Siste publikasjoner

Oversikt over våre siste publikasjoner registrert i Cristin.

 • Ore, Christian-Emil Smith (2018). Oceans of Data: Creating a Safe Haven for Information, In Espen Uleberg & Mieko Matsumoto (ed.),  Exploring Oceans of Data.  Archaeopress.  ISBN 978-1-78491-730-2.  kapittel.
 • Field, Hartry; Lederman, Harvey & Øgaard, Tore Fjetland (2017). Prospects for a Naive Theory of Classes. Notre Dame Journal of Formal Logic.  ISSN 0029-4527.  58(4), s 461- 506 . doi: 10.1215/00294527-2017-0010 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ore, Christian-Emil Smith (2017). Edisjonsfilologi, fjernlesning og digitale utgaver, I: Paula Henrikson; Mats Malm & Petra Söderlund (red.),  Textkritik som analysemetod. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2-4 oktober 2015.  Svenska vitterhetssamfundet.  ISBN 978-91-7230-187-0.  Kapittel 2.  s 26 - 44
 • Males, Mikael (2017). The Last Pagan. Journal of English and Germanic philology.  ISSN 0363-6941.  116(4), s 491- 514
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Iversen, Kristina Leganger (2017). "Sjå, ein perker!" Rasialisert interpellasjon i samtidspoesien ...eller kvifor vi treng å lese og å lese med Fanon i dag.. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(4, 2016 - 1, 2017), s 69- 93
 • Worren, Dagfinn (2017). Fleirgenerasjonsverket Norsk Ordbok - frå nasjonsbyggjar til grunnlovsjubileumsprosjekt, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 37 - 84
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Tydings- og formkomplekset skuld vs. skyld - eit innfløkt terreng, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Artikkel.  s 239 - 248
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 213 - 228
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Males, Mikael (2017). 1100-talets pseudonyma skaldediktning: En kritisk granskning. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 1- 24 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berge, Kjell Lars; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Matre, Synnøve; Solheim, Randi; Evensen, Lars Sigfred; Otnes, Hildegunn & Thygesen, Ragnar (2017). Introducing teachers to new semiotic tools for writing instruction and writing assessment: consequences for students’ writing proficiency. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  24(3), s 1- 20 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1330251
 • Worren, Dagfinn (2017). Eit maskulint i-mål, I: Jan-Ola Östmann; Caroline Sandström; Pamela Gustavsson & Lisa Södergård (red.),  Ideologi, identitet, intervention.  Nordica vid Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet.  ISBN 9789515129963.  Kapittel.  s 351 - 360
 • Kongslien, Ingeborg (2017). Freedom from and Freedom to: Nordic Narratives of Migration and Quests for Freedom, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel.  s 283 - 310
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Global søstersolidaritet", I: Anne-Marie Mai (red.),  Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alle grænser 1990-2015.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740830422.  Kap. 20.  s 245 - 255
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 131 - 144
 • Worren, Dagfinn (2017). Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 217 - 232
 • Worren, Dagfinn (2017). Norsk Ordbok frå A til Å i tolv band. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  93(1), s 25- 32
 • Körber, Lill-Ann (2017). Toxic Blubber and Seal Skin Bikinis, or: How Green Is Greenland? Ecology in Contemporary Film and Art, In Lill-Ann Körber; Scott MacKenzie & Anna Westerståhl Stenport (ed.),  Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  Kapittel 9.  s 145 - 167
 • Øgaard, Tore Fjetland (2017). Skolem Functions in Non-Classical Logics. Australasian Journal of Logic.  ISSN 1448-5052.  14(1), s 181- 225 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Per Thomas (2018). Ribereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245023497.  201 s.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (red.) (2017). The Power of Motifs / MMMMM ... Alone (of all her sex). KORO Kunst i offentlig rom / Public Art Norway.  ISBN 978-82-93033-14-1.  92 s.
 • Hoel, Kåre & Schmidt, Tom (2017). Bustadnavn i Østfold. 16. Berg.. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-892-0.  472 s.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (red.) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  284 s.
 • Körber, Lill-Ann; MacKenzie, Scott & Westerståhl Stenport, Anna (ed.) (2017). Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  273 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Fløgstad, Guro Nore & Eiesland, Eli Anne (2018). Ei litta kaffetår Om bruk av hunkjønnsmorfologi på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.
