Kjetil Gundersen

Could not get user data from external service

Publications

 • Gundersen, Kjetil (2016). ufri - uførberg, vas - vasput, væs - våfure, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Alfabetbolkar frå ufri - uførberg til væs - våfure.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2014). Ivar Aasen og Universitetet i Oslo, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  artikkel.  s 159 - 175
 • Gundersen, Kjetil (2013). sve-sveising, tek-tektonisk, torg-tovrut, tyl-tymtestokk, tynn-tyntel, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  frå sve-sveising til tynn-tyntel.
 • Gundersen, Kjetil (2012). skorfast - skoøskje, spue - sputta, stu - stukul, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  frå skorfast - skoøskje til stu - stukul.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2012). Ivar Aasen og svensk leksikografi, I: Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (red.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  artikkel.  s 212 - 223
 • Gundersen, Kjetil (2011). selskap - selværingskjenk - skjepput, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.

View all works in Cristin

 • Gundersen, Kjetil (2014). Ord frå Notodden bymål, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  O.  s 75 - 78
 • Gundersen, Kjetil & Kristiansen, Nina (2014, 17. juni). Forskerens favoritt: "Er en skorstein pipe eller peis?". [Internett].  forskning.no.
 • Gundersen, Kjetil (2013). Presentasjon av Norsk Ordbok 2014s nynorskkorpus på kurs i korpusbruk i regi av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo.
 • Gundersen, Kjetil & Andersen, Kai (2013, 21. september). «Susledubbe» inn i Norsk Ordbok.  Telen.
 • Gundersen, Kjetil & Jones, Ann (2013, 27. januar). "Magadrag" som idrettsuttrykk, innslag i radioprogrammet Språkteigen. [Radio].  NRK P2.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2013). Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Show summary
 • Gundersen, Kjetil & Rødningen, Dagfinn (2012). Nettbaserte språkressursar til bruk i norskfaget: Nynorskordboka og Norsk Ordbok.
 • Gundersen, Kjetil & Worren, Dagfinn (2011). Ivar Aasen og svensk leksikografi.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:18 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:18 PM