Kommende arrangementer

Oslo sier-logo
Tid og sted: 9. feb. 2018 - 1. apr. 2018, Bymuseet, Frognerveien 67

Utstillingen «Oslo sier. Språk i byen» har vært en stor suksess, med nærmere 155 000 besøkende. Utstillingen på Bymuseet har nå blitt forlenget for andre gang, og du har mulighet til å se den til og med 1. april.

Tid og sted: 22. feb. 2018 12:15 - 13:00, SiO kursrom, 2.etg Frederikkebygningen - Karrieresenteret ved UiO

På kun 45 minutter får du en kort introduksjon til jobbintervjuet, og en god start på intervjuprosessen

Tid og sted: 26. feb. 2018 13:15 - 14:00, PAM2

Hvorfor bør en søke seg inn på studieretningen Litteraturformidling på masterprogrammet Nordiske studier?

Informasjonsmøte om dette:

Janne Bondi Johannessen
Tid og sted: 28. feb. 2018 14:15 - 16:00, Henrik Wergelands Hus, MultiLing Meeting Room 421

Janne Bondi Johannessen, professor at MultiLing and Department of Linguistics and Nordic Studies, University of Oslo, will give a talk on infrastructure for dialect syntax research and on the heritage speakers of Scandinavian languages who moved to North America in 1825–1925.

Tid og sted: 2. mars 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munchs hus, seminarrom 10

Neste språkvitenskapelig instituttseminar gjestes av Ingrid L. Falkum! Temaet er språktilegnelse innen semantikk og pragmatikk. Dette drøftes vha. eksperimentell metode: Blikksporing (eye-tracking) og bildevelging (picture selection). Arrangementet er åpent for alle!

Ingrid Lossius Falkum
Tid og sted: 2. mars 2018 14:15 - 16:00, P. A. Munch’s house, seminar room 10

In this installment of the linguistic departmental seminar, the guest of honor is Ingrid L. Falkum. The topic of the talk is language acquisition in the area of semantics and pragmatics, and it is discussed by means of experimental method: Eye-tracking and picture selection.

Tid og sted: 7. mars 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Title to be announced

Julianne Yang
Tid og sted: 7. mars 2018 16:15 - 18:00, Lille Scenen, underetasjen i HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

Hvordan framstilles Kina i norske medier, og hvordan har denne framstillingen utviklet seg fra slutten av 1960-tallet til i dag?

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15, Aud Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Kristina Leganger Iversen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker

Tid og sted: 14. mars 2018 12:15 - 14:00, SiO kursrom, 2.et. Frederikkebygningen

Vil du lære mer om hvordan du skal bygge en god profil på LinkedIn og gjøre deg synlig for fremtidige arbeidsgivere?

Tid og sted: 14. mars 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

These are two separate talks. 

Titles to be announced

Tid og sted: 14. mars 2018 16:15 - 19:00, SiO Kursrom, Frederikke

Are you an international student looking for a full time, professional job in Norway after graduation?

Tid: 20. mars 2018 - 22. mars 2018

Ph.d. seminar in Oslo, 20-22 March 2018

The course will discuss the syntax of Scandinavian noun phrases from different theoretical perspectives, covering both synchronic and diachronic variation. The course consists of six lectures, two each day.

Link to application form.

Tid og sted: 21. mars 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

The Relative Position of Foci and Interrogative Complementizers: A Cross-Linguistic Perspective

Kvinnelige aluminiumsarbeidere.
Tid og sted: 4. apr. 2018 16:15 - 18:00, Lille Scenen, underetasjen i HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

«Men dei arbeidde for same konsernet, med dei same problema. Og dei visste ikkje om kvarandre.» 

Tid og sted: 10. apr. 2018 14:15 - 17:00, Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom 2

Tirsdag 10.april kan du prøve deg som konsulent med offentlig forvaltning som arbeidsfelt, gjennom å løse et konkret case sammen med andre.

Tid og sted: 18. apr. 2018 14:15 - 16:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Reciprocal scope revisited

Tid og sted: 18. apr. 2018 16:15 - 18:00, Lille Scenen, underetasjen i HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus

Workshop med Mathias Danbolt (Københavns Universitet) og Lill-Ann Körber (UiO).

Tid og sted: 25. apr. 2018 14:15 - 15:00, P.A. Munchs hus, seminarrom 7

Variation in parasynthetic compounds of the coarsefibered type