Sturla Berg-Olsen

Image of Sturla Berg-Olsen
Could not get user data from external service

Publications

 • (2009b) mæ–møgeleg, ny–nysåing, prøve- –pråttå, bolkar i: Oddrun Grønvik, Lars S. Vikør og Dagfinn Worren (hovudredaktørar) Norsk Ordbok band VIII, mugg–ramnsvart. Oslo: Det norske samlaget.
 • (2009a) «Lacking in Latvian – case variation from a construction grammar perspective», i: Jóhanna Barðdal og Shobhana L. Chelliah (red.) The Role of Semantic, Pragmatic, and Discourse Factors in the Development of Case. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. Side 181–202.
 • (2008) met- – mezzotint, bolk i: Oddrun Grønvik, Laurits Killingbergtrø, Lars S. Vikør og Dagfinn Worren (hovudredaktørar) Norsk Ordbok band VII, l–mugetuft. Oslo: Det norske samlaget. Spalte 1354–1366.
 • (2005) «The Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account». Dr.art.-avhandling. Acta Humaniora 242, Faculty of Humanities, University of Oslo.
 • (2005) (saman med Kjetil Rå Hauge ) «Konvertirane na rečnik ot Word v XML: norvežko–litovski rečnik» («Konvertering av ei ordbok frå Word til XML: norsk–litauisk ordbok»), i: Leksikografski pregled 8, side 40–46.
 • (2004) (saman med Evalda Jakaitienė) «Semantisk informasjon i tospråklige ordbøker (med utgangspunkt i Litauisk-norsk ordbok)», i: Lexiconordica 11, side 117–132.
 • (2002) (saman med Hanne M. Eckhoff ) «Adnominal genitives and denominal adjectives in Latvian and Old Russian – a typological and historical approach», i: Balto-slavjanskie issledovanija XV, side 175–193.
 • (2001) «Subjects and valency-changing mechanisms in Latvian», i: Nicole Nau (red.) Typological approaches to Latvian = Sprachtypologie und Universalienforschung 54/2, side 209–225.
 • (2000) «The Latvian non-prepositional genitive – a case losing ground», i: Res Balticae 6, side 95–146.
 • Berg-Olsen, Sturla (2016). ubragd–udæme, veit–vekjedrag, vin–vinglut, vit–viting, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Bolkar frå ubragd til viting.
 • Berg-Olsen, Sturla (2014). Litt om latvisk, norsk og lågtyske lånord, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  Kapittel.  s 63 - 66
 • Berg-Olsen, Sturla (2014). Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok, I: Ruth E Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.),  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Oslo 13.-16. august 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-763-3.  Artikkel.  s 80 - 94
 • Berg-Olsen, Sturla (2014). The Digitisation and Revision of Norsk Ordbok A–H, In Ritutė Petrokienė (ed.),  Leksikografija ir leksikologija 4.  Lietuvių kalbos institutas.  ISBN 9786094111372.  kapittel.  s 25 - 38
 • Berg-Olsen, Sturla & Wetås, Åse (2014). Revision and Digitisation of the Early Volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical Challenges, In Andrea Abel; Chiara Vettori & Natascia Ralli (ed.),  Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen.  Institute for Specialised Communication and Multilingualism.  ISBN 978-88-88906-97-3.  Kapittel.  s 1075 - 1086
 • Berg-Olsen, Sturla (2013). stå–ståkut, tog–tokut, tree–trehønut, tvioke–tv-nett, tøy–tøyen, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Bolkar frå stå til tøyen.
 • Berg-Olsen, Sturla & Halmøy, Madeleine (2013). sukat–suksessoppskrift, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  sukat–suksessoppskrift.
 • Berg-Olsen, Sturla & Selvik, Kari-Anne (2013). Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  20, s 17- 33
