Feltarbeid

Feltarbeid er en gyllen anledning til å ta en pause fra lesesalen på Blindern og hente inn førstehåndsinformasjon til masteroppgaven din. Masterstudenter har rett til å søke om støtte til feltarbeid eller deltakelse på konferanser, seminarer etc.

Hvordan reise ut?

  1. Prat med veilederen din. Det skal foreligge en faglig grunn til å reise ut på feltarbeid og veilederen din kan gi deg tips og råd om hvor du kan reise.
  2. Søk støtte til feltarbeidet. Dette må gjøres innenfor fastsatte frister (se under). Du kan selvsagte reise ut uten støtte om du ikke rekker fristen.
  3. Les UiOs råd for sikkerhet i utlandet!
  4. Lever egenerklæring vedrørende feltarbeid FØR du reiser ut. Alle må levere denne egenerklæringen FØR avreise i form av et nettskjema og det tar kort tid. IKOS betaler ikke ut reisestøtte med mindre dette skjemaet er levert.

Støtte til feltarbeid

Masterstudenter kan søke instituttet om økonomisk støtte (faglige midler) til feltarbeid, konferanser, seminar eller lignende. Reisen/konferansen må være aktuell for masteroppgaven og finne sted i søknadsåret. Studenter kan kun motta dette tilskuddet én gang i løpet av masterstudiet. Les mer om faglige midler og reisestøtte ved IKOS.

Søknadsskjema leveres til studiekonsulenten for det gjeldende programmet innen 15. februar eller 15. september, avhengig om du reiser om våren eller høsten.

Datainnsamling

Når du planlegger feltarbeid, bør du vurdere i samråd med veilederen om materialet ditt vil inneholde personopplysninger og om det må meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Informasjon og lenke til NSD finner du på UiO sine nettsider.

Publisert 12. mars 2014 14:05 - Sist endret 18. juni 2018 09:52