Gunhild Aamodt

Could not get user data from external service

Publications

 • Aamodt, Gunhild (2016). Alfabetbolkane, ugod - uhentut, usmak - uslåtten, vestanver - vestnorsk, vingsa - vintappar, von - vondøygd, ør - ørskrikje, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Band 12.
 • Aamodt, Gunhild (2013). svale–svangtom, try–tryktåklede, turk–turorientering, tysk–tytebasse, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  svale–svangtom til tysk–tytebasse.
 • Aamodt, Gunhild (2012). skodde - skoføtle, skria - skriftuttale, skrip - skrjåve, sleir - slendrian, snar - snarøygd, son - sorføre, spy - spønut, sto - stokla, strju - strokjarn, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Frå skodde - skoføtle til spy - spønut.
 • Aamodt, Gunhild (2011). raus - rauvvippe, rerenning - resymera, skjerr - skjevved, sko - skodda, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Aamodt, Gunhild (2009). mva.-mykul, nat-natt, os-osv., pakett-paltre, plapra-plass-stove, posa-posør, PS-ptroa, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  Frå mva.-mykul og til PS-ptroa.
 • Aamodt, Gunhild (2008). lys - lyøyra, meir - mejort, mes - mesut, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  lys - lyøyra, meir - mejort, mes - mesut.
 • Aamodt, Gunhild (2007). kaolin-kaotisk, kat-kauve, klas-klasut, kvi-kvietistisk, kvifs-kvimut, ky-kyvlungssei, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  k.
 • Aamodt, Gunhild & Jenstad, Tor Erik (2007). Kjelder til lånord i norske dialektar - Ei mogleg utnytting av basane til Norsk Ordbok, I: Torben Arboe (red.),  Nordisk dialektologi og sociolingvistik, Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006.  Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.  ISBN 978-87-990871-1-2.  Sektionsforedrag.
 • Aamodt, Gunhild (2006). Utfordringar for ei moderne indoeuropeisk etymologisk ordbok: IEED-prosjektet i Leiden. Motskrift : tidsskrift for språk og litteratur.  ISSN 0800-0727.  (1), s 71- 76

View all works in Cristin

 • Aamodt, Gunhild (2014). Z - Ein framandarta tilleggsbokstav i norsk. Kva nyttar vi han eigentleg til i språket vårt?, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Kapittel.  s 123 - 125
 • Aamodt, Gunhild (2012). Kvifor seier vi det? Afrika. argument.  ISSN 1504-6087.  3
 • Aamodt, Gunhild (2012). Kvifor seier vi det? Gud. argument.  ISSN 1504-6087.  4
 • Aamodt, Gunhild (2008). Etymologi i Norsk Ordbok, band 7.
 • Aamodt, Gunhild (2007). Atlas Linguarum Europae - Ei kort innføring i historikken og aktiviteten til ALE-prosjektet. Og: Rapport frå the 40th ALE Editorial Board Meeting.
 • Aamodt, Gunhild (2007). Den digitale synopsisen - korleis ein kan bruke han, og ønske for utbetring.
 • Aamodt, Gunhild (2007). Presentasjon av den nye nettversjonen av Målføresynopsisen.
 • Aamodt, Gunhild & Jenstad, Tor Erik (2006). Kjelder til lånord i norske dialektar.
 • Aamodt, Gunhild (2005). IEED - eit indoeuropeisk ordboksprosjekt i Leiden.
 • Aamodt, Gunhild (2005). IEED - eit indoeuropeisk ordboksprosjekt i Leiden, Nederland.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:15 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:15 PM