print logo

Arrangementer ILN

Kommende arrangementer

Tid og sted: 29. sep. 2014 13:15, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Sabiha Huq ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley

Tid og sted: 30. sep. 2014 13:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Gebre Bizuneh Guadie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shinasha Noun Morphology