Politisk forum: Den dansk-norske kolonialismen i kunst, litteratur og historie

Workshop med Mathias Danbolt (Københavns Universitet) og Lill-Ann Körber (UiO).

Plakat for udstillingen "Blinde vinkler: Billeder af kolonien Dansk-Vestindien" i Det Kongelige Bibliotek i København. Udstillingen blev kurateret af Mathias Danbolt, Mette Kia Krabbe Meyer og Sarah Giersing. Plakaten viser et tidligt foto (daguerreotypi) af den danske pige Louisa Bauditz og hendes amme Charlotte Hodge, ca. 1847.

Om arrangementet

Mathias Danbolt: "Translokale kolonihistorier: Perspektiver på det dansk-norske imperiet i kunst og visuel kultur"

Lill-Ann Körber: "Dansk och norsk sakprosa om den gemensamma kolonitiden"

De båda korta inläggen är tänkt som inbjudan till att gemensamt diskutera den felles dansk-norska kolonitiden. Hur hanteras och representeras minnet och arvet efter kolonialism och slaveri i de två länderna idag?

Om foreleserne

Mathias Danbolt har en ph.d fra Universitetet i Bergen (UiB) og er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Københavns Universitet. Han jobber med et forskningsprosjekt om bearbeidingen av nordiske kolonihistorier i samtidskunst og visuelle kultur. Prosjektet er en oppfølger av Danbolts postdoktorprosjekt Colorblind? Theorizing Race in Danish Contemporary Art and Performance.

Lill-Ann Körber er postdoktor i forskningsprosjektet "Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid" (ScanGuilt) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN). Hun arbeider innenfor grensefeltet mellom nordisk litteratur, postkolonialisme og kultur- og kunsthistorie.

Om Politisk forum

Politisk forum vil primært være en foredragsrekke, hvor hensikten er å etablere et forum for forskere ved HF som arbeider med prosjekter som kan ha politisk relevans i vid forstand. Slik skal forumet også å bidra til å synliggjøre at humanistisk forskning ofte er direkte relevant for politiske spørsmål, og slik styrke humanioras samfunnskontrakt på dette området.

Vekten vil ligge på forskning som kan ha et kritisk potensiale, og som finner sted ved Det humanistiske fakultet ved UiO. Senere er målet å invitere foredragsholdere utenfra som kan gi interessante bidrag til den politiske diskusjonen i samtiden.

Emneord: Historie, Kunsthistorie, Litteratur, Kolonialisme, Danmark, Norge
Publisert 8. feb. 2018 13:13 - Sist endret 14. feb. 2018 09:44