English version of this page

Nordic Society for Metrical Studies (NordMetrik)

Nordisk selskap for metriske studier (NordMetrik) er et tverrfaglig internasjonalt nettverk som samler litterater, lingvister, psykologer, oversettere, musikkvitere og andre som beskjeftiger seg med poesiens rytmiske og prosodiske forhold.

Selskapet ble stiftet i Göteborg i 1986 under navnet Centrum för Metriska Studier. I 2006 ble forskernettverket omdøpt til Nordisk selskap for metriske studier / Nordic Society for Metrical Studies.

Visuell rytme i Kulturhuset i Stockholm. Peter Celsing 1974 (kilde: Catharina Dyrssen i Kunstens rytmer i tid og rom).

│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│NORD│METRIK│

 

Forrige konferanse - Versification: Metrics in Practice - ble arrangert i Helsinki 25.-27. mai 2016.

Publisert 27. sep. 2017 11:18 - Sist endret 30. sep. 2017 14:18