Sissel Furuseth

Associate Professor - Nordic Literature
Image of Sissel Furuseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22859153
Mobile phone + 47 92414651
Room 614
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Head of Research and Deputy Head of Department

Academic interests

Background

Professor of Scandinavian Literature at the Norwegian University of Science and Technology (2011-2016).

Publications

Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles, In: Sarah J Paulson & Anders Skare Malvik (ed.),  Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201294. 149 - 170.

Furuseth, Sissel (2016). Profil 1966-69: Triumph and Crisis of the Collective, In: Tania Ørum & Jesper Olsson (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004310490. 217 - 224.

Furuseth, Sissel (2009). The poem as a site of inherited structures and artistic innovation. In: Tonya Kim Dewey & Frog (ed.), Versatility in Versification. Multidisciplinary Approaches to Metrics. Berkeley Insights in Linguistics and Semiotics, Vol. 74. Peter Lang. ISSN 0893-6935. 183-205.

Furuseth, Sissel (2004). To Take Possession of a Poet: Gunvor Hofmo and her Biographer. In: Helena Forsås-Scott (ed.), Gender - Power - Text: Nordic Culture in the Twentieth Century. Norvik Press. ISBN 1-870041-60-7. 201-216. 

 • Furuseth, Sissel (2017). Fugleskrift (økokritiske forsøk). Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 8- 16 Full text in Research Archive.
 • Furuseth, Sissel (2017). Ubalanse i det globale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdshaugs Mengele Zoo, I: Jonas Bakken & Elisabeth Oxfeldt (red.),  Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03022-7.  Kapittel 12.  s 195 - 215 Full text in Research Archive. Show summary
 • Furuseth, Sissel (2016). 1890-1905: Profesjonalisering av kritikken, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 6.  s 75 - 85
 • Furuseth, Sissel (2016). 1945-1965: Etterkrigstid og kulturell nyorientering, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 26.  s 305 - 319
 • Furuseth, Sissel (2016). Den norske Forfatterforening - vårt første kritikerlag, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 10.  s 119 - 126
 • Furuseth, Sissel (2016). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (38), s 175- 181 . doi: 10.7557/13.3765 Full text in Research Archive.
 • Furuseth, Sissel (2016). En pris for kunsten å vurdere: "Årets litteraturkritiker" (1994-), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 47.  s 548 - 555
 • Furuseth, Sissel (2016). Impresjonistisk anmelderi som oppdragelse til lesning: Carl Nærups kritiske praksis, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 11.  s 127 - 137
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens former - utkast til en kritikkhistorisk typologi, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 51.  s 595 - 602
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikkens retorikk, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 39.  s 457 - 472
 • Furuseth, Sissel (2016). Norsk Litteraturkritikerlag (1946-1998) - en institusjon i institusjonen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 27.  s 323 - 335
 • Furuseth, Sissel (2016). The literary magazine and the making of a writer: Gunnhild Øyehaug in the space of possibles, In Sarah J Paulson & Anders Skare Malvik (ed.),  Literature in Contemporary Media Culture. Technology -- Subjectivity -- Aesthetics.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201294.  Chapter 7.  s 149 - 170
 • Furuseth, Sissel (2016). Tidsskriftet PROSA til sakprosakritikkens fremme, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 46.  s 537 - 547
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). 1870-1890: Politisering av estetikken, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 1.  s 25 - 43
 • Furuseth, Sissel & Jul-Larsen, Kristoffer (2016). Litteraturkritikkens digitale grensesnitt, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 49.  s 569 - 581
 • Furuseth, Sissel & Thon, Jahn Holljen (2016). 1990-2010: Nye utvidelser og innsnevringer av kritikkoffentligheten, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 45.  s 525 - 536
 • Vassenden, Eirik & Furuseth, Sissel (2016). Nasjonalsosialistisk estetikk og motstandskritikk: litteraturkritikk under okkupasjonen, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kapittel 25.  s 287 - 303
 • Furuseth, Sissel (2014). Hos alt som ikke har navn. Hans Børlis lyrikk i et økokritisk perspektiv, I: Hans Kristian Strandstuen Rustad & Henning Howlid Wærp (red.),  Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0244-0.  Artikkel 10.  s 151 - 162
 • Furuseth, Sissel (2014). Ludvig Holberg som litteratursosiolog og kritikkhistorisk kilde, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  Artikkel 1.  s 27 - 50
 • Furuseth, Sissel (2013). Fra resepsjon til produksjon: litteraturkritikk som kulturell praksis, I: Jofrid Karner Smidt; Tonje Vold & Knut Oterholm (red.),  Litteratursosiologiske perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02097-6.  Artikkel 6.  s 141 - 167
 • Furuseth, Sissel (2013). Gjesten som blir værende [om Henrik Ibsens "Borte!"]. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.  ISSN 0806-5063.  (1), s 35- 38
 • Furuseth, Sissel (2013). Litteraturforskningens performative øyeblikk. Noter til en kritikkhistorisk disputas. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 187- 200
 • Furuseth, Sissel (2013). Mellom estetisk og moralsk vurderingsnorm. Nordiske kritikere i møte med Bjørnsons Magnhild høsten 1877, I: Liv Bliksrud; Giuliano D'Amico; Marius Wulfsberg & Arnfinn Åslund (red.),  Den Engasjerte kosmopolitt : nye Bjørnson-studier.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997251.  Artikkel 23.  s 365 - 380

