print logo

Arrangementer ILN

Arrangementer og oppslag sendes til oppslagstavle@iln.uio.no

Kommende 5 dager

25 apr
Tid og sted: 25. apr. 2014 15:15 - 16:30, Henrik Wergelands hus, rom 536

Marcin Kilarski er ”assistant professor” i engelsk språk ved Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan. Han har mellom anna forska på morfologi, algonkinske og irokesiske språk, språkhistorie,  språkkontakt og nominalklasser. 25. april vil han holde gjesteførelesning om nominalklasser på UiO.

Førelesninga vil gå for seg på engelsk og er open for alle.

Tid og sted: 25. apr. 2014 15:15 - 16:30, Henrik Wergelands hus, rom 536

Marcin Kilarski, assistant professor in English language at the Adam Mickiewicz university in Poznan, will visit the University of Oslo in April, and give a guest lecture on nominal classes the 25th of April at 15:15. His areas of research include morphology, Algonquian and Iroquoian languages, language history, language contact and nominal classes. The latter is the subject for the guest lecture in Oslo the 25th of April.

The guest lecture will be held in English and is open to everybody.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 16. mai. 2014 15:15 - 16:15, Henrik Wergelands hus, rom 536

Vi varmer opp til nasjonaldag og grunnlovsjubileum med et foredrag om forskjellene mellom språklig høflighet på polsk og norsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Tid og sted: 23. mai. 2014 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Tid og sted: 23. mai. 2014 15:15 - 16:30, Henrik Wergelands hus, rom 536

Denne fredagen kommer Oda Røste Odden og Eivor Finset Spilling for å presentere funn fra masteroppgavene sine.

Tid og sted: 6. jun. 2014 15:15 - 16:15, Henrik Wergelands hus, rom 536

Janus Mortensen er ”lektor” (dvs. førsteamanuensis) i engelsk språk ved Roskilde universitet. Han har mellom anna forska på språkideologiar, lingvistiske landskap, engelsk som lingua franca og engelsk og dansk grammatikk, og publisert artiklar i tidsskrift som International Journal of the Sociology of Language, Danske Talesprog og Journal of English as a Lingua Franca.