Siren Leirvåg

Universitetslektor, Undervisningsleder
Bilde av Siren Leirvåg
English version of this page
Rom 422 PAM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn

Bakgrunn

Cand. philol. med teatervitenskap hovedfag fra Universitetet i Bergen (høsten 1989). I fagkombinasjonen engelsk mellomfag og nordiske språk og litteratur grunnfag. Tok praktisk-pedagogisk utdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, våren 2002. Har i tillegg undervist i drama, norsk og engelsk i den videregående skolen i Oslo. Har siden 1990 undervist i teatervitenskap ved universitetene i Bergen og Oslo, og siden 1997 vært sensor på alle nivåer ved seksjon for teatervitenskap, Universitetet i Bergen. Ansatt som universitetslektor ved IKOS siden 1.1.2005.

Faglige kompetanseområder

Min undervisningserfaring og faglige kompetanse kan deles i fire hovedområder: 1. Teaterhistorie: Både europeisk (fra antikken til i dag) og norsk (med vekt på 1900-tallet). Europeisk teaterhistorie har vært et av mine undervisningsområder siden jeg begynte å undervise i teatervitenskap, med hovedvekt på europeisk teater etter 1750. Noen av de problemstillingene jeg har arbeidet med knyttet til norsk teater ligger til grunn for artiklene “Fra teater til performance-teater og tilbake” og “Skuespillerkunsten i norsk teater: Realisme, nasjonalisme og internasjonalisering fra 1880-årene til 1990-årene” (Se Frida) 2. Dramaturgi:Siden hovedfagsoppgaven høsten 1989 har jeg hatt dramaturgi som ett av mine spesialområder i teatervitenskap. Jeg har undervist i emnet som en del av pensum både på det som tidligere ble kalt grunnfagsnivå og mellomfag/storfag. I dag underviser jeg i emnet på bachelor, fordypning (TEA 2230 Dramaturgi). Jeg har også publisert artikler på emnet, bl.a. “Aesthetic (Poetic) Language and Commitment in the Theatre. Cecilie Løveid's Plays in Performance” (Se Frida) 3. Teaterkritikk: Jeg har ved flere anledninger arrangert seminarer for alle nivåer om teaterkritikk, bl.a. for hovedfag våren 1993 v/UiB under tittelen Tekst-teater-kritikk. I forlengelsen av dette arbeidet arrangerte jeg et seminar med eksterne gjester i forestilllingsanalyse på teatervitenskap v/UiO 14. og 15. mars 1997 i tilknytning til et gjennomgående semesterkurs under tittelen Perspektiver på teaterkritikk. 4. Teori og metode:Jeg har undervist i teori og metode rettet mot anvendelse i studentenes egne prosjekter/oppgaver. Nå underviser jeg i emnene Teaterteori og manifester (TEA 1200), Teaterhendelsen i teori og praksis (TEA 1203) og Teateranalyse (TEA 2231) på bachelor.

Jeg har arbeidet med undervisning og faglig formidling innenfor flere sammenhenger. I tillegg til universitetet og den videregående skole har jeg også undervist i teaterhistorie og -teori ved Kunsthøyskolens instruktør- og skuespillerlinje. Der har jeg også vært med å utforme instruktørlinjens nye fagplan, som er brukt i omleggingen til bachelor og master.

På formidlingssiden har jeg hatt et samarbeid med Black Box Teater i Oslo om å lede det vi kalte “faglig forum” (1997-99) i forbindelse med teater- og danseforestillinger som ble vist der, samt oppgaven med å lede seminar- og debattdelen av Bergen Internasjonale Teaters Teatertekstkontekst, en internasjonal nettverksmønstring med fokus på de rom eller omgivelser som eksisterer både for tekst og teater, sist i Teatergarasjen i Bergen 18.-20. september 2000. Med foreløpig avslutning våren 2000, har jeg vært ansvarlig forfatter i en prosjektgruppe som arbeider med en tv-serie om norsk teater. I tillegg til å ha ansvaret for det faglige innholdet, har arbeidet vært en prosess i å visualisere og tilrettelegge stoffet for tv. Jeg har også deltatt i radioserien Norge i hundre, som gikk av stabelen i NRK P2, 2004/2005.

Jeg representerte ”andre miljøer” (her teatervitenskap) i Årsmøtet i Senter for Dansekunst (nå Danseinformasjonen) i perioden 2005-2010. Det har gitt meg innblikk og erfaring med både administrative og faglige problemstillinger innenfor dans, som selvfølgelig utgjør en sentral del av scenekunstfeltet og som i de senere årene har utviklet en praksis som også innebærer teatrale uttrykksmidler.