View all works in Cristin

 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (red.) (2016). Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  652 s.
 • Furuseth, Sissel (2015). Forfatteren som kritiker. Novus Forlag.  ISBN 9788270998272.  280 s.

View all works in Cristin

 • Botheim, Sigrid Sørumgård; Furuseth, Sissel; Haugen, Karin & Lindkvist, Ellisiv (2017, 21. juni). Har inntaksstopp på unge menn. [Internett].  NRK Kultur.
 • Furuseth, Sissel (2017). Cosmopolitan Perceptiveness: Kringsjaa (1893-1910) and the Magazine Culture of the 1890s.
 • Furuseth, Sissel (2017). Kritikkens imaginære fellesskap.
 • Furuseth, Sissel (2017). Markens Grøde som økologisk beredskapsdikting.
 • Furuseth, Sissel (2017). Tor Jonsson og kritikken.
 • Furuseth, Sissel (2017). Økologi og lyrisk beredskap.
 • Furuseth, Sissel & Christensen, Lars Saabye (2017). Bokbad med Lars Saabye Christensen.
 • Furuseth, Sissel & Hennig, Reinhard (2017). Ecocriticism and Environmental Education.
 • Furuseth, Sissel; Larsen, Dag Eivind Undheim; Karlsen, Ole; Vassenden, Eirik & Vold, Jan Erik (2017, 02. november). "De ignorerer en hel sjanger".  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2017). Kritikkens funksjon før og nå.
 • Lindkvist, Ellisiv; Haugen, Karin; Furuseth, Sissel; Botheim, Sigrid Sørumgård & Ellefsen, Bernhard (2017, 21. juni). Menn les menn. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Males, Mikael & Furuseth, Sissel (2017). Boklunsj: Snorre och sagorna.
 • Ellefsen, Bernhard; Furuseth, Sissel; Jul-Larsen, Kristoffer; Thon, Jahn Holljen; Vassenden, Eirik & Økland, Ingunn (2016). Litteraturkritikken i går, i dag og i morgen.
 • Furuseth, Sissel (2016). Amalie Skram (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 58 - 59
 • Furuseth, Sissel (2016). Den gode kritikaren. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Furuseth, Sissel (2016). Erling Christie (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 312 - 313
 • Furuseth, Sissel (2016). Eugenia Kielland (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 268 - 269
 • Furuseth, Sissel (2016). Hans Tambs Lyche (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 80
 • Furuseth, Sissel (2016). Karin Moe (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 480 - 481
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikeren, en historie i seg selv.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkens autonomidilemma.
 • Furuseth, Sissel (2016). Kritikkhistorie og kvalitetsvurdering.
 • Furuseth, Sissel (2016). Litteraturkritikernes mandat 1870-2010.
 • Furuseth, Sissel (2016). Mathilde Schjøtt (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 40 - 41
 • Furuseth, Sissel (2016). Nøste Kendzior (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 552 - 553
 • Furuseth, Sissel (2016). Paal Brekke (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 332 - 333
 • Furuseth, Sissel (2016). Profil 1966-69: Triumph and Crisis of the Collective, In Tania Ørum & Jesper Olsson (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950-1975.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004310490.  Chapter 22.  s 217 - 224
 • Furuseth, Sissel (2016). På stedet hvil? Replikk til Erik Bjerck Hagen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (2), s 165- 167
 • Furuseth, Sissel (2016). Tabloidkritikkens far. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (43), s 48- 49
 • Furuseth, Sissel (2016). The Modern Breakthrough in literary criticism.
