Emnegrupper

En emnegruppe er en kombinasjon av emner fra ett eller flere fagområder, og som er definert til å utgjøre en samlet enhet.

20-gruppe - Teatervitenskap: Fordypningsfag 2 for estetikkprogrammet (20TEAT)

40-gruppe - Arabisk språk (40ARAS)

40-gruppe - Arkivkunnskap (40ARKIV)

40-gruppe - Hebraisk språk (40HEBS)

40-gruppe - Hindi (40HINS)

40-gruppe - Japansk språk (40JAPS)

40-gruppe - Japan-studier (40OMR-JAP)

40-gruppe - Kina-studier (40OMR-KINA)

40-gruppe - Kina-studier (40OMR-KINA2)

40-gruppe - Kinesisk språk (40KINS)

40-gruppe - Kulturhistorie (40KULH1)

40-gruppe - Kulturminnevern (40KULH2)

40-gruppe - Kultur- og idéstudier - obligatorisk 40-gruppe (40KIS-OBL)

40-gruppe - Områdekunnskap om Afrika sør for Sahara (40OMR-AFRIKA)

40-gruppe - Områdekunnskap om Midtøsten og Nord-Afrika (40OMR-MØNA)

40-gruppe - Områdekunnskap om Sør-Asia (40OMR-SØRASIA)

40-gruppe - Persisk språk - (40PERS)

40-gruppe - Religionshistorie (40REL1)

40-gruppe - Sanskrit (40SANS)

40-gruppe - Semittisk språkvitenskap (40SEMS)

40-gruppe - Teatervitenskap (40TEA1)

40-gruppe - Tyrkisk språk (40TYRS)

80-gruppe - Arabisk språk (80ARAS)

80-gruppe - Arkivkunnskap (80ARKIV)

80-gruppe - Hebraisk språk (80HEBS)

80-gruppe - Hindi språk (80HINS)

80-gruppe - Japansk språk (80JAPS)

80-gruppe - Kinesisk språk (80KINS) (Under utfasing)

80-gruppe - Kinesisk språk (80KINS2)

80-gruppe - Kulturhistorie (80KULH2)

80-gruppe - Områdekunnskap om Sør-Asia (80-OMR-SØR-ASIA)

80-gruppe - Persisk språk (80PERS)

80-gruppe - Religionshistorie (80REL1)

80-gruppe - Sanskrit (80SANS)

80-gruppe - Teatervitenskap for estetikkprogrammet (80TEAT)

80-gruppe - Tyrkisk språk (80TYRS)

 

 

Publisert 2. juni 2010 12:43 - Sist endret 9. jan. 2014 11:13