English version of this page

Klinisk lingvistikk og språktilegnelse

Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN består av forskere og stipendiater ved ILN og enkeltforskere fra andre, samarbeidende institusjoner. Mange av oss er tilknyttet Senter for flerspråklighet.

Våre forskningsfelt er klinisk lingvistikk og språktilegnelse.

Vi arbeider med flere ulike prosjekter, har utviklet formidlingsnettstedet Språkvansker om språkutvikling og språkvansker og deltar i nettverk. I tillegg har vi et bredt samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner og brukerorganisasjoner.

Inger Moen (1940-2015)  minneord

Arrangementer

Omtrent en gang i måneden arrangerer vi Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Foredragene er gratis og åpne for alle interesserte. Om du vil få informasjon om arrangementene på e-post, kan du melde deg på e-postlista vår.

24 mai
14:15, Mutliling Meeting Room / HW421

24. mai kommer Melanie Kirmess til Forum for klinisk lingvistikk og språktilegnelse. Hun vil presentere forskning på SunCIST, et program for rehabilitering for afasirammede etter hjerneslag, prøvd ut ved Sunnaas sykehus.

 
Emneord: Språktilegnelse, Klinisk lingvistikk, Språkvansker
Publisert 23. aug. 2010 16:11 - Sist endret 9. mars 2018 16:41