Emneord: Teatervitenskap, Teaterhistorie, Dramaturgi

Publikasjoner

 • Røyseng, Sigrid & Leirvåg, Siren (2014). I spenningsfeltet mellom Tro og Viten, I: Ådne Sekkelsten & Sidsel Graffer (red.),  Scenekunsten og de unge.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-273-7.  I spenningsfeltet mellom Tro og Viten.  s 290 - 295
 • Leirvåg, Siren (2011). Avantgardeteater i Norge i mellomkrigstiden. Stein Bugge og "det ideale teater", I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  Kapittel 9.  s 117 - 125
 • Leirvåg, Siren (2005). Fra Bertolt Brecht til Heier Müller: Tyske forfatteres innflytelse på norske scener, I: Bernd Henningsen; Frauke Stuhl & Jan Hecker-Stampehl (red.),  Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år. Ikke bare laks og pølser.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1074-8.  Kapittel.
 • Leirvåg, Siren (2004). Den performative teksten i kontekst, I: Jorunn Hareide & Drude von der Fehr (red.),  Tendensar i moderne norsk dramatikk.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5973-7.  Artikkel.  s 293 - 314
 • Leirvåg, Siren (2000). Aesthetic (Poetic) Language and Commitment:Cecilie Løveid's Plays in Performance, In Siren Leirvåg; Knut Ove Arntzen & Elin Nesje Vestli (ed.),  Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20.Jahrhunderts/Dramaturgical and Political Strategies in 20th Century Drama and Theatre.  Röhrig Universitätsverlag GmbH.  ISBN 3-86110-236-6.  Artikkel.  s 41 - 52
 • Vestli, Elin Nesje; Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren & Vestli, Elin Nesje (2000). Das dokumentarische Drama: Gattung oder Problem?, I:  Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts.  Röhrig.  s 136 - 157
 • Leirvåg, Siren (1998). Skuespillerkunsten i norsk teater: Realisme, nasjonalisme og internasjonalisering fra 1880-årene til 1990-årene, I: Bernhard Ramstad (red.),  Klar scene - Norsk skuespillerforbund 100 år.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5196-5.  Artikkel.  s 118 - 135
 • Leirvåg, Siren (1996). Fra teater til performance-teater og tilbake, I: Inger Buresund & Anne-Britt Gran (red.),  Frie grupper og Black Box Teater 1970-1995.  AdNotam, Oslo.  Artikkel.  s 54 - 61

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvåg, Siren & Eriksen, Rolf Einar (2009). Teater i perspektiv. Landslaget Drama i Skolen og Thalia Publishing.  ISBN 978-82-8239-001-9.  236 s.
 • Leirvåg, Siren; Arntzen, Knut Ove & Vestli, Elin Nesje (red.) (2000). Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20.Jahrhunderts/Dramaturgical and Political Strategies in 20th Century Drama and Theatre. Röhrig Universitätsverlag GmbH.  ISBN 3-86110-236-6.  236 s.
 • Arntzen, Knut Ove; Leirvåg, Siren & Vestli, Elin Nesje (red.) (2000). Dramaturgische und politische Strategien im Drama und Theater des 20. Jahrhunderts. Röhrig.  ISBN 3-86110-236-6.  236 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvåg, Siren (2010). Baktruppen i fremste rekke likevel. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (1), s 75- 78
 • Leirvåg, Siren (2010). Teaterrommets betydning for meningsproduksjon i forhandlingen mellom "scene" og "sal". Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 26- 32
 • Leirvåg, Siren (2008). Ny scenetekst - en performativ poetikk?. Utflukt.  ISSN 0804-9327.  (2/3), s 6- 11
 • Leirvåg, Siren & von der Fehr, Drude (2007). Søsterskap mellom litteraturvitenskap og teatervitenskap. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2), s 5- 8
 • Leirvåg, Siren (2004, 27. september). Norge i hundre. [Radio].  NRK P2.
 • Leirvåg, Siren (2003). Musdienu norvegu teatra tendences/Trends in the Contemporary Norwegian Theatre.
 • Vestli, Elin Nesje & Leirvåg, Siren (2001). Report from working group 1 of the conference "Processes in Theatre, Art and Literature" in Bergen 22-24 September 2000.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 31. mars 2017 11:34