Intervjuet i Nyhetspuls 17 om Muslimsk Studentsamfunns påstand om at det er opp til hvert land å straffe homofili. [Radio].  Kanal 24.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 24. juni). Intervjuet om interessen for kjente menneskers seksuelle identitet. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 10. april). Intervjuet om mat, religion og identitet i programmet Et delikat problem. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Jakten på urmyten. Om Dan Hills Da Vinci-koden. Ny tid.  ISSN 0803-3498.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Matlary mot menneskerettighetene. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 09. oktober). Med en skrulle løs. Om Homsepatruljen på TV3.  Dagbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Menneskerettighetsperspektivet på norsk lovgivning og internasjonal utvikling � hvilke grunnleggende plikter og rettigheter gjelder også lesbiske og homofile?.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Michael Jacksons evangelium. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 01. juni). Ny allianse mot diskriminering.  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Partnerskapsloven � en parentes. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Radbrekking av menneskerettighetene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Religion og menneskerett. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Religiøse heltebilder. Om Martin Luther i dag. Ny tid.  ISSN 0803-3498.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 09. juli). Sex og hva så?.  Morgenbladet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Skeiv identitet og menneskerettigheter. Blikk.  ISSN 0803-141X.  (2)
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Skeivt i Disneyland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Slavery values and family values.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). The language of flesh. A question of metaphor or identity.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 23. juni). Trendy tro: Kjendisene kaster seg på kabbala-bølgen.  VG.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004). Trengs offentlig granskning av UiTø?. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (2)
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 04. februar). Under en skeiv fane». Intervjuet om homoforskning og skeiv teori.  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2004, 01. september). � Oppfordrer til brudd på menneskerettighetene. Intervjuet om Muslimsk Studentsamfunns påstand om at det er opp til hvert land å straffe homofili om de vil.  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Diskriminering, kjønn og kameraderi i akademia. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (8)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Diskrimineringens kompleksitet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (10)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Hva kan UFO-Jannicke si religionsvitenskapen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Intet nytt fra fronten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (20. desember)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Krigen for terrorisme. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  25. oktober
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Lesbian, gay, bisexual and transgender rights and the relativism of human rights.
 • Endsjø, Dag Øistein (2003, 01. oktober). Likestillingslandet Irland. Intervjuet av Tonje Merete Viken om likestilling, antidiskriminering og menneskerettigheter.  Utflukt, nr. 2/3, 2003.
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Likhet for loven?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (28. juni)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Rangeringssamfunnet og antidiskriminering. Handikapnytt.  ISSN 0803-8252.  (5)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Relative menneskerettigheter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (26. juli)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Retten til å diskriminere. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (1. oktober)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Statsstøttet intoleranse. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  (24. juli)
 • Endsjø, Dag Øistein (2003). Transkjønnede, likestilling og menneskerettigheter. Transkript. Tidsskrift for Landsforeningen for Transseksuelle.  (2/3)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Definert som mindreverdige. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (29. januar)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Det angrepne demokrati/Året alt ble lov. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (11. september)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Hvem vil stoppe heleriet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (25. februar)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Hykleri om likestilling. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  (17. mars)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Når politikere mobber barn. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  (19. juni)
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). The Body in the Periphery. Reading Athanasius� Vita Antonii from the Perspective of a Traditional Greek Worldview. Vis sammendrag
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Menneskerettigheter og lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede.
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Parfyme, død og udødelighet. Lukt og dødsforestillinger i tidlig kristendom.
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). Sex, kropp og geografi.
