English version of this page

Variasjon og endring i den nordiske verbfrasen

Om prosjektet

For mer informasjon, se prosjektets nettsider på engelsk.

Finansiering

Variasjon og endring i den nordiske verbfrasen (2016-2020) er finansiert av Norges forskningråd som et prosjekt under FRIPROs Unge forskertalenter

 

Publisert 2. jan. 2017 13:37 - Sist endret 3. jan. 2017 14:24