print logo

MONS 15: Møte om norsk språk

MONS er den største konferansen for utforsking av norsk språk. Målgruppe for konferansen er forskere og masterstudenter.

MONS (Møte om norsk språk) er et forum for alle som forsker på norsk språk. Konferansen holdes annethvert år og alterneres mellom norske universiteter.
Oversikt over tidligere konferanser

Program

Program
Det kan inneholde feil, som da bes meldes til komiteen.

Om deltakere har spesifikke ønsker om tidspunkt, vil komiteen forsøke å hjelpe, men vi
ber om forståelse for at dette ikke alltid lar seg gjøre.

Konferansemiddag 22. november

Det blir konferansemiddag fredag 22. november (nærmere detaljer kommer senere).

Mac-brukere

UiO har Powerpoint og PC på seminarrom og forelesningssaler. Om noen tar med sin egen Mac, er det veldig viktig at de også har med seg nødvendige overganger for oppkobling mot prosjektor. De trenger da å ta med en VGA-kabel, blant annet, ifølge IT-avdelinga ved UiO.

Plenumsforedrag

  • Anna-Malin Karlsson (Uppsala): Textforskning – vad, hur och varför?
  • Terje Lohndal (NTNU, Trondheim): Utviklingstrekk i moderne generativ lingvistikk
  • Pia Quist (København): Det flersprogede sted i det nationale - Om sted som variabel og koncept i sprogforskningen

Sammendrag av foredragene
 

Det blir fem dugnadsgrupper (gruppeleders navn i parentes):

• Norsk tegnspråk (Eli Raanes og Rolf Piene Halvorsen, HiST)

• Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver (Hanne Gram Simonsen, UiO)

• Kognitiv pragmatikk (Thorstein Fretheim, NTNU)

• Sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet (Bente Ailin Svendsen, UiO)

• Mellomnorsk (Ivar Berg, NTNU)
 

Se nærmere om de enkelte gruppene

Dugnadsgrupper

Sammendrag mellomnorsk

Sammendrag pragmatikk

Sammendrag tegnspråk

Sammendrag sosiolingvistiske perspektiver på flerspråklighet

Sammendrag flerspråklig tilegnelse

Frist for sammendrag

Frist for å sende inn sammendrag er 25. august.

Vi tar imot sammendrag til alle deler av det som tradisjonelt faller inn under disiplinene nordisk språkvitenskap, allmenn språkvitenskap og norsk som andrespråk.

Sammendrag til dugnadsgrupper sendes til de respektive dugnadsgruppelederne og i gjenpart til arrangementskomiteen ved Hans-Olav Enger.

Sammendrag som ikke er ment for noen dugnadsgruppe, skal være på 1/2 til 1 side, og sendes arrangementskomiteen ved Hans-Olav Enger.

Hotell

Du kan bestille rom på:

Rica Travel Hotel, Arbeidergata 4 (50 m fra Karl Johans gate og Stortinget)

5 dobbeltrom, kr 1695
20 enkeltrom, kr 1445

Ved bestilling av rom må referanse oppgis: 16145825
Telefon: 22 00 33 00
E-post: rica.travel.hotel.oslo@rica.no

 

Rica G20, Grensen 20

25 enkeltrom, kr 1495

Ved bestilling av rom må referanse oppgis: 16135315
Telefon: 22 01 64 00
E-post: rica.hotel.g20@rica.no

Påmelding

Konferanseavgift
Ordinær deltaker kr 900
Student kr 600
Festmiddag kr 800

Registrering begynner torsdag 21. kl. 12, mens selve konferansen tar til kl 13. Konferanseavgiften dekker lunsj fredag og lørdag.

 

Frist for påmelding: 1. november

 

Vel møtt til Oslo i november!
 

Komiteen for MONS 15

Anne Golden, Hanne Gram Simonsen, Karl-Gunnar Johansson,

Ingri D. Jølbo, Hans-Olav Enger.

Deltakerliste http://www.hf.uio.no/iln/forskning/aktuelt/arrangementer/konferanser/2013/deltakerliste-pr.-22.11..pdf

 

Arrangør

ILN
Publisert 3. jul. 2013 15:47 - Sist endret 23. nov. 2013 09:19