Terje Spurkland

Associate Professor - Medieval Studies
Image of Terje Spurkland
Norwegian version of this page
Phone +47-22857757
Room Rom 330 HW
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus 3. et.
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: Norse literature

Publications

 • Spurkland, Terje (2012). How Christian were the Norwegians in the High Middle Ages? The Runic Evidence, In Kristel Zilmer & Judith Jesch (ed.),  Epigraphic Literacy and Christian Identity. Modes of Written Discourse in the Newly Christian European North.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54294-2.  Artikkel.  s 183 - 200
 • Spurkland, Terje (2012). Lygisögur, skröksögur and stjúpmœðrasögur, In Annette Lassen; Agneta Ney & Ármann Jakobsson (ed.),  The Legendary Sagas. Origins and Development.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-968-0.  Artikkel.  s 173 - 184
 • Spurkland, Terje (2012). Runesteiner som multimodale tekster. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  2, s 227- 237
 • Spurkland, Terje (2010). The Older Fuþark and Roman Script Literacy. Futhark: International Journal of Runic Studies.  ISSN 1892-0950.  1, s 65- 84
 • Spurkland, Terje (2008). Den eldre fuþark - produkt av germansk kleptokrasi?. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  21, s 182- 192
 • Spurkland, Terje (2008). The Vikings' Trust in the Written Word, In Petra Schulte; Marco Mostert & Irene van Renswoude (ed.),  Strategies of Writing. Studies on text and trust in the Middle Ages.  Brepols.  ISBN 9782503517582.  Artikkel.  s 325 - 335
 • Spurkland, Terje (2006). From Tune to Eggja - the ontology of language change, In Marie Stoklund; Michael Lerche Nielsen; Bente Holmberg & Gillian Fellows-Jensen (ed.),  Runes and their Secrets.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 87-635-0428-6.  Artikkel.  s 333 - 345
 • Spurkland, Terje (2006). Literacy and Viking Age Runes. Møteplass Middelalder.  ISSN 0809-8646.  1, s 27- 59
 • Spurkland, Terje (2006). Litterære spor etter Gunnar som gjorde dette hus, I: Morten Stige & Terje Spurkland (red.),  Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar gjorde.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921899.  Artikkel.  s 95 - 112
 • Spurkland, Terje (2005). Viking Age Literacy in Runes - A Contradiction in Terms?, In Pernille Hermann (ed.),  Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 87-7674-040-4.  Kapittel.  s 136 - 150
 • Spurkland, Terje (2004). Literacy and 'Runacy' in Medieval Scandinavia, In John Adams & Cathy Holman (ed.),  Scandinavia and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence.  Brepols.  ISBN 2-503-51085-X.  Kapittel.  s 333 - 344
 • Spurkland, Terje (2001). Kan det fortsatt sies noe nytt om nordisk i-omlyd?. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  19(2), s 263- 275 Show summary
 • Spurkland, Terje (2001). Scandinavian Medieval Runic Inscriptions - an Interface Between Literacy and Orality?, In John Higgith; Katherine Forsyth & David N. Parsons (ed.),  Roman, Runes and Ogham. Medieval inscriptions in the insular world and on the Continent.  Shaun Tyas, Donington.  ISBN 1-900289-44-X.  s 121 - 128
 • Spurkland, Terje (2001). Seafarers from Bryggen. Bryggen Papers, Supplementary Series.  ISSN 0800-6342.  7, s 35- 42
 • Spurkland, Terje (2000). þeir baru fram bref ok segja ørendi þau sem fyglðu. Om bervveksling i middelalderen.. Tid og tanke.  ISSN 0809-0505.  (6), s 47- 63
 • Spurkland, Terje (1996). Grafemet, fonemet, systemet og runene. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 21- 29 Show summary
 • Spurkland, Terje (1995). Kriteriene for datering av norske runesteiner fra vikingtid og tidlig middelalder. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1-2), s 1- 14
 • Spurkland, Terje (1994). "Måtte Herren hjelpe den mann som ristet disse runer og likeså han som leser dem!" Et mentalitetshistorisk blikk på "skrive" og "lese" i norsk middelalder. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  12(1), s 3- 15
 • Spurkland, Terje (1993). Speech and writing in medieval Bergen, In Ernst Håkon Jahr & Ove Lorentz (ed.),  Historisk språkvitenskap/Historical Linguistics. Studier i norsk språkvitenskap/Studies in Norwegian Linguistics 5.  Novus, Oslo.  ISBN 82-7099-201-1.  s 405 - 413
 • Spurkland, Terje (1987). Runologi - arkeologi, historie eller språkvitenskap?, I: Bernt Fossestøl (red.),  NORskrift. Arbeidsskrift for nordisk språk og litteratur.  Universitetet i Oslo. Institutt for nordisk språk og litteratur..  s 46 - 58
 • Spurkland, Terje (1987). Språkutviklingen før 1814, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Vårt eget språk I.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-17092-7.  s 20 - 65

