Ruth E Vatvedt Fjeld

Professor - Nordic Language
Image of Ruth E Vatvedt Fjeld
Norwegian version of this page
Phone +47-22854385
Mobile phone +47-90564594
Room GA 342
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

Rimelig ut fra sakens art. Dr.avhandling 1998

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Mnuta, Fekede (2016). Social and pragmatic rules of cursing and other routine formulas in Gurage and Norwegian culture. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  8(1), s 359- 386
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). Hvordan slippe inn i Platons hage?, I: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.),  Nordiske Studier i Leksikografi 13 Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden København 19.-22. mai 2015.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-87-992447-6-8.  Generelt program.  s 313 - 326
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Om ordbokseksempler og stereotypisering av kjønn i noen nordiske ordbøker, I: Caroline Sandström (red.),  Perspektiv på lexikografi.  Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.  ISBN 978-952-5446-85-2.  kapittel.  s 35 - 65
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015). Språklige varieteter eller språklige rariteter? Om bruk av valgfrie former i norsk bokmål. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  22, s 35- 56
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Norge og nabolanda. Ny forskning om talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-795-4.  Kapittel. Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2014). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  Artikkel.  s 121 - 138 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2012). Lexical neography in modern Norwegian, In Gisle Andersen (ed.),  Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0354-0.  Part 2:3.  s 221 - 240
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). Et forsømt kapittel i leksikografiens historie : Leachman's Norsk-Engelsk Lomme-Ordbog/Norwegian-English Pocket Dictionary. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  30(2), s 151- 164
 • Henriksen, Petter & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2012). The BRO-project, a bridge in the wild, Norwegian linguistic landscape, In Ruth E Vatvedt Fjeld & Julie Matilde Torjusen (ed.),  Euralex 2012 Proceedings.  Euralex International Association for Lexicography.  ISBN 978-82-303-2228-4.  094.  s 936 - 946 Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Hva skal vi kalle hverandre? : les miserables og andre utgrupper. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(1), s 11- 14
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Lorentzen, Henrik (2011). Onomasiologiske ordbøker i Norden. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (18), s 9- 13
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2010). Värd ett besök – om DSL:s nya webbsida ordnet.dk. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 297- 312
 • Lorentzen, Henrik & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Leksikografi og språkteknologi i Norden. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  17, s 9- 16
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Leksikografisk dokumentasjon av flerordsenheter i norsk. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (16), s 103- 118 Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Dictionary Use in the Nordic Lagnguages. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.  (24), s 347- 350
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Norsk språkhistorie fra 1830 til i dag, I: Anne Lise Jomisko (red.),  Spenn - Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG3.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-26299-0.  Norsk språkhistorie....  s 221 - 260
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Om personbetegnelser i moderne norsk, I: Kristinn Jóhannesson; Hans Landquist; Aina Lundquist; Lena Rogström; Emma Sköldberg & Barbro Wallgren Hemlin (red.),  Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008.  Göteborgs Universitetet.  ISBN 978-91-974747-4-0.  Artikkel.  s 97 - 104
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi.  ISSN 0803-9313.  (10), s 131- 142
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Talespråksforskningens betydning for leksikografien, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-471-7.  artikkel.  s 15 - 28 Full text in Research Archive.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2008). Analyse av søkelogger for bedre søkemuligheter i elektroniske ordbøker. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (15), s 57- 72
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk:Fra studio og kateter via dagligstue og kosekrok til ”ute-på-byen-sted”. Språk i Norden.  ISSN 0108-8270.  s 47- 60
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Electronic Dictionaries in the Nordic Languages. Report from a Symposium in Copenhagen 18-20 February 2005. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Mojn, mojn! Referat fra 8. Konference om leksikografi i Norden, Sønderborg, Danmark 24.-28. mai 2005. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  12, s 149- 152
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). The Lexical Semantics of Vague Adjectives in Normative Texts, In Vijay Bhatia; Jan Engberg; Gotti Maurizio & Dorothee Heller (ed.),  Vagueness and Indeterminacy in Normative Texts.  Peter Lang Publishing Group.  kapittel. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Report from the Annual LexicoNordica-Symposium in Copenhagen 6-8 January 2006:Diachronic Dictionaries in the Nordic Countries. Lexicographica : Internationales Jahrbuch für Lexikographie.  ISSN 0175-6206.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2004). Om aremarkdialekten, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Roger Prang (red.),  Aremark. Bygd i grenseland.  Fredrikshalds bokforlag.  ISBN 82-993823-1-9.  kapittel.  s 493 - 505
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2004). Seksjon for leksikografi og målføregransking 2004. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi.  ISSN 0806-7791.  (10), s 1- 7

