Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se egen oversikt over avlagte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet frem til og med juni 2010.

Kommende disputaser

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15, Aud Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Kristina Leganger Iversen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker