Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy og Hans Kristian Rustad er nye førsteamanuenser i nordisk litteratur

Bjorvand Bjørkøy har lang erfaring fra ILN, mens Rustad er fersk her på UiO. Begge gleder seg til å ta fatt på høstsemesteret.

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (Foto: Olaf Christensen)

– Etter ett år med drama og musikk på Viken folkehøgskole studerte jeg fransk, nordisk og PPU ved UiO. Planen var å bli lærer i skolen, men så ble det i stedet jobb ved prosjektet Henrik Ibsens skrifter, der jeg jobbet som manusredaktør for kommentarbindene i seks år. Det var en fantastisk og lærerik sjokkstart på jobblivet, sier Bjorvand Bjørkøy.

Da prosjektet var ferdigstilt, fristet det å lære mer, noe hun fikk sjansen til da hun i 2010 fikk ph.d-stipend med et bokhistorisk og tekstkritisk prosjekt som hun disputerte over i 2015. Etter å ha undervist i nordisk litteratur ved ILN i et par år, fikk hun fast stilling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun har vært førsteamanuensis i norsk litteratur det siste året.

– Det har vært fint og utvidende på flere måter, men jeg er likevel innmari glad over å ha kommet hjem igjen til ILN, sier Bjorvand Bjørkøy.

Forskning og undervisning

– Til høsten skal jeg undervise i nordisk barne- og ungdomslitteratur og i nordisk litteratur fra perioden 1800-2000. Det gleder jeg meg til! Og ellers skjer det mye, så jeg leser og skriver i hver ledige stund. Denne høsten kommer kollega Ståle Dingstad og jeg med boka Litterære kretsløp.

Litt senere på høsten utkommer antologien Litteratur og ære, som hun er redaktør for sammen med kollega Thorstein Norheim. Fremover skal hun særlig jobbe med eldre dansk-norsk barnelitteratur som del av NFR-prosjektet Literary Citizens of the World og med ei bok om norske noveller. For tiden er Bjorvand Bjørkøy i ferd med å avslutte ei bok om den aldrende i norsk samtidslitteratur, og hun er så vidt i gang med en fagdidaktisk bok om hvorfor og hvordan arbeide med Ibsen i skolen, for Fagbokforlaget.

– Stort sett har jeg det som best når jeg kan jobbe med mange ting på en gang; selv om prosjektene er veldig forskjellige, lærer jeg alltid noe fra det ene feltet som får meg til å tenke nytt og annerledes om noe annet. Det er det beste med å jobbe med litteratur. Utfordringene er varierte, både emosjonelt og intellektuelt, og man får tilgang til så å si alle deler av livet, alt som berører og angår oss, avslutter Bjorvand Bjørkøy.

Hans Christian Rustad

Hans Christian Rustad. (Foto: privat)

Rustad har hovedfag i nordisk litteratur fra Universitetet i Bergen, og doktorgrad i nordisk litteraturvitenskap fra Universitetet i Agder fra 2008. I flere år har han undervist ved Høgskolen i Hedmark på Hamar, nå Høgskolen i Innlandet, og hatt kurs på lærerutdanningen og på nordisk grunn- og mellomfag. De siste årene har Rustad hatt det meste av sin undervisning på en masterutdanning i digital kommunikasjon og kultur.

– Doktoravhandlingen handlet om litterære hypertekster, det vi i dag gjerne omtaler som elektronisk eller digital litteratur. Siden da har jeg forsket mer og mer på lyrikk, samt på relasjoner mellom litteratur og medier. I høst gir jeg dessuten ut en monografi om fotografi i norsk lyrikk. Boka heter Fotopoetikk, sier Rustad.

Forskning og undervisning

–  I høst skal jeg undervise på kurset Norwegian World Literature, og noe på et kurs om norsk litteratur 1800-2000. Hvordan våren blir, vet jeg ikke, men jeg skal som veileder følge noen spennende masteroppgaver gjennom studieåret, fortsetter han.

Rustad kommer til å fortsette med mindre og større forskningsprosjekter om modernistisk lyrikk og samtidslyrikk, og han skal forsøke å utvikle et større forskningsprosjekt om lyrikk, politikk og engasjement.

Av Olaf Christensen
Publisert 18. aug. 2017 11:19 - Sist endret 31. aug. 2017 09:28