 • Endsjø, Dag Øistein (2002). To Control Death. Aspects of Ancient Greek Sacrifice.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Det ville og det opphøyde. Hvordan det eksotiske ble tidløst. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 26- 29
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Dø og bli udødelig. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (14. april)
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Kropp, oppstandelse og tyske oversettelser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (25. mai)
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Likestilling bare for noen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (12. juni)
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Religionsfrihet og vennetjenester. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (25. oktober)
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 18. oktober). Diskriminering eller god likestillingspolitikk?. Intervjuet av Grethe Tidemann. [Radio].  Uniforum.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 28. april). Intervjuet i Verdibørsen om ondskap i religionen. [Radio].  NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 08. juni). Intervjuet i av Geir Pettersen om EFTAs Overvåkningsorgans medhold sak mot Norge for brudd på EØS¿ likestillingsbestemmelser. [Radio].  Dagsnytt på NRK.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 25. oktober). Intervjuet om boken Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten. [Radio].  Dagsnytt Atten på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 10. juli). Intervjuet om lyn og torden i religionshistorien. [Radio].  Direkte sommer på NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 05. september). Kjønnskamp». Intervjuet av Tonje T. Larsen. [Radio].  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 27. oktober). Lei av kjønn. Portrettintervju. [Radio].  Dag og tid..
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Myten og sannheten. Filologen.  ISSN 0807-9250.  (4), s 14- 17
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 04. april). Opp og stå. Intervjuet om greske oppstandelseforestillinger. [Radio].  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Porno, menneskerettigheter og den amerikanske drømmen. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (1), s 12- 13
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Resurrected bodies, B.C.: Immortality and bodily continuity in ancient Greece.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001). Sted og identitet.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 01. september). Trippel dose. Intervjuet av Pål Vegard Hagesæther om boken Lei av kjønn? Nær-kjønn-opplevelser og andre beretninger fra virkeligheten. [Radio].  Blikk.
 • Endsjø, Dag Øistein (2001, 10. oktober). Vil kjønnskvotere studenter. Intervjuet av Lars Henie Barstad. [Radio].  Universitas.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Bokklubbøker for en ny tro?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18. august)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). By, natur og byens natur. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (1. desember)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Det uvirkelige turistlandskap. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (4. august)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). En kollisjon av verdensbilder. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (14. april)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Er det så viktig å følge med?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (7. april)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Helten med de to tusen ansikter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (31. mars)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Hvorfor Julenissen bor i Finland. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (22. desember)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Når dyrene strømmer inn i Guds hus. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (6. oktober)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Overgangsriter på liv og død. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (27. august)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Stedene vi er fra. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (7. juli)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Vennligst ikke kvotér meg. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (1. september)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Å beskrive det ubeskrivelige. (Bokanmeldelse av «Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid.» Utvalg, innledning og presentasjon av hver enkelt tekst ved Jan-Erik Ebbestad Hansen. Gyldendal 2000. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (14. juni)
 • Endsjø, Dag Øistein & Falkeid, Unn (2000). Kjønnsdiskriminering satt i system. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (3. april)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Athanasius og det uforgjengelige legeme i Vita Antonii.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Død og oppstandelse f.Kr.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Hvordan den hellige Antonios nådde paradiset i en gresk ødemark.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000, 14. august). Intervjuet i NRK Østlandssendingen om hvordan Oslo er blitt idégeografisk konstruert som en turistby. [Radio].  Oslo : NRK Østlandssendingen.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000, 26. august). Intervjuet i Verdibørsen på NRK P2 om hvordan økumeniske forestillinger fremstår som en selvstendig trosforestilling. [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). Tilbake til kildene. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  (3)
 • Endsjø, Dag Øistein (2000). To Control Death: Aspects of Ancient Greek Sacrifice.
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Apokalypse nå og da (Anmeldelse av Norman Cohns «Jakten på tusenårsriket». Oslo: Humanist forlag 1999. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (2. september)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Baseball og det absolutte spill. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (23. april)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Det legitimerte hat. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (14. mai)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Er lik. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (26. mars)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Moderne myter. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (3. desember)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Myten om det tapte land. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (14. mai)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Norsk arbeidsliv - en vernet lekeplass. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (5. november)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Når det religiøse bryter igjennom. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (23. juli)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Reisebrev hjemmefra. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (5. februar)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Riv opp kirkens dører. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (24. desember)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Turistens uvirkelige Oslo. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (2. juli)
 • Endsjø, Dag Øistein (1999). Å gripe etter det ubegripelige. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (16. juli)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. aug. 2016 10:39 - Sist endret 22. nov. 2017 12:45