NOA-konferansen 2018: Livslang utdanning og læring

Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk arrangeres av Universitetet i Oslo 11. og 12. oktober. 

Illustrasjonsbilde: pixabay.com (CC0 Creative Commons)

Vi ønsker med overskriften «Livslang utdanning og læring» å gi rom for både forskere i det teoretiske feltet og de som jobber anvendt innenfor for eksempel undervisning og bruk av andrespråksteori. Fristen for innlevering av sammendrag var tirsdag 8. mai.

NORAN-skolen arrangeres lørdag 13. oktober på campus Blindern.

Publisert 14. feb. 2018 18:40 - Sist endret 26. mai 2018 22:15