Mikael Males er ny førsteamanuensis i norrøn filologi

Mikael Males har bakgrunn fra Göteborgs universitet og tok doktorgraden ved UiO. Til sommeren starter han opp prosjektet "Myths about language in the Middle Ages", finansiert av Forskningsrådet.

Mikael Males (Foto: Olaf Christensen)

Males har sin bakgrunn i klassiske språk og historie ved Göteborgs universitet, samt ettårige studieopphold på Island og i Italia. Han kom til Norge for å ta doktorgrad, fordi det her var mulig å anlegge et syntetiskt, filologisk forskningsperspektiv innen hans felt.

– Til sommeren kommer jeg til å starte opp prosjektet "Myths about language in the Middle Ages", finansiert av Forskningsrådet. Det handler om hvordan man i middelalderen forklarte hvorfor man kunne anvende sitt eget språk for høyere litterære funksjoner. Dette spørsmålet har aldri blitt studert i et bredt europeiskt perspektiv, og prosjektet kommer til å spenne fra Island till Armenia, fra Irland til det flerkulturelle Spania. 15 spesialister innen de respektive filologiene deltar, sier Males. 

– Jeg kommer også til å fortsette med min egen spesialgren, skaldedikt, og interaksjonen mellom latinsk og norrøn kunnskapskultur. Jeg kommer i tillegg til å undervise i norrøn filologi i sine ulike opprinnelsesformer, slik som språk, litteratur og håndskriftskultur, avslutter Males.

Av Olaf Christensen
Publisert 6. feb. 2017 21:06 - Sist endret 9. feb. 2017 11:35