Anne Torunn Engø

Could not get user data from external service

Publications

 • Engø, Anne Torunn (2013). sveit - sveleprat, sypa - syvlig, tjor - tjuktflytande, treskja - tretråds, tru - truverdigheit, tunn - tunvoren, tål - tåvrut, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Bolkar.
 • Engø, Anne Torunn (2012). slahøk - slalåmski, stenk - stesyster, stik - stikved, sting - stirøygd, stor - storår, stut - stygt, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Frå slahøk - slalåmski til stut - stygt.
 • Engø, Anne Torunn (2011). regn - regnår rohylle - rokår rom - romår rut - ruvut sau - sefyrgarn skeet - sketsj skin - skiorientering skjøsler - skjåskytje, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Næss, Åshild; Berg-Olsen, Sturla; Engø, Anne Torunn; Selvik, Kari-Anne & Svardal, Terje (2011). rå-råda, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolken rå - råda.
 • Engø, Anne Torunn (2009). mugg - mujahedin, møk - mølut, ned - nelta, pemmikan - pengut, pli - plove, purk - purkut, pø - pøyteleg, raia - rajing, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  div. ordbokartiklar frå mugg - mujahedin og til raia - rajing.
 • Sakshaug, Laila; Engø, Anne Torunn & Wetås, Åse (2009). origo - orpil, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  Artikkelbolken origo - orpil.
 • Engø, Anne Torunn (2008). lin - linål, mann - mannøl, membran - menykort, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  lin - linål, mann - mannøl, membran - menykort.
 • Engø, Anne Torunn (2007). kiasme - kiwi, kje - kjelving, kjes - kjuttebein, knue - knupre, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kiasme - kiwi, kje - kjelving, kjes - kjuttebein, knue - knupre.
 • Engø, Anne Torunn (2005). ilsk - ilskut, im - ima, innar - innkøyrsle, ir - irund, isel - iseltorsk, islandsand - islandsull, iso- - ispen, ispøne - israelvenleg, iste- - istervom, it - iårskorn, I: Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  ilsk - iårskorn.

View all works in Cristin

 • Engø, Anne Torunn; Hovdenak, Marit & Worren, Dagfinn (red.) (2006). Nynorskordboka. Definisjons- og rettskrivingsordbok. 4. utgåva. Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6898-1.  1478 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Engø, Anne Torunn (2014). Ekserpt og målføresetlar - Olav H. Hauge i Norsk Ordbok, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Artikkel.  s 33 - 35

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:13 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:13 PM