Nettsider med emneord «Digital Humanities»

Publisert 17. mars 2016 09:31
Publisert 16. apr. 2015 17:20

Digital Humanities Research Network at the University of Oslo.

Publisert 18. feb. 2015 15:04

The rationale for this course is to open the eyes of researchers to the many interesting avenues and problems posed by the fact that language is as much a vehicle for emotion as for fact and information.

Publisert 14. apr. 2014 17:16

Forskernettverket i Digital humaniora (DH) inviterer til seminar fredag

25. april kl. 9.15-12. i 12. etg. NT. Seminaret avsluttes med lunsj.

 

Digital humaniora er et viktig og mangfoldig felt på HF som hittil har

vært lite synlig. Derfor inviterer vi til et seminar der forskere,

undervisere og utviklere som arbeider på feltet, viser frem sine

prosjekter, applikasjoner og verktøy – til inspirasjon og videre samarbeid.

Rundt 30 pågående og planlagte prosjekter fra alle fakultetets

institutter vil bli presentert ved postere og 3 minutters innlegg, og

det vil være god tid til å diskutere og knytte kontakter.

 

Vi håper mange folk ved instituttene har lyst og anledning til delta.

Publisert 29. nov. 2013 12:31

Nettverket for digital humaniora ved Universitetet i Oslo

Publisert 14. des. 2010 15:13