Studentoppgaver

Med utgangspunkt i det vi har kalt i kistorier som rommer et mangfold av kulturhistorisk kildemateriale, lærer studentene å anvende og utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i kulturhistorie. Kistoriene består av ferdig tilrettelagt kildemateriale som dekker en variasjon av tema og kildekategorier fra sagn og svartebøker til etnografiske beskrivelser og avisklipp.  Studentene får i oppgave å kontekstualisere dette kildematerialet og lære å bruke ulike metodologiske tilnærminger og teoretiske perspektiver for å fortelle og gjenfortelle kistoriene

Med kildemateriale fra det kulturhistoriske arkivet Norsk Folkeminnesamling (NFS) lærer studentene om forskjellige måter å skrive på, ulike medier og får øvelse i refleksjon og bruk av forskjellige former for historiografi. Bildet viser arkivgangen I PAM under en dugand juni 2016

 

 

 

 

Publisert 24. nov. 2016 15:41 - Sist endret 13. des. 2016 10:53