Helge Gundersen

Image of Helge Gundersen
Could not get user data from external service

Publications

 • Gundersen, Helge (2016). verk-verkmor, vis-visingsstad, ått-åværig, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Frå verk-verkmor til ått-åværig.
 • Gundersen, Helge (2014). Grunnleggjande tydingsdimensjonar: prototypikalitet og spesifisitet, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  G.  s 43 - 45
 • Gundersen, Helge (2013). syløn-synberrleg, tå-tåflekk, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Bolkar.
 • Gundersen, Helge (2012). skut-skutøygd, spør--spøyna, stol-stolut, stykke-stykkevis, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Bolkar.
 • Runde, Ålov Synnøve & Gundersen, Helge (2012). skukk - skula, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  frå skukk til skula.
 • Gundersen, Helge (2011). rikl-riksvåpen ron-rorværing segg-segvis sem-sendsel skjere-skjerever skjøns-skjørostsoll, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Gundersen, Helge (2009). nem-nervøsitet, on-oolitt, pe-pelusken, rakna-raksev, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  nem-nervøsitet, on-oolitt, pe-pelusken, rakna-raksev.
 • Gundersen, Helge (2008). lip-litt, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  lip-litt.  s 525 - 547
 • Gundersen, Helge (2007). kl.-klapsetorv, kva, I: Oddrun Grønvik; Laurits Killingbergtrø & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 6.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7026-9.  kl.-klapsetorv, kva.
 • Gundersen, Helge (2005). ibben - iberlund, idig - ido, ieldre - igjord, igle - iholen, ikkje, inngang, I: Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 5.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-6579-6.  ibben - iberlund, idig - ido, ieldre - igjord, igle - iholen, ikkje, inngang.
 • Gundersen, Helge (2001). Building blocks or network relations: Problems of morphological segmentation, In  A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives.  Mouton de Gruyter.  ISBN 3-11-017031-0.  s 95 - 127 Show summary
 • Gundersen, Helge (1997). Objektivisme i lingvistikken, I: Anita Leirfall & Thor Sandmel (red.),  Festskrift til Johan Arnt Myrstad i anledning 50-års dagen.  Tapir Forlag, Trondheim.  ISBN 82-519-1367-5.  s 147 - 181 Show summary
 • Gundersen, Helge (1993). Norge i 1993 - en sosiolingvistisk oversikt. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  (3), s 3- 8

View all works in Cristin

 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.
 • Gundersen, Helge (1995). Linjedansere og pantomine på sirkhus. Folkeetymologi som morfologisk omtolking. Novus Forlag.  ISBN 82-7099-243-7.  192 s.

View all works in Cristin

 • Gundersen, Helge (2014). Explaining folk etymology.
 • Gundersen, Helge (2012). Definisjonsstruktur i Norsk Ordbok.
 • Grønvik, Oddrun & Gundersen, Helge (2009). Uttaleopplysningar i Norsk Ordbok.
 • Gundersen, Helge; Grønvik, Oddrun; Vikør, Lars Sigurdsson; Worren, Dagfinn & Killingbergtrø, Laurits (2003). Redigeringshandbok for Norsk Ordbok 2014. Show summary
 • Gundersen, Helge (1993). Hvorfor sier vi fludium?. Språknytt.  ISSN 0333-3825.  (4)

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:16 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:16 PM