Folkeminnesamlere

Peter Christen Asbjørnsen

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) var forfatter, naturviter, forstmester og ikke minst folkeminne-samler og utgiver.

Jørgen Moe

Jørgen Moe (1813 - 1882) var en norsk dikter og biskop, men aller mest kjent er han som en av pionerene for innsamling av folkediktning i Norge.

Sophus Bugge

Sophus Bugge (1833-1907) samlet og publiserte norske folkeviser (ballader). Han er omtalt som sin tids mest betydningsfulle filolog og språkforsker.

Moltke Moe

Moltke Moe (1859- 1913) folklorist, professor ved UiO. Regnes som grunnleggeren av universitetsstudiet folkeminnevitenskap i Norge.

Ivar Aasen

Ivar Aasen (1813-1896) var språkforsker, dikter og folkeminnesamler.

Magnus Brostrup Landstad

Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) prest, salmedikter, folkeminnesamler og en av 1800-tallets store kultur-personligheter.

Andre samlere i NFS

  • Ådel Gjøstein Blom
  • Isak Saba
  • Register over 400 samlere