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Erik Vullum (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 26 - 27
 • Furuseth, Sissel & Beyer, Edvard (2016). Kristian Elster d.e. (kritikerportrett), I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Kritikerportrett.  s 34 - 35
 • Furuseth, Sissel; Bjørhei, Elin Brend & Larsen, Dag Eivind Undheim (2016, 05. oktober). Bokbloggere inn i varmen.  Klassekampen.
 • Furuseth, Sissel; Borge, Arne; Hverven, Tom Egil; Krøger, Cathrine & Rognlien, Jon (2016). Rom for kritikk? En samtale om etikk, estetikk og politikk i norsk litteraturkritikk.
 • Furuseth, Sissel & Reinertsen, Maria Berg (2016, 07. oktober). Lei arrogansen.  Morgenbladet.
 • Furuseth, Sissel; Thon, Jahn Holljen & Vassenden, Eirik (2016). Forord, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Forord.  s 5 - 6
 • Furuseth, Sissel & Vassenden, Eirik (2016). Innledning, I: Sissel Furuseth; Jahn Holljen Thon & Eirik Vassenden (red.),  Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02450-9.  Innledning.  s 13 - 23
 • Hoem, Knut Ameln; Furuseth, Sissel; Moro, Gabriel M. V. & Tjønn, Brynjulf Jung (2016, 31. mai). Bokvennen Litterært Magasin blir litterær avis. [Radio].  Kulturhuset NRK P2.
 • Hovdenakk, Sindre; Furuseth, Sissel & Sandve, Gerd Elin Stava (2016, 04. oktober). Kritikere kritiske til stipendendring.  Dagsavisen.
 • Ellefsen, Bernhard; Farsethås, Ane; Furuseth, Sissel & Norevik, Silje Stavrum (2015). Hva må kritikken lære?.
 • Furuseth, Sissel (2015). Det litterære essayet som utvidelse av kampsonen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (42), s 34
 • Furuseth, Sissel (2015). "Det uferdiges kraft" som litterær verdi hos Knut Hamsun og Karl Ove Knausgård.
 • Furuseth, Sissel (2015). Fordelene ved å blande sak og person. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (4), s 123- 126
 • Furuseth, Sissel (2015). Livet i skyggene Kvinner og makt i fantasylitteratur.
 • Furuseth, Sissel; Gundersen, Trygve Riiser & Hoem, Knut Ameln (2015, 23. april). Norske litterære tidsskrift. [Radio].  Kulturhuset NRK P2.
 • Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Malvik, Anders Skare; Omdal, Gerd Karin & Svelstad, Per Esben (2014). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Yahya Hassans "Yahya Hassan".
 • Furuseth, Sissel (2014). Litterær kvalitet som kognitiv erfaring og kollektiv verdiforvaltning.
 • Furuseth, Sissel & Fosseide, Cathrine Aarø (2014). Med dobbeltblikk på seg selv. Kikking, selvstudie og rollespill i Olaug Nilssens roman "Vi har så korte armar".
 • Furuseth, Sissel & Haugdahl, Anne Cathrine (2014). "Det jeg frykter, skaper jeg" Monstermenneske av Kjersti Annesdatter Skomsvold. Et kunstnerportrett.
 • Furuseth, Sissel & Larsen, Håkon Karlsen (2014). Det uhyggelige - om Stig Sæterbakkens "Gjennom natten".
 • Furuseth, Sissel & Palmesen, Hanne Julie (2014). "Vil jeg skrive annerledes om sex og begjær nå?" Om forfattermakt og forventninger i mottakelsen av "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux".
 • Furuseth, Sissel & Sortland, Sarah Winona (2014). Internasjonal kulturinnsats: For norgesprofileringens eller kunstens skyld? En studie av kulturpolitiske prosesser ved generalkonsulatet i New York og ambassaden i Berlin.
 • Furuseth, Sissel & Sponaas, Oddlaug (2014). Å samle delene. En analyse av Gaute Heivolls "Før jeg brenner ned".
 • Furuseth, Sissel & Stemsrud, Oda (2014). Om identitetsframskriving i Maria Amelies "Ulovlig norsk".