View all works in Cristin

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Hovdenak, Marit (red.) (2014). Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  457 s.
 • Rathje, Marianne & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Swearing in the Nordic Countries. Dansk Sprognævn.  ISBN 978-87-89410-51-7.  215 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (ed.) (2012). Euralex 2012 Proceedings. Euralex International Association for Lexicography.  ISBN 978-82-303-2228-4.  1047 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Torjusen, Julie Matilde (ed.) (2012). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  ISBN 978-82-303-2095-2.  244 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (red.) (2010). Korpora, Web und Datenbanken. Computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie / Corpora, Web and Databases. Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. Schneider Verlag Hohengren GmbH.  ISBN 978-3-8340-0703-2.  6 s. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (red.) (2009). Lingua Bokmålsordliste med skriveregler. Kunnskapsforlaget.  ISBN 978-82-573-1230-5.  396 s.
 • Vikør, Lars Sigurdsson & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008). Ord og ordbøker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-677-0.  265 s.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). SPENN2:Utviklingen av det norske språket de siste tiårene. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 978-82-02-26298-3.  28 s.

View all works in Cristin

 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2017). Accommodation strategies and negotiation processes among young Norwegian people in a reality TV show: The use of FUCK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Kristiansen, Elsa (2016). Are woman really able to curse?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2016). On Compiling a Norwegian Academic Vocabulary List, In Tinatin Margalitadze & George Meladze (ed.),  Proceedings of the XVII EURALEX International Congress.  Tbilisi University Press.  ISBN 9789941135422.  Reports on lexicographical and Lexicological Projects.  s 877 - 880
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 14. januar). Hvorfor skriver så få kvinner på Wikipedia og andre oppslagsverk?. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2015, 15. september). Om bruken av uttrykket "ikke sant?". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Saidi, Arash (2015). Hvordan slippe inn i Platons hage? – Om kartlegging og dokumentasjon av norsk akademisk vokabular. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014). Banning på tv: mer vanlig, mindre tabu. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  2, s 18- 21
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 08. september). Om betydning og bruk av verbet "å tenke". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 26. august). Om nyordet "komfortsone". [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 10. oktober). Om ord og uttrykk som er foreslått kastet ut av språket: syndebukk, å putte, ferdig snakka, det er ingen menneskerett, masse lykke til, kalle inn på teppet, på en måte/liksom. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 10. november). om kjønnsmarkerte eksempler i norske og nordiske ordbøker. [Radio].  Kulturhuset P2.
 • Kühle-Hansen, Stine; Hope, Tora & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2014, 20. august). Ord på kjønnsorgan. [Internett].  Framtida.no.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Den stygge a-en!: Om radikalt eller konservativt bokmål i skrift og tale. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  2, s 77- 86
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). Mor eller mamma? Om dialektal variasjon og endring i sentrale norske slektskapstermer i norske dialekter.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne!. Ytring : NRK.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Min fagre kvinne! (Kronikk om dialektbruk i Musikalen My Fair Lady satt opp av Folketeateret våren 2013). NRK Ytring.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Johannessen, Janne Bondi (2013). Nordisk miniordbok - et kritisk blikk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Vindenes, Urd (2013). Vanskelig – vanskeligere – vanskeligst? : Gradbøying som leksikografisk informasjonstype.
 • Knudsen, Rune Lain & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2013). LBK2013 A Lexicographic Corpus for Norwegian.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 20. oktober). Innledningsordet ja eller nei i samtaler. [Radio].  NRK P2, Radioselskapet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011). Leksikalsk neografi i Norge.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 03. august). Ord om kjærlighet. [Radio].  Kulturhuset, NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2011, 27. juli). Ord om terror. [Radio].  NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Julie Matilde, Torjusen & Rune Lain, Knudsen (2011). Fra alfabet til begrep: Bokmålsordboka og NorNet. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010). Nordisk mat og språkÅ formidle det nordiske kjøkken – et inspirasjonsnotat. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2010). Neologismer i norsk. Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 11.
