Liv Bliksrud

Image of Liv Bliksrud
Norwegian version of this page
Phone +47-22856964
Room HW 310
Available hours rom 310, HW, etter avtale
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO

Publications

Natur og normer hos Sigrid Undset,Aschehoug 1988 / 1995

Sigrid Undset, Gyldendal 1997/2007

Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel, Aschehoug 1999

Vitenskapens utfordringer 1850 - 1920, Norsk idehistorie Bind IV, Aschehoug 2002 (medforfatter)

Sigrid Undsets essays og artikler 1910 - 1949, red. Liv Bliksrud, fire bind, Aschehoug 2004-2008

Gjenlyd af min Sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven, 2009, Unipub

 

  • Bliksrud, Liv (2017). Selvbiografi uten selvsensur: Om Conrad N. Schwachs "Erindringer af mit Liv 1790 - 1830". Aust-Agder-arv.  ISSN 0572-4368.
  • Bliksrud, Liv (2016). "Jeg har levd tusen år i dette landet". Sigrid Undsets middelalderromaner. Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  28. årgang(1), s 24- 32
  • Bliksrud, Liv (2016). Kjærlighetens farlighet - Et yndlingstema hos Sigrid Undset. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia.  ISSN 1220-0484.  61(3), s 133- 142
  • Bliksrud, Liv (2016). Mellom Lolita og Lillelord. Bergljot Hobæk Haffs roman Liv (1958), I: Åse Marie Ommundsen; Per Thomas Andersen & Liv Bliksrud (red.),  Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-851-7.  kapittel 12.  s 195 - 209

View all works in Cristin

  • Bliksrud, Liv (2017). Dikteren Tor Guttu, I: Hilde Alice Bliksrud & Øystein Eek (red.),  Tor i ord. Festbok til Tor Guttu på 80-årsdagen..  Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257322519.  Kapittel.  s 34 - 44
  • Bliksrud, Liv (2017, 09. desember). HF's julekalender. Claes Gill: "Et barn ser juletreet". [Internett].  https://forskning.no/2017/12/atte-ting-du-kanskje-ikke-visst.
  • Bliksrud, Liv (2017, 13. november). Ingenting er for stort for Undset.  Vårt Land.
  • Bliksrud, Liv (2017). Jerusalems skomaker på norgesbesøk? Om jødiske motive I Bergljot Hobæk Haffs forfatterskap. BLA - Bokvennen litterær avis.  ISSN 2464-3971.  (11/12)
  • Bliksrud, Liv (2017, 27. april). «Opplysningens Norge rundt» NRK P2. Magasin for etikk og livssyn.. [Radio].  NRK.
  • Bliksrud, Liv (2017). Åge Rønning. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  (4)

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:12 PM - Last modified Dec. 14, 2010 3:12 PM