View all works in Cristin

 • Stige, Morten & Spurkland, Terje (red.) (2006). Tingvoll Kyrkje. Gåta Gunnar gjorde. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 8251921899.  335 s.
 • Spurkland, Terje (2005). Norwegian Runes and Runic Inscriptions. Boydell & Brewer.  ISBN 1843831864.  206 s.
 • Spurkland, Terje (2002). Språkutviklingen før 1814. H. Aschehoug &co..  ISBN 82-03-22716-3.  12 s.
 • Spurkland, Terje (2001). I begynnelsen var fuþark. Norske runer og runeinnskrifter. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-19680-9.  224 s. Show summary
 • Spurkland, Terje (1989). Innføring i norrønt språk. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-02703-1.  172 s.
 • Hertzberg, Frøydis; Spurkland, Terje & Vagle, Wenche (red.) (1988). I klartekst - festskrift til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen. Novus, Oslo.
 • Hertzberg, Frøydis; Spurkland, Terje & Vagle, Wenche (red.) (1988). I klartekst. Festskrift til Bernt Fossestøl. Novus.  ISBN 82-7099-136-8.
 • Hertzberg, Frøydis; Vagle, Wenche & Spurkland, Terje (red.) (1988). I klartekst. Til Bernt Fossestøl på 60-årsdagen. Novus Forlag, Oslo.  ISBN 82-7099-136-8.

