Liv Jorunn Bakkejord

Norwegian version of this page
Phone +47-22854239
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Henriksen, Turid Lilian & Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fremmed-annetspråk: Fagdidaktikk II. Seminar på Leangkollen i Asker 2. - 4. september 2002. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 25- 28
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Språkplanlegging i Latvia etter Sovjetunionens fall: Det nasjonale programmet for opplæring i latvisk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (22), s 1- 17

View all works in Cristin

 • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Fagdidaktikk i andrespråksundervisning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (2002). Muntlig kommunikasjon i andrespråk.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Andrespråkslæring og andrespråksundervisning: teorier og metoder.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1999). Input og interaksjon i andrespråk.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Alderens betydning for andrespråkslæring.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråksundervisning og -læring: teori og praksis.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Andrespråkundervisning: produktive ferdigheter.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Klasseromsforskning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Kommunikativ språkundervisning.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Om feil i mellomspråk: hva og hvorfor.
 • Bakkejord, Liv Jorunn (1998). Sosiale og psykologiske faktorers betydning for språklæring.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:19 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:19 PM