Deltakere i Leksikografi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kristin Hagen Senioringeniør +47-22857110 kristin.hagen@iln.uio.no Språkteknologi, Korpus, Humanistisk informatikk, Dialekter
Ruth E Vatvedt Fjeld
Knut E. Karlsen
Elisabeth Lien Student elien@ifi.uio.no
Anders Nøklestad Senioringeniør +47 22 84 40 42 anders.noklestad@iln.uio.no Humanistisk informatikk, Lingvistikk, Norsk språk, Språkteknologi, Korpus, Internett
Christian-Emil Smith Ore Førsteamanuensis +47-22856968 90117410 (mob) 90117410 c.e.s.ore@iln.uio.no Digitial humaniora, Humanistisk informatikk, Leksikografi, Afrikanske språk, Tekstkoding, Edisjonsfilologi, Begrepsmodellering, Ontologi, Informsjonsarkitektur
Lars Sigurdsson Vikør professor (hovudredaktør) - Norsk Ordbok 2014 +47 22 85 43 29 l.s.vikor@iln.uio.no Leksikografi, Norsk språk, Nordgermanske språk, Nynorsk, Språkplanlegging, Språkhistorie, Indonesisk
Boye Wangensteen
Åse Wetås
Andreas Tandberg rådgiver +47-22855750 45227244 (mob) andreas.tandberg@mn.uio.no
Øyvind Eide
Janne Bondi Johannessen Professor +47-22856814 92896634 (mob) +47 928 966 34 j.b.johannessen@iln.uio.no Språkteknologi, Lingvistikk, Grammatikk, Nordisk språk, Flerspråklighet, Talespråk, Dialektologi
Oddrun Grønvik +47-22854327 oddrun.gronvik@iln.uio.no Nordistikk, Nordisk språk, Leksikografi, Morsmålsleksikografi, Afrikanske språk
Gordana Ilić Holen Rådgiver +47-22840124 98041009 (mob) g.i.holen@ceres.no Cristin
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Eszter Horvati
Dagfinn Worren Professor emeritus +47-22854391 +47 41 02 32 19 (mob) dagfinn.worren@iln.uio.no Nordisk språkvitskap, Leksikografi, Målførekunnskap, Nynorsk

Andre deltakere