print logo

Arrangementer ILN

Kommende arrangementer

Tid og sted: 16. apr. 2015 12:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Klaus Johan Myrvoll ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering

Tid og sted: 21. apr. 2015 13:15 - 15:00, Salen, U1 i ZEB

Professor Petri Toiviainen, a world leading music researcher from the University of Jyväskylä, will present an overview of the emerging field of sound and music computing (SMC).

Tid og sted: 23. apr. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Stipendiat Magdalena Łuniewska ved Universitetet i Warszawa vil presentere normer for tilegnelsalder for 299 ord på tvers av 25 ulike språk.

Tid og sted: 6. mai. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Vi får en sniktitt på et foredrag om prosjektet Demens hos flerspråklige som skal holdes på ISB10 i New Jersey i slutten av måneden.

Tid og sted: 8. mai. 2015 16:15 - 18:00, Beorg Sverdrups hus, rom 3514 - "Elektronisk klasserom"