Publikasjoner

Tonya Kim Dewey & Frog (red.): Versatility in Versification: Multidisciplinary Approaches to Metrics (Peter Lang, 2009)

Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg (red.): Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja (Kabusa Böcker, 2008)

Christian Kock (red.): Metrik & musik (Rhetor förlag, 2002)