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). skolt–skopussar, skyt–skytisk, sly–slævje, smog–SMS, sogg–sokte, spri–sprjonøygd, stry–stryvsla, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Alfabetbolkar som over.
 • Berg-Olsen, Sturla & Wetås, Åse (2012). Norsk Ordbok på nett: Utfordringar og løysingar, I: Birgit Eaker; Lennart Larsson & Anki Mattisson (red.),  Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24–27 maj 2011.  Nordisk forening for leksikografi.  ISBN 978-91-85333-42-4.  Delkapittel.  s 115 - 127
 • Griškevičienė, Aurelija M. & Berg-Olsen, Sturla (2012). A golden mean? Compromises between quantity of information and user-friendliness in the bidirectional Norwegian-Lithuanian Dictionary, In Ruth E Vatvedt Fjeld & Julie Matilde Torjusen (ed.),  Proceedings of the 15th EURALEX International Congress.  Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  ISBN 978-82-303-2095-2.  Artikkel.  s 648 - 653
 • Halmøy, Madeleine & Berg-Olsen, Sturla (2012). I leksikografiens periferi – tydingsbeskriving av som i Norsk Ordbok. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (19), s 17- 37
 • Berg-Olsen, Sturla (2011). reisflo - reivås rå-råda ræ - rævling samoanar - samsøle sin - singulær sjabb - sjeikdøme skjørt - skjørvom skjø - skjønnånd, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Næss, Åshild; Berg-Olsen, Sturla; Engø, Anne Torunn; Selvik, Kari-Anne & Svardal, Terje (2011). rå-råda, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolken rå - råda.
 • Berg-Olsen, Sturla & Išganaitytė, Eglė (2010). Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk–litauisk ordbok. Skrifter / Nordisk forening for leksikografi.  ISSN 0803-9313.  (11), s 103- 112
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Lacking in Latvian: Case variation from a cognitive and constructional perspective, In Jóhanna Barðdal & Shobhana Chelliah (ed.),  The Role of Semantic, Pragmatic, and Discourse Factors in the Development of Case.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-0575-9.  Part 3. Reduction or expansion of case marker distribution.  s 181 - 202 Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). mæ–møgeleg; ny–nysåing; prøve- –pråttå, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 8.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7468-7.  mæ–møgeleg; ny–nysåing; prøve- –pråttå.
 • Berg-Olsen, Sturla (2008). met- – mezzotint, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 7.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7224-9.  met- – mezzotint, moe – mokuta.
 • Hauge, Kjetil Rå & Berg-Olsen, Sturla (2005). Konvertirane na rečnik ot Word v XML: norvežko-litovski rečnik. Leksikografski pregled.  ISSN 1311-347X.  8, s 41- 46
 • Jakaitiene, Evalda & Berg-Olsen, Sturla (2004). Semantisk informasjon i tospråklige ordbøker (med utgangspunkt i Litauisk-norsk ordbok). LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  (11), s 117- 132 Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2003). Latviešu valodas ģenitīva semantika. Valoda.  (XIII), s 9- 14
 • Berg-Olsen, Sturla & Eckhoff, Hanne Martine (2002). Adnominal genitives and denominal adjectives in Latvian and Old Russian ¿ a typological and historical approach. Balto-slavjanskie issledovanija.  15, s 175- 193 Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2001). Subjects and valency-changing mechanisms in Latvian. Sprachtypologie und Universalienforschung.  ISSN 0942-2919.  54(3), s 209- 225 Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2000). The Latvian non-prepositional genitive - a case losing ground. Res Balticae.  6, s 95- 146 Show summary

