Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjoner registrert i Cristin.

 • Field, Hartry; Lederman, Harvey & Øgaard, Tore Fjetland (2017). Prospects for a Naive Theory of Classes . Notre Dame Journal of Formal Logic.  ISSN 0029-4527.  58(4) . doi: 10.1215/00294527-2017-0010
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.
 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 37 - 84
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Artikkel.  s 239 - 248
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  kapittel.  s 213 - 228
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 6- 14
 • Males, Mikael (2017). 1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  s 1- 24
 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn & Thygesen, Ragnar (2017). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency . Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(3), s 1- 20 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251
 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 351 - 360
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Global søstersolidaritet" , I: Anne-Marie Mai (red.),  Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740830422.  Kap. 20.  s 245 - 255
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  kapittel.  s 131 - 144
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Bolk.  s 217 - 232
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  93(1), s 25- 32
 • Körber, Lill-Ann (2017). Toxic Blubber and Seal Skin Bikinis, or: How Green Is Greenland? Ecology in Contemporary Film and Art, In Lill-Ann Körber; Scott MacKenzie & Anna Westerståhl Stenport (ed.),  Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  Kapittel 9.  s 145 - 167
 • Øgaard, Tore Fjetland (2017). Skolem Functions in Non-Classical Logics . Australasian Journal of Logic.  ISSN 1448-5052.  14(1), s 181- 225
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(2), s 201- 218 . doi: 10.1080/00313831.2015.1017837
 • Bache-Wiig, Harald (2016). Jona Lie - en framsynt varsler på nett med nåtida?, I: Steinar Gimnes (red.),  Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998425.  artikkel.  s 57 - 72
 • Oxfeldt, Elisabeth (2016). Horror and Postcolonial Guilt in Abo Rasul's Unfun . Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  103(1), s 35- 48 . doi: 10.18261/issn.1500-1989-2016-01-04 Fulltekst i vitenarkiv
 • Wetås, Åse (2016). uty-utæveleg, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet.  Det Norske Samlaget.  ISBN 82-521-5105-1.  (alfabetbolk).
 • Wikstrøm, Solveig (2016). undulasjon-ungevis, utgabba-uthått, vei-veispring, vol-vomløyse, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Alfabetbolkar.
 • Grønvik, Oddrun (2016). [ulm – ulvut], [yte – yteved], I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  [ulm – ulvut], [yte – yteved].
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Frå ulk - ullvær til æva - ævordøme.
 • Enger, Hans-Olav (2016). The No Blur Principle and Faroese conjugation. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  138(1), s 1- 29 . doi: 10.1515/bgsl-2016-0001
 • Kinn, Kari; Rusten, Kristian A. & Walkden, George (2016). Null subjects in early Icelandic. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  28(1), s 31- 78 . doi: 10.1017/S1470542715000136
 • Berge, Kjell Lars; Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), s 172- 189 . doi: 10.1080/09585176.2015.1129980
 • Evensen, Lars Sigfred; Berge, Kjell Lars; Thygesen, Ragnar; Matre, Synnøve & Solheim, Randi (2016). Standards as a tool for teaching and assessing cross-curricular writing. Curriculum Journal.  ISSN 0958-5176.  27(2), s 229- 245 . doi: 10.1080/09585176.2015.1134338
 • Oxfeldt, Elisabeth (2016). The Fairy-Tale Film in Scandinavia, In Jack Zipes; Pauline Greenhill & Kendra Magnus-Johnston (ed.),  Fairy-Tale Films Beyond Disney. International Perspectives.  Routledge.  ISBN 9780415709293.  Ch. 8.  s 109 - 123
 • Myhr, Annika Bøstein (2016). Language and Identity in ‘Mangfolds-Norge’: Or Why Brynjulf Jung Tjønn Wrote Chinaman in Bokmål and His Other Novels in New Norwegian. European Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 2191-9399.  46(1), s 55- 75 . doi: 10.1515/ejss-2016-0004

