Likestillingsarbeid

Arbeidet med likestilling mellom kjønnene er definert som et sentralt strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet.

UiOs likestillingspolitikk

Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer:

  • at UiO bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig for begge kjønn
  • at undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserende kandidater og forskere av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt talent
  • en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskrimminering
  • at fordelingen av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene

 

Instituttets likestillingsplan 2011-2013

Publisert 12. apr. 2011 13:50 - Sist endret 13. nov. 2015 09:28