Oda Røste Odden

Doctoral Research Fellow - Lingvistikk
Norwegian version of this page
Mobile phone +47-99164489
Room 644
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Humanities (Student)

Background

 • 2014: MA, Nordic languages, UiO
 • 2012: BA, Chinese language, UiO/Peking University
 • 2012: BA, Nordic languages, UiO

PhD-project

A family of type noun constructions. The use of slag(s), sort(s) and typ(e) in Norwegian and Swedish. 

Academic interests

 • Construction grammar
 • Grammaticalisation
 • Usage-based grammar
 • Cognitive linguistics
 • Norwegian grammar
 • Historical linguistics
 • Semantics and pragmatics
Tags: Cognitive linguistics, Grammar, Linguistics, Norwegian Language

Publications

 • Odden, Oda Røste (2018). Dynamics of the Scandinavian type nouns as renewal, reinforcement and analogy in determiner/proform-like systems. Show summary
 • Kola, Kjersti Wictorsen & Odden, Oda Røste (2017). #Gørlza, nørdsa og æppene: en undersøkelse av bestemt form flertall i et utvalg engelske lånord. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2017). Diasystematicity and multiple source constructions in more than one variety in the grammaticalisation of type noun constructions.
 • Odden, Oda Røste (2017). Noen deiktisk beskrivende elementer: den slags, den type og litt sånn. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2017). Typ, många olika typs typkonstruktioner. Om variasjon og likhet i bruken av type, typ, typs, slags og sorts i norsk og svensk..
 • Odden, Oda Røste (2017). Type noun constructions (TNCs) in North Scandinavian and beyond: Multiple motivations behind similarities across languages.
 • Odden, Oda Røste (2016, 10. januar). Den type ting. [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016, 17. januar). En slags eller et slags?. [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016). Et slags konstruksjonsparadigme. Et paradigmeskjema for ubestemte nominalfraser med ordet slags. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2016). Paradigms on the level of phrases within a constructional network: Idiosyncratic use of indefinite articles in Norwegian nominals with the word ​slags. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2016). Type, en slags grammatikalisering av typ og type i norsk?.
 • Odden, Oda Røste (2016). Type noun constructions in North Scandinavian: Kinda, what’s the reason that we sorta start to use all kinds of type nouns to indicate uncertainty and that typa thing?. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2016). Utvikling av typekonstruksjoner: Likhet, forskjell og motivasjon.
 • Odden, Oda Røste (2015). Likheter og forskjeller mellom flere slags typekonstruksjoner i norsk og svensk. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2015). Variasjon og likhet i konstruksjoner med de ulike svenske og norske typeordene: Typ(e), slags og sorts.
 • Odden, Oda Røste (2014). A kind of a kind of-construction.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags beslekta konstruksjoner – En konstruksjonsgrammatisk tilnærming til bruken av 1+slags+substantiv-konstruksjonen i norsk.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags masteroppgave. Om 1-slags-S-konstruksjonen og dens implikasjoner for mentalistiske språkteorier.
 • Odden, Oda Røste (2014). En slags masteroppgave. Om bruken av 1-slags-S-konstruksjonen og dens implikasjoner for mentalistiske språkteorier. Show summary
 • Odden, Oda Røste (2014). Et slags konstruksjonsparadigme. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.  ISSN 0806-5063.  2 Applaus, s 16- 24

View all works in Cristin

Published Aug. 11, 2015 9:15 AM - Last modified Aug. 21, 2015 5:44 PM

Research groups