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  284 s.
 • Körber, Lill-Ann; MacKenzie, Scott & Westerståhl Stenport, Anna (ed.) (2017). Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  273 s.
 • Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (red.) (2016). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  1648 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Opsahl, Toril (2017). Dead, but won't lie down? Grammatical gender among Young Norwegians.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Vindenes, Urd (2017). A usage-based approach to cycles of demonstrative reinforcement.
 • Odden, Oda Røste (2017). Type noun constructions (TNCs) in North Scandinavian and beyond: Multiple motivations behind similarities across languages.
 • Odden, Oda Røste (2017). Diasystematicity and multiple source constructions in more than one variety in the grammaticalisation of type noun constructions.
 • Opsahl, Toril (2017, 01. januar). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året.. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2017). Dialekt .
 • Lødrup, Helge (2017). Norwegian pseudocoordinations with the verb drive ‘carry on’: Control, raising, grammaticalization.
 • Ore, Espen Smith (2017). Digital Classics outside the echo-chamber. Digital Scholarship in the Humanities.  ISSN 2055-7671.  32(2), s 457- 459 . doi: 10.1093/llc/fqx018
 • Wapinska, Ewa (2017). The teacher`s role and her, and her students` symbiotic living autonomy.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2017). Hvordan står det til? En analyse av innhold og språkbruk i journalnotater forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk.
 • Körber, Lill-Ann (2017). St-Barthélemy och (det osynliga) minnet av svensk slavhandel.
 • Körber, Lill-Ann (2017). Swedish Exceptionalism Elsewhere: "Paradise Tourism" to St. Barthélemy.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Bli ved din lest - klassereiser og maktstrukturer i sagaene.
 • Wapinska, Ewa (2017). International Students`Voices on Creating Communities of Practice.
 • Berezkina, Maimu (2017). Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media.
 • Wiig, Mona (2017). Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning.
 • Vindenes, Urd (2017). Ommøblering i grammatikken. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.
 • Wapinska, Ewa (2017). Content-Based Language Instruction. Norwegian Language Learning - experiences and practices.
 • Wapinska, Ewa (2017). Creating Communities of Practice: Enhancing Norwegian Language Learning.
 • Kongslien, Ingeborg (2017). Freedom from and Freedom to: Nordic Narratives of Migration and Quests for Freedom, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kap..  s 283 - 310
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Norsk ungdoms globale dannelse - i og udenfor skolen".
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus.
 • Lødrup, Helge (2017). The development of Norwegian pseudocoordinations with the verb drive 'carry on'.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Managing Multicultural Tenants: Rental Agreements in Audur Jonsdottir's Depositum and Vigdis Hjorth's Et norsk hus".
 • Tønnesson, Johan (2017, 08. februar). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk..  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?.
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017, 15. april). Johan og Georg. [Tidsskrift].  Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster.
 • Kraft, Kamilla (2017). Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Lødrup, Helge (2017). Norwegian pseudocoordinations with the verb drive ‘carry on’: Control, raising, grammaticalization.
 • Ross, Daniel & Lødrup, Helge (2017). SIT as a progressive marker in pseudocoordination?.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Om H.C. Andersen".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Artikkel.  s 181 - 188
 • Sevinc, Yesim (2017). Language Anxiety in the Immgirant Context. An interdisciplinary perspective.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur".
 • Enger, Hans-Olav (2017). Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).
 • Enger, Hans-Olav (2017). Thoughts on morphomes, also in the light of variation.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Helland, Frode; Iversen, Kristina Leganger & Yang, Julianne Q. M. (2017). "Skyldfølelse i en globaliseringstid: om skyld, makt og et aktivistisk humaniora".
 • Körber, Lill-Ann; MacKenzie, Scott & Westerståhl Stenport, Anna (2017). Introduction: Arctic Modernities, Environmental Politics, and the Era of the Anthropocene, In Lill-Ann Körber; Scott MacKenzie & Anna Westerståhl Stenport (ed.),  Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  Innledning.  s 1 - 20
 • Wapinska, Ewa & Tomson, Annely (2017). Assessing B2 exam papers at B2 level through the CEFR lens.
 • Wiedner, Jakob Anton Paul (2017). (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language.
 • Odland, Anne Myklebust & Torp, Arne (2017). Svartedauden gjorde at vi begynte å skrive dansk. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  s 90- 92
 • Torp, Arne (2017). Bekymringsverdig distinksjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 18
 • Torp, Arne (2017, 22. januar). Om sørlandsk. sørlending og sydlending. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Torp, Arne (2017, 17. januar). Blaude konsonanter og andre sørlandske språktrekk. [Radio].  NRK - Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2017, 11. januar). Om bokstaven Æ. [Radio].  NRK Kulturhuset.
 • Vindenes, Urd (2017, 12. februar). Vil vi ha "hen"?. [Radio].  Språkteigen i NRK P2.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017, 29. januar). Deadline DR2. "Forskning - Skandinavere plages af skyld" og "Globalisering - Er 'scanguilt' berettiget?" . [TV].  DR2.
 • Solem, Marit Gausdal Skarbø (2017). Hvem vet best? En samtaleanalytisk studie av elever og læreres kunnskapsforhandling i helklassesamtaler.
 • Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2017). Språkkartlegging og flerspråklige barn.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017, 03. januar). Islendingesagaene. [Radio].  NRK, P2.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
 • Vindenes, Urd & Eiesland, Eli Anne (2016). Det villeste nye språkpåfunnet kommer fra amerikanske universiteter . Aftenposten Viten.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). Fordreia historieformidling. [Kommentar om filmen Birkebeinerne]. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (7), s 27- 27
 • Opsahl, Toril (2016, 21. februar). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 07. februar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Myrvoll, Klaus Johan (2016). Fornying i litteraturvitskapen. [Melding av] Erik Bjerck Hagen: Hvordan lese Ibsen? Samtalen om hans dramatikk 1879–2015. Universitetsforlaget 2015. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  (3), s 35- 35
 • Odden, Oda Røste (2016, 17. januar). En slags eller et slags? . [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016, 10. januar). Den type ting . [Radio].  NRK P2.
 • Odden, Oda Røste (2016). Et slags konstruksjonsparadigme. Et paradigmeskjema for ubestemte nominalfraser med ordet slags.
 • Opsahl, Toril (2016, 02. januar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Fløgstad, Guro Nore (2016). "Et språk som alle andre". Om blandingsspråk (og bruksbasert teori)..
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2016). Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er.
 • Myhr, Annika Bøstein (2016). Grensemotivet i Mikhail Sjisjkins romaner. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  1

Se alle arbeider i Cristin