 • Huse, Gøril & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2010, 29. april). Når ord blir til.  Klar Tale Nettavis.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Bruken av ubestemte adjektiv. Kan adjektivbruken bli mer systematisk, eller må den forbli intuitiv?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Holdninger til banning og tabuer i dagens Norge.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språk er mannsmakt?.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2009). Språket som kulturbærer - og kulturfornyer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). Neologismer i norske aviser.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Nygaard, Lars (2009). NorNet — a monolingual wordnet of modern Norwegian. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 05. november). Fraseologisk ordbok. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 21. desember). Gamle og nye juleord. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 26. mai). Indiske lånord i norsk. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 21. april). Kinesiske lånord i norsk. [Radio].  NRK P2, Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 23. mars). Om høytidelig påskespråk. [Radio].  NRK P2.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 18. februar). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus.  Dagbladet.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2008, 19. februar). Presentasjon av Norsk leksikografisk bokmålskorpus. [TV].  NRK 1, Frokost-TV.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Ekskluderende språk og språklige barrierer.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Norsk i dag: Om endringer i verbenes bruk og betydning.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Nye verb i norsk - og ny bruk av gamle.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Plan for leksikalsk dokumentasjon av moderne bokmål.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2007). Semantikk og pragmatikk i ordboksdefinisjoner.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 15. oktober). Engelske ord og uttrykk som forsvinner ut av norsk. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). For noen år tilbake. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Fra studio til dagligstue til kosekrok til "ute-på-byen"-sted. Om utviklinga av norsk radio- og fjernsynsspråk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor har vi ikke en beundringsminister?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Hvorfor skal vi skrive korrekt norsk?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Slapp, tynn og skurrende norsk?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 12. november). Språket i bilannonser. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006, 29. oktober). Språket i kontaktannonser. [Radio].  NRK P2 Språkteigen.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Talespråksforskningens betydning for leksikografien.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2006). Til språkgleden!. Utdanning.  ISSN 1502-9778.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Malmgren, Sven-Göran (2006). Om felaktiga särskrivningar i svenskan och norskan och om ordboksbaserade och statistiska program för att hitta dem.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2006). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Banningens betydning og funksjon i morderne norsk.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse i leksikografi i Norden. Volda 20.-24. mai 2003. Nordiske studier i leksikografi. 8. Show summary
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt; Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni & Gronostaj, Maria T. (2005). Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk - LEXADVERB.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt & Worren, Dagfinn (red.) (2005). Nordiske studiar i leksikografi 7 : rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, Volda 20.-24. mai 2003 / (red.) Ruth Vatvedt Fjeld og Dagfinn Worren.
 • Malmgren, Sven-Göran & Fjeld, Ruth E Vatvedt (2005). Om felaktiga särskrivningar i svenskan och norskan och om ordboksbaserade och statistiska program för att hitta dem.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2004). Banning - makt eller avmakt?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (3-4)
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2004). Cursing as linguistic expressions for Superstition in modern Norway.
 • Fjeld, Ruth E Vatvedt (2004). SIMPLE-SCAN: Et maskinlesbart skandinavisk leksikon?.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:14 PM - Last modified May 14, 2014 11:10 AM