View all works in Cristin

 • Berg-Olsen, Sturla (ed.) (2009). The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Linguistics and Nordic Studies, June 19–20, 2009. Lietuvių Kalbos Institutas.  ISBN 978-609-411-037-5.  148 s.

View all works in Cristin

 • Berg-Olsen, Sturla; Karlsen, Knut E. & Rødningen, Dagfinn (2017). Norsk historisk normeringsordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2014). Revisjonen av Norsk Ordbok a–h og konsekvensar for dialektdelen av verket.
 • Berg-Olsen, Sturla (2014). The digitisation and revision of Norsk Ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla & Wetås, Åse (2014). Revision and digitisation of the early volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical challenges.
 • Berg-Olsen, Sturla (2013). Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla & Selvik, Kari-Anne (2013). Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). Bilingual lexicography and equivalence.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012, 17. februar). Intervju i samband med folkeavrøysting i Latvia om russisk som offisielt språk 18. februar 2012. [Radio].  NRK P1, Her og nå.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012, 03. februar). Intervju om spelet Wordfeud. [Radio].  NRK P1, Her og nå.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012, 04. februar). Intervju om språksituasjonen i Latvia i samband med folkeavrøysting om russisk som offisielt språk 18. februar 2012. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). Latvisk språk og språk i Latvia.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). Leik i Norsk Ordbok. Semantiske nettverk og tydingsinndeling.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). Leik, spel og moro i Norsk Ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). Lennart Larsson (ed.), Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705, Stockholm 2011, 200 pp. Scando-Slavica.  ISSN 0080-6765.  58(2), s 312- 316
 • Berg-Olsen, Sturla (2012). On the fringes of a category: Speech-act datives in Latvian.
 • Griškevičienė, Aurelija M. & Berg-Olsen, Sturla (2012). A golden mean? Compromises between quantity of information and user-friendliness in the bidirectional Norwegian-Lithuanian Dictionary.
 • Halmøy, Madeleine & Berg-Olsen, Sturla (2012). I leksikografiens periferi? Tydingsbeskriving av som i Norsk Ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2011). Initial polar question particles in Baltic and Scandinavian.
 • Berg-Olsen, Sturla (2011, 22. desember). Intervju om spelet Wordfeud. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Berg-Olsen, Sturla (2011). The place of the ethical dative in the grammar of Latvian.
 • Berg-Olsen, Sturla & Opsahl, Toril (2011). Norsk Ordbok – no på nett.
 • Berg-Olsen, Sturla & Wetås, Åse (2011). Norsk Ordbok på nett: Utfordringar og løysingar.
 • Griškevičienė, Aurelija M. & Berg-Olsen, Sturla (2011). Utfordringer ved gjenbruk av informasjon i tospråklige ordbøker – erfaringer fra arbeidet med Norsk-litauisk ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2010). Språk i Baltikum (med vekt på baltiske språk).
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Bruk av nettbaserte kjelder i leksikografisk arbeid (spesielt med Norsk–litauisk ordbok).
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Initial polar question particles in Baltic and Scandinavian.
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Kognitiv semantikk og grammatiske markørar. Teori og praksis med utgangspunkt i latvisk dativ.
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Norsk Ordbok: How and why data from standard language and dialects are combined in one dictionary.
 • Berg-Olsen, Sturla (2009). Ordbøker, norsk og litauisk grammatikk.
 • Berg-Olsen, Sturla & Andronov, Aleksey (2009). Preface, In Sturla Berg-Olsen (ed.),  The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Linguistics and Nordic Studies, June 19–20, 2009.  Lietuvių Kalbos Institutas.  ISBN 978-609-411-037-5.  Preface.  s 7 - 7
 • Berg-Olsen, Sturla & Išganaitytė, Eglė (2009). Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker – prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk–litauisk ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2008). Bruk og misbruk? Eit kritisk blikk på bruksmarkering i Norsk Ordbok.
 • Berg-Olsen, Sturla (2008). Latgalisk – eit nynorsk i Latvia?.
 • Berg-Olsen, Sturla (2008). Norvēģu valodas vārdnīca – projekts, metodes un risinājumi.
 • Berg-Olsen, Sturla (2008). On the productivity of dative constructions in modern Latvian.
 • Berg-Olsen, Sturla (2007). Genitivelings and true genitives in Latvian – a constructional perspective.
 • Berg-Olsen, Sturla (2007). Kognitīvā gramatika un latviešu valodas locījumi (kognitiv grammatikk og latviske kasus).
 • Berg-Olsen, Sturla (2007). Litauiske og latviske possessivkonstruksjoner i NP-er – en kontrastiv kognitiv studie.
 • Berg-Olsen, Sturla (2007). Making sense of a muddle – the Latvian dative.
 • Berg-Olsen, Sturla (2006). Lacking in Latvian – case variation from a construction grammar perspective.
 • Berg-Olsen, Sturla (2005). The Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account. Acta Humaniora. 242. Full text in Research Archive.
 • Berg-Olsen, Sturla (2005). Variation and change involving the Latvian genitive. Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2002). Leksika un gramatika no kognitīvās valodniecības viedokļa. Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla & Eckhoff, Hanne Martine (2001). Roditel´nyj pade¿ i otymënnye prilagatel´nye v baltijskich i russkom jazykach ¿ tipologičeskoe i diachroničeskoe sravnenie. Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2000). Latviešu valodas locījumu lietošana partitīvajās un adverbālajās funkcijās senajos rakstos un mūsdienās. Show summary
 • Berg-Olsen, Sturla (2000). The role of morphological homonymy in the development of case patterns in Latvian. Show summary

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:22 PM - Last modified July 1, 2016 11:56 AM

Research groups