Aktuelle forskningssaker - Side 2

Publisert 20. feb. 2013 14:15

Hva skal til for at studentene gjennomfører studiene sine? Studieretningen for Litteraturformidling har kanskje noen av svarene.

Publisert 7. feb. 2013 13:19

Mer enn 1600 ord. Alle systematisert. En ny database utviklet ved Humanistisk fakultet kan bli et unikt verktøy for logopeder, lingvister, psykologer og pedagoger.