print logo

Arrangementer ILN

Kommende arrangementer

Tid og sted: 24. feb. 2015 13:00 - 15:30, Undervisningsrom 4/Elektronisk klasserom

Anne Birgitte Rønning arrangerer et halvdagsseminar med Mats Malm og Jenny Bergenmar fra Universitetet i Gøteborg, Bente Larsen fra dighumlab i Danmark  og Jon Haarberg, Universitetet i Oslo. Det er åpent for alle.

Tid og sted: 27. feb. 2015 13:00, auditorium Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Annika Bøstein Myhr ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989

Tid og sted: 6. mar. 2015 13:00, auditorium Simula, Ole- Johan Dahls hus, Forskningsparken

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

Tid og sted: 24. mar. 2015 14:15 - 16:00, Undervisningsrom 4/Elektronisk klasserom

Jarle Ebeling, Gunnar Liestøl og Espen Uleberg arrangerer to timers seminar om 3D-modellering, digital design, museer og kulturhistorie. Åpent for alle.

Tid og sted: 21. apr. 2015 13:15 - 15:00, Salen, U1 i ZEB

Professor Petri Toiviainen, a world leading music researcher from the University of Jyväskylä, will present an overview of the emerging field of sound and music computing (SMC).