Karoline Kjesrud

Image of Karoline Kjesrud
Norwegian version of this page
Phone +47-22854282
Mobile phone 91829094
Room 322
Username
Visiting address Henrik Wegelands hus

Academic Interests

Motifs & Symbols, Religious Culture, Virgin Mary, Use and Reuse of History, Medieval Studies, Old Norse Philology, Old Norse Literature, Cultural History

Projects

Completed projects

 • AGLAHAGLA (in cooperation with artist Petrine Lillevold Vinje, initiated by The Norwegian Art Council)
Tags: Symbols, Cult of Saints, Old Norse Philology, Old Norse Literature, Medieval Studies, Runes, Middle Ages

Publications

 • Kjesrud, Karoline (2017). Himmeldronningen, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel.  s 43 - 65
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Dronningens historie, I: Karoline Kjesrud & Nanna Løkka (red.),  Dronningen i vikingtid og middelalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  Kapittel.  s 9 - 41
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). A Constant Flow of Meaning, In Karoline Kjesrud & Petrine Vinje (ed.),  The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex).  KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway.  ISBN 978-82-93033-14-1.  Kapittel 1.  s 4 - 9
 • Kjesrud, Karoline (2015). Conceptions of the Virgin Mary in Medieval Western Scandinavia, In Jonas Carlquist & Virginia Langum (ed.),  Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life..  Sällskapet Runica et Mediævalia.  ISBN 978-91-88568-64-9.  Kap. 5.  s 87 - 103
 • Kjesrud, Karoline (2014). A dragon fight in order to free a lion, In Karl G. Johansson & Else Mundal (ed.),  Riddarasögur. The Translation of European Court Culture in Medieval Scandinavia.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-806-7.  Chapter.  s 225 - 244
 • Kjesrud, Karoline (2014). En kvinnelig helt, I: Nancy L. Coleman & Nanna Løkka (red.),  Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0129-3.  Kapittel 17.
 • Kjesrud, Karoline (2012). Volsunger i tekst og bilder - Eksempel fra Þiðreks saga, I: Karl G. Johansson & Flaten Rune (red.),  Francia et Germania. Studies in Strengleikar and Þiðreks saga af Bern.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-714-5.  Chapter 5.  s 143 - 166

View all works in Cristin

 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (red.) (2017). Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230401828.  425 s.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (red.) (2017). Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0182-8.  426 s.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (red.) (2017). The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex). KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway.  ISBN 978-82-93033-14-1.  92 s.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Du er sterk i evighet (Herre)! Runer - fra skrifttegn til magi. Alfabetprodukt.  27 s.

