print logo

Arrangementer ILN

Kommende 5 dager

02 mar
Tid og sted: 2. mar. 2015 13:00, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Guro Nore Fløgstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forking paths: Category change, subfunction variation, and Preterits in Porteño Spanish and beyond

Tid og sted: 2. mar. 2015 14:15 - 16:00, P.A.Munchs hus, seminarrom 10, Blindern

I boken Bak Fasaden i Oslo-skolen (2014), er forfatter Simon Falkenes svært kritisk til Oslo-skolen. Hva har skjedd siden boken kom ut? Åpent seminar med Simon Malkenes.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 6. mar. 2015 13:00, auditorium Simula, Ole- Johan Dahls hus, Forskningsparken

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

Tid og sted: 6. mar. 2015 14:15, Henrik Wergelands hus, Room 536

Guest lecture by Christine Meklenborg Salvesen on verb second word orders in Germanic and Romance, and the use of resumptive elements in V2 languages. Open for all.

Tid og sted: 24. mar. 2015 14:15 - 16:00, Undervisningsrom 4/Elektronisk klasserom

Jarle Ebeling, Gunnar Liestøl og Espen Uleberg arrangerer to timers seminar om 3D-modellering, digital design, museer og kulturhistorie. Åpent for alle.

Tid og sted: 26. mar. 2015 14:15 - 16:00, Rom 536, Henrik Wergelands hus

Postdoktor Gözde Mercan ved Senter for flerspråklighet kommer til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse for å holde foredraget "The representation of (morpho-)syntax in bilingual minds".

Tid og sted: 21. apr. 2015 13:15 - 15:00, Salen, U1 i ZEB

Professor Petri Toiviainen, a world leading music researcher from the University of Jyväskylä, will present an overview of the emerging field of sound and music computing (SMC).