Arrangementer

 

2016

Kognitivt sommerseminar 2016, Universitetet i Bergen

20-21 juni 2014

Kognitivt sommerseminar 2014, Universitetet i Tromsø. Mer informasjon

10 - 11 juni 2012

Kognitivt sommerseminar 2012. Norsk Videnskaps-Akademi, Oslo. Mer informasjon Omtale Bilder

Vår 2011

Seminar i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Oslo, se program

Høsten 2010

Lesegruppe i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Tromsø

Høsten 2010

Seminar i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Oslo

Våren 2010

Lesegruppe i kognitiv lingvistikk ved Universitetet i Tromsø

Våren 2010

Kognitivt seminar ved Universitetet i Oslo

3.–4. juni 2010

Kognitivt sommerseminar i Bergen. Mer informasjon

17.-18. juni 2009

Kognitivt sommerseminar 2009, Høgskolen i Hedmark .
Lysarkene fra seminaret

 
 
Kognitivt sommerseminar 2014
 
Kognitivt sommerseminar 2014 ble arrangert på Universitetet i Tromsø. Her er arrangementskomiteen. Tom Egan (styremedlem), Nina Gram Garmann (leder), Laura Janda (arrangementsansvarlig) og Tore Nesset (styremedlem).
 
 
 
Kognitivt sommerseminar 2012
 
Kognitivt sommerseminar 2012 ble arrangert på Vitenskapsakademiet, i samarbeid med UiO og UiT. Her er arrangementskomiteen. Bak fra venstre Guro Fløgstad (leder), Hanne Eckhoff (leder), Laura Janda (medorganisator), Tore Nesset (medorganisator), Stephen Dickey (invitert taler), Anastasia Makarova (medorganisator), Anna Endresen (medorganisator), Julia Kuznetsova (medorganisator), Mark Turner (invitert taler).

Foto: Vibeke E. Nøkling

Kognitivt sommerseminar 2008

Norkog ble grunnlagt på kognitivt sommerseminar ved Universitetet i Tromsø i 2008. Fra 2008-2012 besto styret av fra venstre Guro Fløgstad, Hanne Eckhoff og Thomas Egan.

 

Publisert 6. okt. 2015 11:21 - Sist endret 30. nov. 2015 13:10