View all works in Cristin

 • Kjesrud, Karoline (2017). En problematisk anmeldelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline (2017). From the Mother of God to the Mother of Mary.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maria i nord - fra livgivende kraft til omsorgsfull mor.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mariaskulpturer - refleksjoner av kirkens strategier gjennom århundrer.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mary from European Sources to Indigenous Adaptations.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maríu sagas funksjon(er).
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs: Introduction.
 • Kjesrud, Karoline & Bendiksen, Kristian (2017, 07. august). Intervju i Studio 2: Jomfru Maria - fra leder til sexobjekt. [Radio].  NRK P2.
 • Kjesrud, Karoline & Fillip-André, Baarøy (2017, 01. august). Jomfru Maria fra sterk leder til sexobjekt. [Internett].  www.uio.no.
 • Kjesrud, Karoline; Lars O., Flydal & Vinje, Petrine (2017, 23. august). Fra gudeføderske til folketradisjonsbærer.  Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (2017). Gi oss hele historien!. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline & Reppen-Gjelseth, May (2017, 05. november). Jomfru Maria gjennom historien. [Radio].  NRK P1, Mellom himmel og jord.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). Mariamotivets undervurderte kraft. subjekt.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Rønning, Guri (2017, 29. august). Askim-søstre stiller ut.  Smaalenene.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). MMMMM ... Alone (of all her sex).
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Det magiske ølets formål og funksjon.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Dronningen og symbolene i Hyllingsritualet.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magical Ale: Purpose and Function in Old Norse Runic Inscription and Literary Depictions.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Magisk øl.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Mariakult i Norge.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Marian Wisdom and Spiritual Literature in Old Norse Culture.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Rituals of Ale in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Role of Female Saints in the Christianization of Norway.
 • Kjesrud, Karoline (2016). The Use and Reuse of History and Symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2016). Ølets kulturhistorie.
 • Lindekleiv, Heidi Marie & Kjesrud, Karoline (2016, 09. desember). Vår Frue fra Spydeberg.  Vårt Land.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den guddommelige dronning: Mariakultens fremvekst i Norge 1000-1300.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Den norrøne Maria - et lys i mørke.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Det magiske ølet.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Ekstreme runer. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Eldar Heide og Karen Bek-Pedersen (red.) 2014. New Focus on Retrospective Methods. Resuming methodological discussion. Case studies from Northern Europe. Academia Scientiarum Fennica, Helsinki. 230 s.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  s 126- 128
 • Kjesrud, Karoline (2015). Kunstner- og forskersamtale: Agla Hagla.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Reception of Supernatural Spaces: The use and reuse of history and symbols in Norwegian Landscape.
 • Kjesrud, Karoline (2015). Spatial Symbolism in Texts and Images.
 • Kjesrud, Karoline (2015). The Reception of Spiritual Narratives.
 • Kjesrud, Karoline (2015, 13. september). Ølruner og Ølmagi. [Radio].  NRK P1, Søndagsåpent.
 • Kool, Anneleen; Boessenkool, Sanne; Bill, Jan; Kjesrud, Karoline; Helleve, Torstein & Gupta, Ram Eivind (2015). Vikingenes naturarv - kunnskapskafe med vikingforskere, vikingmat og vikingøl i baren.
 • Kool, Anneleen; Kjesrud, Karoline & Karlsen, Charlotte (2015, 16. september). Museum serverer vikingøl.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Agla Hagla Kunstnerisk arbeid i Runearkivet ved Petrine Vinje.
 • Kjesrud, Karoline (2014). En kamp om runer: resepsjon gjennom århundrer.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Malala - en ny gudinne?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Maria i tekst og bilder. Tverrfaglige strategier i arbeid med middelaldermaterialet..
 • Kjesrud, Karoline (2014). Norge i symboler.
 • Kjesrud, Karoline (2014). Runenes makt: Hvem eier runene?.
 • Kjesrud, Karoline (2012). Brynhildr på stolen i Heddal kirke.
 • Kjesrud, Karoline (2012). Fantasy i middelalderen.
 • Kjesrud, Karoline (2012). Skjoldbeskrivelsen i Saulus saga ok Nikarnos – gjenbruk av litterære tradisjoner.
 • Kjesrud, Karoline (2012). The Mystical Mary in Old Norse Legends.
 • Kjesrud, Karoline (2011, 29. april). Dyp pop-litteratur fra 1400-tallet. [Internett].
 • Kjesrud, Karoline (2011). Helgener og helter i middelalderens littærere univers.
 • Kjesrud, Karoline (2011). Lærdom og fornøyelse. Sagaer om helter på eventyr — et speilbilde av ideer og forestillinger fra senmiddelalderen på Island. Show summary
 • Kjesrud, Karoline (2011). Production of riddarasögur – a reply to literary needs in the cultural context.
 • Kjesrud, Karoline (2009). Eksotiske vesener i islandsk ridderlitteratur – fremstilling og funksjon.
 • Kjesrud, Karoline (2008). Kan like motiver i ulike tekster leses utover intertekstualitetsprinsippet?.
 • Kjesrud, Karoline (2008). Motifs in Motion: Lygisögur and the exotic.
 • Kjesrud, Karoline (2007). Volsunger i skrift og bilder.

View all works in Cristin

Published June 5, 2014 10:17 AM - Last modified July 21, 2017 12:33 PM