Anne Renette Askeland

Image of Anne Renette Askeland
Norwegian version of this page
Phone +47-22858030
Room GA 344
Username
Visiting address Norsk Ordbok 2014 Gaustadalleen 25 3. etasje 0373 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Askeland, Anne Renette (2016). Ungfane - unka, utmark - utregnd, vone -vossing, yt -ytast, yting -yvrug., I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  band 12.
  • Askeland, Anne Renette (2013). svevn - sviftunsvoke, T-bane - teieskyldnad, tina - tinever, tol - tolløyse, tukt - tulupp, tø - tøming, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå svevn - sviftunsvoke til tø - tøming.
  • Askeland, Anne Renette (2012). skund - skurdøl, skå - skåvåg, slåt - slåvoll, snas - snavlut, spred - sprengvidd, stakk - stalkut, straum - straumål, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Band 10.  s skund - skurdøl - straum - straumål
  • Askeland, Anne Renette (2011). rega - reglisse, ro - rodvæte, ser - serråd, skisamling - skitlegtre, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  frå rega - reglisse til skisamling - skitlegtre.
  • Askeland, Anne Renette (2009). napa - narvut, nå - nåvår, ovug - ozonlag, pi - pikøks, profan - prorektor, prud - pruttestert, rami - rammeverk, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  ordboksartiklar.
  • Askeland, Anne Renette (2008). II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  II l - lafteverk, LL - lokåre, mek - mekut, mold - moldvånd.
  • Askeland, Anne Renette (2007). kluge - klumsut, kval - kvalåte, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kluge -klumsut, kval -kvalåte.

View all works in Cristin

  • Johannessen, Janne Bondi; Askeland, Anne Renette; Hagen, Kristin; Håberg, Live; Kristoffersen, Gjert; Nøklestad, Anders; Priestley, Joel; Vangsnes, Øystein A & Åfarli, Tor Anders (2017). Hundre nye dialektordlister.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:11 PM - Last modified Oct. 20, 2012 8:00 PM