 • Kjesrud, Karoline & Bendiksen, Kristian (2017, 07. august). Intervju i Studio 2: Jomfru Maria - fra leder til sexobjekt. [Radio].  NRK P2.
 • Fløgstad, Guro & Eiesland, Eli Anne (2017). /Ei litta kaffitår/: hunkjønnsmorfologi brukt på hankjønns- og intetkjønnssubstantiv i norsk.
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). To nye nynorskordlister. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  56(39), s 36- 36 Vis sammendrag
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). Skandinavisk skyld.
 • Kjesrud, Karoline & Vinje, Petrine (2017). Mariamotivets undervurderte kraft. subjekt.
 • Kjesrud, Karoline (2017). En problematisk anmeldelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maríu sagas funksjon(er).
 • Kjesrud, Karoline (2017). Mary from European Sources to Indigenous Adaptations.
 • Kjesrud, Karoline (2017). From the Mother of God to the Mother of Mary.
 • Kjesrud, Karoline (2017). Maria i nord - fra livgivende kraft til omsorgsfull mor.
 • Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs: Introduction.
 • Vinje, Petrine & Kjesrud, Karoline (2017). The Power of Motifs.
 • Kjesrud, Karoline; Vinje, Petrine & Rønning, Guri (2017, 29. august). Askim-søstre stiller ut.  Smaalenene.
 • Kjesrud, Karoline; Lars O., Flydal & Vinje, Petrine (2017, 23. august). Fra gudeføderske til folketradisjonsbærer.  Vårt Land.
 • Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Flygtninge i sneen. Filmkomedier om asylsøgere i Norge".
 • Vindenes, Urd (2017). Sånn derre grammatisk føleri.
 • Egeland, Marianne (2017). "Bjørnstjerne Bjørnson and Aulestad".
 • Opsahl, Toril (2017). Dead, but won't lie down? Grammatical gender among Young Norwegians.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Vindenes, Urd (2017). A usage-based approach to cycles of demonstrative reinforcement.
 • Odden, Oda Røste (2017). Type noun constructions (TNCs) in North Scandinavian and beyond: Multiple motivations behind similarities across languages.
 • Odden, Oda Røste (2017). Diasystematicity and multiple source constructions in more than one variety in the grammaticalisation of type noun constructions.
 • Opsahl, Toril (2017, 01. januar). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året.. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2017). "Dialekt" i Allkunne: Nynorsk digitalt oppslagsverk.
 • Lødrup, Helge (2017). Norwegian pseudocoordinations with the verb drive ‘carry on’: Control, raising, grammaticalization.
 • Ore, Espen Smith (2017). Digital Classics outside the echo-chamber. Digital Scholarship in the Humanities.  ISSN 2055-7671.  32(2), s 457- 459 . doi: 10.1093/llc/fqx018
 • Wapinska, Ewa (2017). The teacher`s role and her, and her students` symbiotic living autonomy.
 • Johannesen, Lasse Morten & Ryen, Else (2017). Hvordan står det til? En analyse av innhold og språkbruk i journalnotater forfattet av sykepleiere med norsk som andrespråk.
 • Körber, Lill-Ann (2017). St-Barthélemy och (det osynliga) minnet av svensk slavhandel. Vis sammendrag
 • Körber, Lill-Ann (2017). Swedish Exceptionalism Elsewhere: "Paradise Tourism" to St. Barthélemy. Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2017). Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017). Bli ved din lest - klassereiser og maktstrukturer i sagaene.
 • Wapinska, Ewa (2017). International Students`Voices on Creating Communities of Practice.
 • Berezkina, Maimu (2017). Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media.
 • Wiig, Mona (2017). Opp som en drage? Utviklingen fra dukketeater til teater med skuespillere og dukker i Tsjekkia og hvordan elementer fra denne kan integreres i en norsk figurteaterutdanning.
 • Vindenes, Urd (2017). Ommøblering i grammatikken. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.
 • Wapinska, Ewa (2017). Content-Based Language Instruction. Norwegian Language Learning - experiences and practices.
 • Wapinska, Ewa (2017). Creating Communities of Practice: Enhancing Norwegian Language Learning.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Norsk ungdoms globale dannelse - i og udenfor skolen".