 • Haugen, Marius Warholm; Furuseth, Sissel; Malvik, Anders Skare & Brandtzæg, Siv Gøril (2014). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Anne B. Ragdes "Jeg har et teppe i tusen farger".
 • Warberg, Silje; Furuseth, Sissel; Eliassen, Knut Ove; Kjørholt, Ingvild Hagen & Omdal, Gerd Karin (2014). Bokstavelig talt: litterær diskusjon om Karl Ove Knausgårds "Sjelens Amerika".
 • Furuseth, Sissel (2013). Askemotivet i Gunvor Hofmos diktning.
 • Furuseth, Sissel (2013). Defining the object of research in a history of literary criticism.
 • Furuseth, Sissel (2013). Litteraturforskningens performative øyeblikk. Noter til en kritikkhistorisk disputas.
 • Furuseth, Sissel (2013). The Heretical Reader Becomes an Author: Amalie Skram as Literary Critic.
 • Furuseth, Sissel; Aasheim, Randi; Isaksen, Siri; Hovdenakk, Sindre & Einang, Brit Karen (2013). All makt til bokbloggerne?.
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum; Warberg, Silje; Eliassen, Knut Ove & Malvik, Anders Skare (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Sofi Oksanens "Stalins kyr".
 • Furuseth, Sissel; Borgan, Silje; Hovdenakk, Sindre; Isaksen, Siri & Aasheim, Randi (2013, 28. august). Bokblogger vs. anmeldelser.  Adresseavisen.
 • Lyngstad, Anne Berit; Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Kjørholt, Ingvild Hagen & Warberg, Silje (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Hanne Ørstaviks "Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux".
 • Malvik, Anders Skare; Boasson, Frode Lerum; Furuseth, Sissel; Warberg, Silje & Omdal, Gerd Karin (2013). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Sara Stridsbergs "Happy Sally".
 • Norstrøm, Ragnhild Ruen & Furuseth, Sissel (2013). "Fra folkeopplysning til forbrukerveiledning. Kulturdekning og kritikk i Adresseavisen 1965, 1985 og 2005".
 • Saugestad, Frode; Furuseth, Sissel & Hverven, Tom Egil (2013). Svakhetene ved norsk litteraturkritikk.
 • Vassenden, Eirik; Furuseth, Sissel; Økland, Siri & Karlsen, Ole (2013, 29. august). Ein spegel [Edda 100 år].  Bergens Tidende.
 • Østerdal, Idun Knutsdatter & Furuseth, Sissel (2013). "Elitistiske forfattere, defensive politikere og bekymrede bibliotekarer. Debatten om etablering av litteraturhus i Trondheim i Adresseavisen 2008-2013".
 • Boasson, Frode Lerum; Lyngstad, Anne Berit; Malvik, Anders Skare; Østerud, Erik & Furuseth, Sissel (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Geir Gulliksens "Bøyde knær".
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum; Brandtzæg, Siv Gøril; Fodstad, Lars August & Warberg, Silje (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Kjersti A. Skomsvolds "Monstermenneske".
 • Furuseth, Sissel; Boasson, Frode Lerum & Malvik, Anders Skare (2012). Litteraturhus som engasjerer. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.  s 13
 • Furuseth, Sissel; Mikkelsen, Solveig; Tjora, Aksel; Skretting, Kathrine & Fossen, Christian (2012, 02. oktober). By oss ikke noe smått.  Universitetsavisa.
 • Furuseth, Sissel; Ravnestad, Jan Rye; Bleken, Håkon & Bjerke, Øivind Storm (2012, 22. september). Kritikernes rolle. Kurer - et program om media. [Radio].  NRK P2.
 • Malvik, Anders Skare; Boasson, Frode Lerum; Samoilow, Tatjana Kielland; Østerud, Erik & Furuseth, Sissel (2012). Bokstavelig talt: Litterær diskusjon om Per Pettersons "Jeg nekter".

View all works in Cristin

Published Mar. 17, 2016 9:31 AM - Last modified Oct. 7, 2017 6:56 PM