View all works in Cristin

 • Spurkland, Terje (2017). The (Dis-)Ambiguity of the Grapheme in the High Medieval Runic script, In Gaby Waxenberger; Hans Sauer & Kerstin Kazzazi (ed.),  Von den Hieroglyphen zur Internetsprache: Das Verhältnis von Schrift, Laut und Sprache - From Hieroglyphs to Internet Language: The Relation of Script, Sound and Language.  Reichert Verlag.  ISBN 9783954901463.  Kapittel.  s 149 - 156
 • Holmqvist, Karen Langsholt; Spurkland, Terje & Berg, Ivar (2016). redę se þe cuinne -- les, den som kan: Lærd kultur møter runeskriften.
 • Helland, Hans Petter & Spurkland, Terje (2014). Reformen som ble satt i revers. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Korneliussen, Ida & Spurkland, Terje (2013, 26. januar). Hvorfor ble du språkforsker?. [Internett].  forskning.no.
 • Spurkland, Terje (2010). The (dis)ambiguity of the grapheme in high medieval runic script.
 • Spurkland, Terje (2010). Translated romances and legendary sagas: vernacular literacy in translation, transmission and transfomation.
 • Spurkland, Terje (2009). Fornaldarsögur and the concept of literacy.
 • Spurkland, Terje (2009). Pater Noster and Ave Maria in Runes - Expressions of Magic or Vernacular Religiosity?.
 • Spurkland, Terje (2009). Rune stones in an Anglo-Saxon-Norse and Norse-Celtic perpsective.
 • Spurkland, Terje (2009). The Truth and Nothing but the Truth. Legendary sagas (fornaldarsögur) between fact and fiction.
 • Spurkland, Terje (2007). Literacy - gammel vin i nye skinnsekker?.
 • Spurkland, Terje (2005). "Barbara fraxineis pingatur rhuna tabellis; quodque papyrus agit virgula plana valet". The origin of runic script in the light of ancient Roman literacy.
 • Spurkland, Terje (2005). Eggjasteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 89 - 90
 • Spurkland, Terje (2005). From Pater Noster to Obscenities - runic inscriptions in medieval Norway.
 • Spurkland, Terje (2005). How literate were the Vikings?.
 • Spurkland, Terje (2005). Kulisteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 226 - 227
 • Spurkland, Terje (2005). Runer, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 315 - 317
 • Spurkland, Terje (2005). Runestein, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 317 - 317
 • Spurkland, Terje (2005). Southwest Norway and the Irish Sea: the Runic Evidence.
 • Spurkland, Terje (2005). The older fuþark and Roman script literacy.
 • Spurkland, Terje (2005). Tunesteinen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  oppslag.  s 403 - 405
 • Østmo, Einar & Spurkland, Terje (2005). språk (nordisk), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 340 - 341
 • Spurkland, Terje (2003). Runer og runeinnskrifter i lys av literacy-begrepet.
 • Spurkland, Terje (2003). Sigurd Jarlsson og Sigurd Lavard - to kongelige runeristere.
 • Spurkland, Terje (2003). The Scandinavian runic inscriptions in the light of the concept of literacy.
 • Spurkland, Terje (2002). Hvorfor døde ikke runeskriften ut i høymiddelaleren?.
 • Spurkland, Terje (2002). The Vikings' trust in the written word.
 • Spurkland, Terje (2002). To what extent is problem based learning - PBL - applicable in the study field of humanities?.
 • Spurkland, Terje (2002). Viking Age Literacy in Runes - a Contradiction in Terms?.
 • Spurkland, Terje (2002). Vikingtog og språkvandring.
 • Spurkland, Terje (2001). Norwegian Viking Age rune stones - what, why and by whom?.
 • Spurkland, Terje (2001). The Bergen runic finds.
 • Spurkland, Terje (2001). The Conversion of the Scandinavians - sources and interpretations. Show summary
 • Spurkland, Terje (2001). To-skriftkulturen i norsk middelalder.
 • Spurkland, Terje (2001). Viking Age Britain - the runic evidence. Show summary
 • Spurkland, Terje (2001). Viking Age Britain and Ireland. The runic evidence.
 • Spurkland, Terje (2000). Da skriften kom til Norge (3).
 • Spurkland, Terje (2000). Da skriften kom til Norge(2).
 • Spurkland, Terje (2000). From Tune to Eggja - the ontology of language change.
 • Spurkland, Terje (2000). Jesus i runer.
 • Spurkland, Terje (2000). Norwegian Viking Age rune stones - what, why and by whom?.
 • Spurkland, Terje (2000). Runeskrift i middelalderen - et tilværelsens speil. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd.  ISSN 0806-9352.  2/2000, s 24- 27
 • Spurkland, Terje (2000). Tale og skrift ved et tusenårsskifte - historien gjentar seg?. Ottar.  ISSN 0030-6703.  229, s 27- 33
 • Spurkland, Terje (2000, 08. november). Vikingtog og språkvandring. [Radio].  P2 NRK radio, P2-Akademiet. : NRK P2.
 • Spurkland, Terje (1999). Da skriften kom til Norge (1).
 • Spurkland, Terje (1997). Þeir báru fram bréf ok segja ørendi þau sem fylgðu. Om brevveksling i middelalderen.
 • Spurkland, Terje (1995). Runic Inscriptions as Sources for the History of Scandinavian Languages in the Middle Ages.
 • Spurkland, Terje (1991). En fonografematisk analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen.
 • Spurkland, Terje (1990). K and P: One Grapheme or two?.
 • Spurkland, Terje (1990). Middelalderen taler til oss - i Tingvollkirka. Årbok for Nordmøre.  ISSN 0333-2152.  s 117- 126
 • Spurkland, Terje (1984). Språkvitenskap. En elementær innføring. Universitetsforlaget 1982. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  15(2), s 59- 67 Show summary
 • Spurkland, Terje (1978). Nordisk omlyd og språkvitenskap. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:22 PM - Last modified Mar. 7, 2018 3:53 PM