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus.
 • Lødrup, Helge (2017). The development of Norwegian pseudocoordinations with the verb drive 'carry on'.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Managing Multicultural Tenants: Rental Agreements in Audur Jonsdottir's Depositum and Vigdis Hjorth's Et norsk hus".
 • Tønnesson, Johan (2017, 08. februar). Retorikkekspertens dom. Professor i sakprosa og foreleser i retorikk Johan Tønnesson bryter ned rektorvalgkampens retorikk..  Universitas.
 • Tønnesson, Johan (2017). Hvorfor skal UiO kommunisere fag og forskning?. Vis sammendrag
 • Tønnesson, Johan & Sandberg, Kristian Lødemel (2017, 15. april). Johan og Georg. [Tidsskrift].  Stemmer. Magasin for litterære og samfunnsengasjerte tekster. Vis sammendrag
 • Kraft, Kamilla (2017). Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Lødrup, Helge (2017). Norwegian pseudocoordinations with the verb drive ‘carry on’: Control, raising, grammaticalization.
 • Ross, Daniel & Lødrup, Helge (2017). SIT as a progressive marker in pseudocoordination?.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Om H.C. Andersen".
 • Vikør, Lars Sigurdsson (2017). Er nynorsk eit språk eller ei målform?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Artikkel.  s 181 - 188
 • Sevinc, Yesim (2017). Language Anxiety in the Immgirant Context. An interdisciplinary perspective.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017). "Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur".
 • Enger, Hans-Olav (2017). Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).
 • Enger, Hans-Olav (2017). Thoughts on morphomes, also in the light of variation.
 • Oxfeldt, Elisabeth; Helland, Frode; Iversen, Kristina Leganger & Yang, Julianne Q. M. (2017). "Skyldfølelse i en globaliseringstid: om skyld, makt og et aktivistisk humaniora".
 • Körber, Lill-Ann; MacKenzie, Scott & Westerståhl Stenport, Anna (2017). Introduction: Arctic Modernities, Environmental Politics, and the Era of the Anthropocene, In Lill-Ann Körber; Scott MacKenzie & Anna Westerståhl Stenport (ed.),  Arctic Environmental Modernities: From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3319391151.  Innledning.  s 1 - 20
 • Wapinska, Ewa & Tomson, Annely (2017). Assessing B2 exam papers at B2 level through the CEFR lens.
 • Wiedner, Jakob Anton Paul (2017). (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language.
 • Odland, Anne Myklebust & Torp, Arne (2017). Svartedauden gjorde at vi begynte å skrive dansk. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  s 90- 92 Vis sammendrag
 • Torp, Arne (2017). Bekymringsverdig distinksjon?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 18- 18
 • Torp, Arne (2017, 22. januar). Om sørlandsk. sørlending og sydlending. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Torp, Arne (2017, 17. januar). Blaude konsonanter og andre sørlandske språktrekk. [Radio].  NRK - Kulturnytt.
 • Torp, Arne (2017, 11. januar). Om bokstaven Æ. [Radio].  NRK Kulturhuset.
 • Vindenes, Urd (2017, 12. februar). Vil vi ha "hen"?. [Radio].  Språkteigen i NRK P2.
 • Tønnesson, Johan & Graver, Hans Petter (2017). Klart språk er ikke enkelt Om klarspråk forstått som hensiktsmessig, demokratisk kommunikasjon..
 • Tønnesson, Johan & Bjørnstad, Ranveig Thon (2017). Sakprosa for retten. Hvordan det kan bli morsomt å analysere sakprosa.
 • Oxfeldt, Elisabeth (2017, 29. januar). Deadline DR2. "Forskning - Skandinavere plages af skyld" og "Globalisering - Er 'scanguilt' berettiget?". [TV].  DR2.
 • Solem, Marit Gausdal Skarbø (2017). Hvem vet best? En samtaleanalytisk studie av elever og læreres kunnskapsforhandling i helklassesamtaler.
 • Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2017). Språkkartlegging og flerspråklige barn.
 • Jørgensen, Jon Gunnar (2017, 03. januar). Islendingesagaene. [Radio].  NRK, P2.

Se alle arbeider i Cristin